RvT-praeses Van Slobbe (KNRM) over fundraising in de boardroom

19 april 2019, 06:05
Rutger van Slobbe (Foto: Oxalis)
Rutger van Slobbe (Foto: Oxalis)
Steun voor fondsenwervers vanuit het bestuur van hun organisatie is van groot belang voor succesvolle werving. DDB/The Fundraiser interviewt daarom regelmatig voorzitters van besturen en raden van toezicht over hun inzet voor de fundraising van hun goede doel. In deze aflevering: Rutger van Slobbe, voorzitter van de Raad van Toezicht van KNRM.
 
Reageren? Mail ons, of reageer via TwitterFacebook of Linkedin.
 
Moeten toezichthouders zich volgens u inzetten voor de fondsenwerving van hun goededoelenorganisatie?
‘Bij de KNRM is dat echt noodzakelijk. Wij krijgen geen subsidie en draaien vrijwel volledig op de inzet van vrijwilligers. Die zijn opgeleid en geoefend, zodat zij onder moeilijke omstandigheden, bij ernstige ongelukken en zelfs in zware storm en snijdende kou, het water op gaan om mensen in nood te helpen. Alle leden van onze Raad van Toezicht zetten zich actief in voor de KNRM. De achtergronden van de leden zijn divers en voor de KNRM relevant, dus ook uit de maritieme wereld. Met elkaar hebben we een goed netwerk en korte lijnen met het bedrijfsleven, havenbedrijven en rederijen. Dat betaalt zich bijvoorbeeld uit tijdens ons jaarlijkse Reddersgala, waar we tafels verkopen aan bedrijven gerelateerd aan de scheepvaart. Vorig jaar heeft het gala zes ton opgeleverd. Jaarlijks moet de KNRM zo’n 18 miljoen aan operationeel budget binnenhalen.’
 
Dat is een enorm bedrag dat steeds weer geworven moet worden. Wie hebben daarin het grootste aandeel?
‘Om te beginnen onze ‘redders aan de wal’, de donateurs, dat zijn er ruim 96.000. Samen gaven zij in 2017 4,7 miljoen euro. Dan de bedrijven uit de maritieme wereld, dat zijn vaak vaste sponsoren, voor 1,3 miljoen in 2017. Zij bieden ook sponsoring in natura, zoals expertise bij de ontwikkeling van nieuwe reddingboten. Het doel van de KNRM heeft niet veel uitleg nodig: mensen redden. Dat maakt werving wel makkelijker. Ook is de naamsbekendheid groot en het logo goed bekend. Onze onkreukbare reputatie is van groot belang, er mogen geen ongelukken gebeuren, ook niet met onze vrijwilligers die zich zo dapper inzetten. We moeten transparant blijven, effectief en het salaris van de directeur moet geen discussie veroorzaken.’
 
Overlegt de raad van toezicht met de afdeling fondsenwerving en hoe is de taakverdeling?
‘De RvT heeft een commissie fondsenwerving en sinds een jaar hebben we een lid die extra expertise in de commissie inbrengt op het gebied van fondsenwerving en die een fervent zeiler is. Wij overleggen altijd met het Hoofd Communicatie en Fondsenwerving, die coördineert alle acties. De regie ligt dus bij de professionele wervers. De toezichthouders zetten gericht hun netwerk in en benaderen eventueel bedrijven of personen. Zeker, als het nodig is bel ik iemand zelf op en zeg: ‘Ik zag je naam nog niet bij het Reddersgala, je komt toch wel?’ Die peer-to-peerwerving is voor ons als professionals uit de maritieme sector makkelijker te doen dan voor een fondsenwerver.’
 
Het valt me op dat er vrij veel legaten binnenkomen bij de KNRM. Wie zijn die schenkers?
‘Ja, doorgaans ontvangen we nalatenschappen tot in totaal 4 à 5 miljoen per jaar. Al blijft het natuurlijk onvoorspelbaar wat je via die weg krijgt. Ook hier speelt onze naamsbekendheid en goede reputatie weer een grote rol. Maar ook onze relaties met mensen en onze persoonlijke manier van fondsenwerven. We hebben 45 reddingstations over het hele land. En als je iemand hebt gered of geholpen als KNRM, dat zijn zo’n 3.000 mensen per jaar, dan is dat vaak een indrukwekkend verhaal, wat doorverteld wordt. Maar mensen geven ook aan de onbaatzuchtige vrijwilliger, die onder heftige omstandigheden de zee opgaat om mensen te redden die hij of zij niet kent. Dat vinden veel mensen mooi. Nederland is een watersportland en 80% van de mensen in nood zijn watersporters: zeilers, zwemmers, maar denk ook aan nieuwe, risicovolle sporten als kite surfen.’
 
Geeft u persoonlijk ook aan de KNRM?
‘Dat doen alle leden van de RvT. Geen enorme bedragen, maar ieder draagt op zijn eigen wijze bij. Mijn twee kleinkinderen heb ik lid gemaakt van het Team Jonge Redders, voor de komende 25 jaar. Dan wordt het straks als ze volwassen zijn, hopelijk vanzelfsprekend om de KNRM te steunen.’
 
Dit interview verscheen ook in het gedrukte kwartaalmagazine The Fundraiser, dat vanaf editie 6 zal verschijnen als gecombineerde uitgave van De Dikke Blauwe en The Fundraiser. Je kunt losse edities hieronder bestellen.


 
gerelateerde items