Telegraaf: goede doelen krijgen pak slaag van rechter in erfeniszaak

26 maart 2019, 10:32
Pak slaag van de rechter
Pak slaag van de rechter
Terre des Hommes Nederland en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind zijn  ongekend hard op de vingers getikt door de Amsterdamse rechtbank, meldt De Telegraaf. ‘In een poging een misgelopen deel van een erfenis veilig te stellen, blijken zij enkele maanden geleden dezelfde rechtbank te hebben misleid.’

‘Dit blijkt uit een recent vonnis van de voorzieningenrechter, in handen van De Telegraaf. De twee goede doelen, vertegenwoordigd door Bureau Nalatenschappen van koepelorganisatie Goede Doelen Nederland, hielden afgelopen november informatie achter bij een verzoek aan de voorzieningenrechter om beslag te kunnen leggen op de woning en alle bankrekeningen van een echtpaar uit Veere.’

‘Het hoogbejaarde Zeeuwse stel verzorgde jarenlang hun zieke, kinderloze buurman. Zo namen zij hem mee naar concerten en regelden zij z’n zaken, aangezien geen enkel familielid zich over hem bekommerde. Bij diens overlijden in 2017 liet de man zijn bescheiden woning uit dankbaarheid na aan zijn mantelzorgende buren. Het overgrote deel van zijn vermogen (ruim een miljoen euro) schonk hij aan Terre des Hommes en Stichting het Gehandicapte Kind.’

Procedures

‘Aangespoord door een in Zwitserland wonende nicht van de overledene, startten de goede doelen afgelopen jaar diverse procedures om het bij de buren belande restant van de erfenis ook in handen te krijgen. De erflater zou zijn testament hebben aangepast ten gunste van zijn buren terwijl hij op dat moment al dement was, beweerden zij. Het aangepaste testament was volgens hen „onder invloed van bedrog, bedreiging of onjuiste beweegredenen tot stand gekomen” en diende daarom vernietigd te worden. Zodoende zouden de goede doelen het weggeschonken huis ook kunnen bemachtigen.’

‘Afgelopen najaar gingen zij hierbij zelfs zo ver dat ze beslag lieten leggen op alle vermogensbestanddelen die ze bij het Zeeuwse stel konden vinden. Tijdens het beslagverzoek aan de rechter verzwegen de goede doelen echter dat de notaris die het testament in 2011 wijzigde inmiddels een verklaring had afgelegd over de door hem gevolgde procedure, waarbij destijds ook een huisarts betrokken was. Beiden verklaarden dat de man op het moment van wijziging van het testament wilsbekwaam was.’

Kortgeding

‘In een kortgeding vocht het bejaarde stel onlangs de beslaglegging op hun huis en bankrekeningen aan. Hun advocaat Guido van Dijke hekelde de manier waarop de goede doelen tegen zijn cliënten tekeer gaan, en noemde hun aanpak ’schandalig’.’

‘In het vonnis rekent de voorzieningenrechter nu hard af met de manier van handelen door de goede doelen. „Het niet noemen van de verklaringen van notaris en dokter levert een schending op van de verplichting om alle voor de beslissing van belangzijde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren”, stelt rechter Beukenhorst, om vervolgens te beslissen tot opheffing van alle beslagen.’

Weinig rechtszaken
‘Goede Doelen Nederland reageert op de vragen van De Telegraaf over het procederen tegen familie en vrienden van erflaters op kosten van diezelfde erflater, met de mededeling dat er afgelopen tien jaar slechts in 0,5 procent van alle afgewikkelde erfenissen (zo’n duizend per jaar) een advocaat is ingeschakeld. „Daarvan zijn maar twee of drie zaken voor de rechter gekomen. In alle gevallen is het goede doel in het gelijk gesteld”, aldus een woordvoerder.’

‘Maandagmiddag werd bekend dat partijen elkaar inmiddels hebben gevonden om te werken aan een oplossing.’

Bron: De Telegraaf

Lees hier het hele artikel


Reactie Terre des Hommes en NSGK

Terre des Hommes en NSGK melden op hun websites dat er, op grond van serieuze documenten die de familie van de erflater hun heeft overhandigd, aanwijzingen waren voor onregelmatigheden in de totstandkoming van het laatste testament. Terre des Hommes: ‘Als goed doel hechten wij eraan dat de afwikkeling zorgvuldig, volgens de wensen van de overledene en in overleg met alle betrokkenen plaatsvindt. Bovenal gaat het ons om recht te doen aan de laatste wil van de overledene. Daarom en op basis van deze redenen, hebben wij gemeend om in dit geval, en met grote uitzondering, de totstandkoming van het testament aan de rechter voor te leggen.’ Beide organisaties geven aan de gang van zaken te betreuren.

Lees hier de reactie van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Lees hier de reactie van Terre des Homme 
gerelateerde items