Merendeel donateurs kent giftenaftrek niet

29 april 2019, 07:00
Veel donateurs hebben geen idee wat de giftenafrek is.
Veel donateurs hebben geen idee wat de giftenafrek is.
De meeste donateurs kennen de giftenaftrek niet goed of hebben er zelfs nog nooit van gehoord. Dat blijkt uit de peiling van het Nederlands Donateurspanel (NDP). Uit dezelfde peiling blijkt ook dat bijna de helft van de donateurs niet meer gaat doneren als hun giften openbaar worden gemaakt, zoals gesteld in het wetsvoorstel ‘Transparantie Maatschappelijke Organisaties’.
 
Het consumentenvertrouwen is voor het eerst sinds vier jaar negatief (-2), meldt WWAV, die de meting doet. Consumenten geven aan de hand op de knip te houden, vanwege hogere energierekeningen en duurdere boodschappen. De bereidheid om aan goede doelen te geven is daarentegen minder
gedaald:
Wieb van de Donk
van -7 naar -9. ‘De meting lijkt aan te geven dat consumenten nog geen redenen zien om hun doneergedrag aan te passen, ook al zijn hun huishoudelijke uitgaven gestegen’, zegt Wieb van de Donk, directeur van WWAV. ‘Wie weet komt dat nog, maar tegelijkertijd zien we dat veel mensen zich ernstig zorgen maken om urgente en actuele thema’s als natuurrampen, inkomensongelijkheid en vooral het klimaat. Wellicht is dat een verklaring voor dat het donateursvertrouwen niet zo sterk is gedaald als het consumentenvertrouwen.’
 


Nieuwe conceptwet Transparantie Maatschappelijke Organisaties
Het Donateurspanel werd ook gevraagd naar hun mening rondom het wetsvoorstel ‘Transparantie Maatschappelijke Organisaties’. Dit voorstel is bedoeld om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken. Een maatschappelijke organisatie die een gift van 15.000 euro ontvangt, wordt verplicht om naam en woonplaats van de donateur op hun website te vermelden, evenals geefdatum en bedrag. De groep respondenten die dit een goede zaak vindt, is ongeveer even groot als die dit niet vinden. Bijna de helft geeft aan dat openbaarmaking van hun giften - hoe groot of klein ook - hen ervan zou weerhouden om te doneren. Een kwart zou zich daardoor niet laten weerhouden.
 
Giftenaftrek
Het kabinet gaat het aftrekken van giften van de inkomstenbelasting beperken. Wat vindt het Donateurspanel daarvan? Maar eerst: wat weten ze ervan? Het merendeel weet niet goed wat de giftenaftrek inhoudt of heeft er nog nooit van gehoord. Slechts 21 procent weet wel wat het inhoudt. Ruim de helft vindt de giftenaftrek geen (extra) reden om te doneren aan goede doelen. Als we vragen of de beperking van de giftenaftrek zal zorgen dat zij minder gaan doneren, zien we ongeveer hetzelfde beeld: 47 procent zal niet minder gaan doneren en 12 procent zal er wél minder door gaan doneren in de toekomst.
 
Klik hier voor het volledige rapport.
 
gerelateerde items