Ontwikkelingssector adviseert nieuwe minister Kaag

27 oktober 2017, 12:20
Vice Versa vroeg een groot aantal smaakmakers uit de wereld van internationale samenwerking naar hun belangrijkste advies aan de nieuwe minister Kaag.
Vice Versa vroeg een groot aantal smaakmakers uit de wereld van internationale samenwerking naar hun belangrijkste advies aan de nieuwe minister Kaag.
Gisteren begon Sigrid Kaag aan haar nieuwe baan als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Vice Versa vroeg een groot aantal smaakmakers uit de wereld van internationale samenwerking naar hun belangrijkste advies aan de nieuwe minister. Dat leverde een concrete en gevarieerde lijst op waarmee Kaag alvast weet wat er speelt in de ontwikkelingssector.
 
Jan Gruiters, directeur van PAX
‘Juist nu is er behoefte aan een meer bezielde politiek. Een politiek die een inspirerend verhaal vertelt, die mensen centraal stelt (human security first!) en zich laat leiden door principieel pragmatisme: idealistisch op het niveau van doelstellingen en pragmatisch op het niveau van uitvoering.’
 
Jan van Berkel, directeur van de Leprastichting
‘Maak uw beleid disability inclusive. Niet als extra thema of doelgroep, maar als leidraad bij de uitwerking van uw deel van het regeerakkoord. Implementeer het VN Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap. 1 op de 7 wereldburgers is besmet met een Vergeten Tropische Ziekte. Uw bijdrage aan bestrijding daarvan gaat heel veel handicaps voorkomen.  En U boort daarmee een indrukwekkend reservoir aan productiviteit en menselijk geluk aan!’
 
Erik Boerrigter, directeur van Partin
‘Innovatie blijft onontbeerlijk. Innovatie komt vaak niet uit de gevestigde orde, maar uit de nieuwkomers die het verdienen zichtbaarder te zijn. Die ruimte nodig hebben om te experimenteren en op termijn – al dan niet in samenwerking met het ministerie – een grotere bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Ik adviseer minister Kaag innovatieve projecten en organisaties meer te faciliteren en hun zichtbaarheid te vergroten. Juist als zij (nog) niet tot de gevestigde orde behoren.’
 
Caroline Dusee, directeur van Victory for Equality
‘Ik adviseer haar een meer links georiënteerde kant te benadrukken op alle vlakken. En dat zij haar internationale netwerk en expertise inzet om Nederland weer op de kaart te zetten als grote en compassievolle medespeler in de wereld. Volgens mij kan Sigrid deze post overigens prima alleen af en mag zij haar kompaan Halbe Zijlstra Links laten liggen.’
 
Edwin Huizing, directeur van Hivos
‘Hivos gunt aankomend minister Sigrid Kaag een ambitie die verder strekt dan minister van noodhulp en migratie te worden. Zij zal moeten bouwen aan hoekstenen voor de lange termijn zoals economische- en rechtsstaatontwikkeling, inclusief bestuur, klimaatadaptatie en ondernemerschap. En die zijn niet gediend met een al te nauwe focus op korte termijn symptomen. In het dichtgetimmerde regeerakkoord ontbreekt bovendien aandacht voor een acuut probleem: de stem van burgers in lage- en middeninkomenslanden wordt gesmoord. Keer die trend!’
 
Klik hier voor alle complete volledige adviezen.
 
(Bron: Vice Versa)
 
gerelateerde items