Toon alles (3)

NOV legt politiek langs de vrijwilligerslat, and the winners are...

30 januari 2017, 12:00
Mooi werk NOV: een overzicht van alle politieke partijen en hun standpunten over vrijwilligerswerk.
Mooi werk NOV: een overzicht van alle politieke partijen en hun standpunten over vrijwilligerswerk.
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft de afgelopen maanden alle verkiezingsprogramma’s van deelnemende politieke partijen doorgeploegd en gesprekken gevoerd met politici en fracties. Aan de hand van dat onderzoek heeft de koepel een overzicht gemaakt van alle partijen en hun standpunten over vrijwilligerswerk. Waar nodig heeft de vereniging zelfs gezorgd voor aanpassingen in het programma. Conclusie: het CDA en de andere christelijke partijen besteden veel aandacht aan vrijwilligerswerk en ook D66 en Partij voor de Dieren scoren niet slecht. Bij de VVD, PvdA en 50PLUS komt het vrijwilligerswerk er tamelijk bekaaid af. De PVV en DENK reppen zelfs met geen woord over vrijwilligerswerk.
 
Het NOV-lobbyteam bestaat uit Humanitas, Het Begint met Taal, ScoutingNL, Present Nederland en            LSA bewoners. Deze organisaties maken deel uit van het NOV-netwerk Lobby en Communicatie, het netwerk dat ook verantwoordelijk is voor het organiseren van het Gratis Goud Festival. In april en mei 2016 hebben zij contact gehad met alle politieke fracties om haar punten voor de verkiezingsprogramma’s in te brengen. In de daaropvolgende maanden hebben NOV-leden en -partners de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s gevolgd en daar waar nodig actie ondernomen om amendementen of moties in te dienen. Dat heeft als resultaat dat in de programma’s van D66 en de PvdA alsnog passages zijn opgenomen over het belang van vrijwilligerswerk. Op twee na hebben alle politieke partijen die nu in de kamer zitten vrijwilligerswerk in hun verkiezingsprogramma opgenomen.
 
‘Betaald werk niet het hoogst haalbare’
NOV: ‘Opvallend is dat de meeste partijen vinden dat iedereen vrijwilligerswerk moet kunnen doen, uitkering of geen uitkering. Een enkeling blijft hangen op de angst dat vrijwilligers betaald werk verdringen, maar partijen als CDA, ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren zien in dat deze houding niet past bij de moderne samenleving waarin betaald werk allerminst een zekerheid is en je dus niet de bal bij de vrijwilliger kunt leggen. Van visie getuigt de opmerking dat betaald werk ook niet per se het hoogst haalbare is (GroenLinks, PvdD, D66). Ook vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. De ChristenUnie gaat zelfs zo ver dat zij asielzoekers en statushouders wil verplichten vrijwilligerswerk te doen. GroenLinks en de SP willen, terecht, van de verplichte tegenprestatie in de bijstand af.’
 
Regels schrappen
Volgens het NOV hebben drie partijen oog voor de sociale veiligheid en zijn voor het gratis beschikbaar stellen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). ‘Dat zijn CDA en CU, maar ook 50PLUS, dat de kwetsbaarheid van ouderen erkent. Dat andere partijen hier niets over zeggen kan samenhangen met de wens om regels en barrières weg te nemen, want dat is iets waar bijna alle partijen aandacht aan besteden. Ruimte om te kunnen experimenteren zodat regels niet bij voorbaat vernieuwing onmogelijk maken, komt ook terug.’
 
Versterken landelijke netwerken
NOV: ‘Diverse partijen willen vrijwilligerswerk bij brandweer, politie en in sport en cultuur stimuleren of waarderen het vrijwilligerswerk in die sectoren expliciet in hun programma. De ChristenUnie is het meest concreet in het versterken van landelijke netwerken. De SGP wil dat erop toegezien wordt dat wettelijk verplichtingen om vrijwilligers te ondersteunen worden nagekomen. De VVD is vooral van de veiligheid, maar noemt ook natuur en cultuur zonder expliciet te worden over wat daar moet gebeuren. De SP is voor een campagne om meer vrijwilligers te werven voor de brandweer.’
 
Maatschappelijke stage
Volgens NOV ondersteunt geen enkele partij het idee van een maatschappelijk investeringsbank. De vereniging signaleert wel de terugkomst van de maatschappelijke stage. ‘CDA  komt in plaats daarvan zelfs met de maatschappelijke dienstplicht. ChristenUnie noemt naast de dienstplicht ook de maatschappelijke stage voor het middelbaar onderwijs en komt met een plan om studieschuld af te kopen. D66 vindt sociale vaardigheden voor de jeugd van het grootste belang en noemt maatschappelijke stage als een goed middel om die te ontwikkelen.’
 
Op onderstaande download is een overzicht te zien van alle politieke partijen. Voor een complete beschrijving van hun standpunten: klik hier.

►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
gerelateerde items