Schuringa 2011: de ergste dieptepunten (selectie)

14 december 2011, 08:59
Wilt u het complete 'Filantropisch Jaaroverzicht 2011'  lezen? Word dan FM-abonnee, dan sturen wij u het gedrukte magazine toe. FM-abonnees ontvangen het magazine automatisch kosteloos in de laatste week van december.


New balls please

16-02-2011


Hoogmoed komt voor de vrije val. Het rechtstandig omhoog gevallen zakenwonder Hank Sweep, die twee jaar geleden de goede doelenwereld wel even een lesje entrepreneurship zou bijbrengen met zijn sms-geefdienst, is deze week weer door de dampkring op aarde teruggekeerd. Bij aankomst waarvan hij tevens zijn testikels feestelijk op een groot hakblok terugvindt, want het begint erop te lijken dat van alle geefeurootjes op de digitale sms-snelweg er net iets te veel linksaf zijn geslagen richting Breda, alwaar Sweeps "GoedeDoelSMS" zetelt. Het zal allemaal wel een technische storing zijn, maar die vallen miraculeus genoeg nou nooit uit in het voordeel van consumenten. En wat sneu nou dat Sweep twee jaar geleden VFI, providers en alle goeden doelen-apparatsjik beschuldigde van "diefstal" omdat zij het waagden een oncurrende sms-dienst op te tuigen. Bij de VFI aan de James Wattstraat lachen ze zich natuurlijk de ballen uit de broek. Een activiteit die Henk Zweep zich, gezien de precaire situatie van zijn mannelijkheid, binnenkort ongetwijfeld niet meer kan veroorloven. Inderdaad: een kwestie van geen noten meer op zang hebben.


Kromvenant

02-03-2011


Sinds het Smeekschrift aan Margaretha van Parma in 1566 al probeert de filantropie-sector belet te vragen bij de overheid. De bestuurders staan al die tijd als bedremmelde pachters met de pet in de hand bij de grote poort van het Binnenhof in weer en wind op hun beurt te wachten. In die poort zit een klein luikje vanwaarachter steeds een Homerisch geschater opstijgt als weer zo'n filantropieboertje op de stoep staat. En godlof, na 445 jaar is er dan eindelijk een regent die zijn gezicht voor meer dan 30 seconden in de plooi kan houden bij de aanblik van die kruiperige liefdadigheidstroepen. Realpolitiker Rutte snapt dat het handig is om de 6 miljoen donateurs en 2 miljoen vrijwilligers te vriend te houden: zonder die ruggengraat implodeert zijn BV Nederland namelijk binnen een week tot een skeletloze bananenrepubliek. Een machtspositie die nog niet is doorgedrongen tot de filantropiebestuurders, voor wie het door het genoemde luikje toewerpen van een convenantje al aanleiding is tot een volksfeest waar de geuzen in 1566 nog slechts van droomden. Maar sector: Rutte is een keizer zonder kleren. Achter de poort op het Binnenhof staat een piemelnaakte premier. Niks convenant! Gewoon keiharde eisen dat er binnen een jaar een door al die zwendelbanken goed gevuld maatschappelijk investeringsfonds komt. Dan pas praten we weer verder. En dan niet op het Binnenhof, maar gewoon bij ons thuis. Als we tijd hebben. Misschien. Als onze pet ernaar staat.
 


Collecteren is leuk!

09-03-2011


Collecteren schijnt tegenwoordig een hel te zijn. Dat valt reuze mee, al begon het slecht. Ik ben gisteren namelijk op pad geweest met een kloeke bus voor de Speeltuinvereniging Oosterzaan. Het bestuur had mij gevraagd de papieren zak van mijn hoofd te halen omdat dit de opbrengst van mijn ronde "mogelijk negatief zou beïnvloeden". Bij het eerste adres ontstond een ernstige woordenwisseling met een Pakistaanse meneer die eerst het bestaan van de speeltuinvereniging betwistte en daarna alleen per pin een bedrag van onder de euro wilde doneren. Zijn buurvrouw wees bij het opendoen op een gehoorapparaat en wenkte mij met driftige gebaren binnen te treden, waarna wij om mij nog immer duistere redenen het volledige Jeugdjournaal samen hebben bekeken en ik onverrichterzake weer buiten werd gezet. Het aanbellen bij het derde portiek had daarentegen een overdonderend succes door een wijziging van mijn tactiek. De bewoonster, een oud vrouwtje achter een rollator, overhandigde mij spontaan 300 euro. Waarmede mijn vermoeden werd bevestigd dat het bestuur van de speeltuinvereniging weinig kaas heeft gegeten van fondsenwerving: het collecteren met een papieren zak over het hoofd werkt uitstekend.


Geloven In Nederland

19-04-2011


Ik hou van Theo, maar met "Geven in Nederland" is het nou mooi geweest. Dit tweejaarlijkse onderzoek naar geefgedrag van Nederlanders is zó eng voorspelbaar geworden, dat zelfs naar het uitkomen van de nieuwe telefoongids van Scheemda met meer spanning wordt uitgekeken. Maar het is veel erger. "Geven in Nederland" is helemaal geen stevig longitudinaal wetenschappelijk onderzoek. Het is een academisch zandgebakje dat verkrummelt onder de lichtste toets der methodologie. GIN drijft op zand en extrapoleert net zo genuanceerd als een kudde parende rinocerossen in een aardewerkmuseum. Zo heeft GIN geen idee van schenkingen via de notaris. Ech nie. Of het aantal vermogensfondsen. Not a clue. Een dronken aarbei zegt zinniger dingen, maar de academische aannames gaan er elke keer in als gods woord in een ouderling. Dat Nederlanders al decennia lang jaarlijks ongeveer 4 miljard euro afstorten voor het goeie doel, is het best bewaarde geheim van de sector. Tweejaarlijks applaudisseert iedereen voor een filantropische keizer, die keihard in zijn blote lus staat. En zo bezien is "vertrouwen" inderdaad ons kroonjuweel. Maar dan graag met de academische toevoeging "dubbelblind".


Bevrijdingsdag

04-05-2011


In het dorp van Goed Doen wordt Bevrijdingsdag gevierd met een loepzuivere schoolpleinruzie tussen hoogleraard Theodorus Schuyt en het Instituut Fondsenwerving. Of beter: tussen het CBF Keur en Keurmerk Goede Doelen. Het keurmerkstrijdje - gaapgaap - leek geïmplodeerd tot een tuttemerullig handtasjesgevecht tussen twee relnichten, maar wordt nu weer leven ingeblazen door een Scudje van Schuyt en een hittezoekende raket per kerende post van IF. Beide partijen spelen heerlijk vals. Schuyt zegt na lange innerlijke strijd, gewetenswroeging en handenwringen naar Damocles' zwaard te hebben moeten grijpen, terwijl een kind kan bedenken dat hem vanuit het CBF de wacht is aangezegd. IF ontkent op miraculeuze wijze betrokkenheid bij het Keurmerk Goede Doelen. Dat is ontkennen dat je koekjes jat, terwijl je met twee handen in de trommel graaiend live op het NOS-Journaal komt. Wat is de oplossing? Gewoon doen waarvoor SBF-voorzitter Joop Daalmeijer al anderhalf jaar geen tijd heeft: het CBF maakt serieus plaats voor lokale fondsenwervers en het KGD stopt met haar mallotige claim een serieus keuralternatief te zijn. Met 19 keurmerkhouders (KGD) tegenover 346 (CBF) is dat Liechtenstein dat dreigt de VS binnen te vallen, of anders.


Te vroeg gejuicht

25-05-2011

Marjolein Bastin heeft me een persbericht gestuurd. Marjolein wie? Marjolein werkt als sinds 1927 als illustrator, onder andere voor Libelle. Marjolein voetschildert, macrameet en punnikt daarvoor allerlei lieve beestjes, die je in haar online kadosjop kunt kopen. De meeste door Bastin vereeuwigde fauna en flora zie ik persoonlijk liever als road kill of in de biobak, maar daar gaat het nu niet om. Bastin wil haar liefde voor gods schepping tot uitdrukking brengen in een eigen fonds. En - nu komt het - daarin heeft zij het complete bruto binnenlandse product van Guinnee Bissau gestort, zijnde tienduizend euro. Ja, stop de persen maar. Bastin, die door haar gewaterverfde getuttemerul tot haar knokige knieën intussen in het geld staat, heeft tien roodjes geschokt en stuurt mij daar nu een juichend persbericht over. Marjolein. Lieve schat. Ik hoor net dat stichting Ammodo 15 miljoen per jaar gaat uitkeren aan cultuur. Geen persbericht gezien, maar misschien komt dat ook een beetje omdat dit geld afhandig is gemaakt van Rotterdamse havenarbeiders. Maar toch. In gods schepping is er rangorde. En daarin neemt het Bastin Fonds een plaats in onder de Willy Dobbe Foundation, het Weduwenfonds voor het Groot Kozakkenkoor en de Speeltuinvereniging Oosterzaan, waarvan ik geroyeerd penningmeester ben. En daaronder Marjolein, tja, daar is eigenlijk niks meer.Beschaving der Mars

30-06-2011

Alles van waarde is weerloos en vooral de communicatie rond de ‘Mars der beschaving'. Even voorop: ik ben het eens met de initiatiefnemers, maar de slogan en radiospotje zijn een 100% gevalletje schieten-in-eigen-culturele-voet. Beginnen we met de slogan: ‘Mars der beschaving'. Proef die archaïsche tweede naamval ‘der' even op uw tong: ik schaam me niet voor mijn goede opleiding, maar ‘der' is uit communicatieoogpunt te veel Couperus en te weinig Kluun. En wat die Flink Rechts-types helemaal in de kaart speelt is dat radiospotje waarin kinderen tenenkromtrekkende tekstjes uitspreken. Gewone kinderen? Nee kinderen-voor-kinderen-kinderen. Met zo'n Gooische ‘R', die door sommigen voor deftig wordt gehouden, maar door verstandige mensen voor een zeer ernstig spraakgebrek of een imitatie van een bronstige zeeleeuw. Die kinderen hebben ouders die toch wel geld hebben om ze naar vioolles te sturen. Wat we nodig hebben, zijn kinderen die nog nooit in een museum zijn geweest en daar waarschijnlijk ook nooit meer zullen komen. Wat we nodig hebben is de gedachte dat ‘kunst' net zo elitair is als lucht, water en brood. Een sector die op het punt staat onverdoofd geslacht te worden, mag wel wat minder elitair van zich afbijten. Leer de taal spreken van de Halve Zoolstra's en U gewordt het Koninkrijk der Beschaving sneller dan ik een mars eet.Nieuw Flink Links

15-09-2011


De PvdA was al een poos vrij ver van het paadje af geraakt. Onze rode vrienden hebben het politieke gogme van een drachtig nijlpaard dat schadevrij achteruit probeert in te parkeren in het Louis Seize-kastje van mijn tante Jo. Van een groots wenkend socialistisch perspectief is daarom al geruime tijd niets meer vernomen nu de politieke vijanden andere spelregels hanteren (namelijk geen) en het electoraat weer heimelijk verlangt naar een Sterke Leider die ons wegleidt uit de duisternis naar grazige weiden. Jobs discipelen in de Tweede Kamer hongeren daarom naar politieke succesjes die het bij de mensen in het land weer goed moeten doen. De daartoe gehanteerde tactiek is die van een 30 tons Scania Vabis truck zonder remmen de St. Gotthard af. Nieuw Flink Links kaapt namelijk ideetjes die door andere partijen eventjes wijselijk in de koelbox zijn geparkeerd. Zo staat het vizier opeens op de door het volk geliefde Oranjes (volkomen terecht, maar nu effe niet) en moet ook de ‘misleidende reclame van loterijen' per direct in de ban. Met dat laatste voorstel zagen de socialisten, die de Waal en de Rijn bij elkaar hebben gejankt over de cultuurbezuinigingen, pontificaal de laatste dorre tak af waarop zij zitten. Niet alleen kunnen de culturele instellingen straks op het Goed Kleingeld Gala van de Postcode Loterij checks van 50 euro afhalen in plaats van 5 miljoen, maar ook wordt de sociaal zwakkeren de kans ontnomen om via een lot eindelijk aan de grauwheid van het bijstandsbestaan te ontkomen. De kleine man pakken en met gestrekt been de cultuursector bij de enkels afzagen: da's dubbel bingo. Voor Geert dan.It's the story stupid

10-11-2011


Uiteindelijk komt alles weer terug. Nu telefoon- en straatterreur als fondsenwervende mechanismen zijn uitgewerkt, spraken de profeten tijdens het afgelopen IFC alweer over de wedergeboorte van de DEE-EM. In de volksmond beter bekend als de bedelbrief. Dat is goed nieuws, want anders dan een colporteur past een bedelbrief aanmerkelijk beter in een papiershredder. Daar hoort ook het idee van de DEE-EM thuis, want de bedoeling van evolutie is dat we in fondsenwerving meer rechtop gaan lopen en niet met onze knokkels over de grond schrapend uiteindelijk weer afdalen naar het rijk van de amoeben. Wat is dan de volgende stap? Fundraisers: noteer dit. Geven doen mensen graag als ze betrokken zijn. Betrokkenheid kweek je niet met een geautomatiseerde oproep om poen af te storten in een giroputje. Betrokkenheid ontstaat door een goed en meeslepend verhaal. Dat kan tegenwoordig op veel manieren. Fundraising is storytelling. Begin niet met halen, maar met verhalen. Tipje van mijn kant: liever geen aids-wezen met vieze vliegies, schurftige zwerfezeltjes met drie poten of dansende circusberen op een tefalgrillplaat, maar dingen die de mensen opbeuren. Ik zeg altijd maar zo: beter een 1 mompelende non uit Calcutta in de zaal, dan 100 kilo schreeuwend bedelpapier in de bus.


Gratiz musea's

17-11-2011


Zelfs als musea gratis worden, krijg je er kinderen met geen gloeiendhete pook naarbinnen. Dat zeggen onderzoekers. En het is de schuld van de musea, want die zijn niet aantrekkelijk genoeg. Dat zeggen de onderzoekers ook. Schuringa zegt: gelul van een dronken aardbei. Hou toch 's op met die infantilisering van kunst & cultuur. Musea kruipen tegenwoordig al te veel op hun hurken om die patatvretende hormoonfabriekjes het maar naar de zin te maken. Fout. Een museum hoort stoffig te zijn en eerbied in te boezemen voor zaken die je later mogelijk gaat begrijpen als je niet te veel coma hebt gezopen. De Nachtwacht gaan we dus niet interactief virtueel nakrijten op de iPad met angry nigger-muziek op windkracht twaalf, maar we gaan ‘m gewoon effe goed bekijken met uitleg van de gids. En nee, in musea blijf je met je zweterige jatten juist van alles af. Het enige knopje waar je op mag drukken is de deurbel en anders krijg je een brandblusser in je nek, want een goeie suppoost is een overtuigd kinderhater die maar één vinger nodig heeft om een klein armpje stevig uit de kom te draaien. Goede kunst doet pijn, een goed museum ook. Beschaving kost geld. Slecht onderzoek helaas ook.

gerelateerde items