Op wie richt zich De Dikke Blauwe?

7 oktober 2017, 00:00
De Dikke Blauwe richt zich primair op individuele influentials en stakeholders
De Dikke Blauwe richt zich primair op individuele influentials en stakeholders

Op wie richt zich De Dikke Blauwe?

De Dikke Blauwe richt zich primair op individuele influentials en stakeholders, specifiek op:
> private major donors, impact investors, en andere vermogenden die geld, tijd en kennis investeren en/of besteden aan een ‘goed doel’;
>directeuren, MT-leden en toezichthouders (zoals leden van RvT) van goede doelen, fondswervende non-profits (cultuur, zorg, welzijn, onderwijs en wetenschap), vermogensfondsen, hybride fondsen en hun koepels;
>bestuurders van (fondswervende) kerkelijke organisaties en hun koepels;
>bestuurders van vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven, zoals lokale gemeenschapsfondsen, serviceclubs en hun koepels;
>social entrepreneurs en venture philanthropists.

De Dikke Blauwe richt zich secundair op:

>beleidsambtenaren bij de lokale en centrale overheden en Kamer- en kabinetsleden landelijke politici;
>publiekspers: landelijke dagbladen, rtv-redacties en opiniebladen;
>wetenschap: universiteiten en wetenschappelijke instituten;
>opleidingen: academische (POSTdoc)opleidingen en HBO-opleidingen.

De Dikke Blauwe richt zich dus niet op:

>operationele vrijwilligers, zoals collectanten;
>kleine donateurs en schenkers;
>leden van goede doelen;
>patiëntenverenigingen;
Voor deze belangrijke doelgroepen zijn andere gespecialiseerde media en initiatieven.

Ga terug naar FAQ's
gerelateerde items