Toon alles (3)

'Inkomsten nalatenschappen aan goede doelen groeien nog steeds’

6 november 2019, 05:55
Arjen van Ketel
Arjen van Ketel
De inkomsten uit nalatenschappen aan goede doelen blijven substantieel toenemen. De laatste tien jaar was die groei  3,3 procent per jaar en de prognose is dat dit de komende tien jaar 3,6 procent per jaar zal zijn. Dat blijkt uit de onlangs verschenen Legacy Monitor 2019, waaraan negentien ontvangende goede doelen meewerken.​
 
Arjen van Ketel, de initiatiefnemer van Legacy Monitor Netherlands. ‘We zien groei in de gehele goededoelenwereld, maar er zijn grote verschillen naar doelstelling. De sterkste groei zien we in de kunst- en cultuursector, maar gezondheid en internationale hulp blijven veruit de grootste ontvangers. Ook zien we een grotere invloed van de toename van de gemiddelde waarde van nalatenschappen dan de toename van het aantal begunstigingen. Dat aantal neemt het meest toe bij de middelgrote ontvangers. Het aantal nalatenschappen in de groep met grootste ontvangers groeit vooral door gemiddeld grotere nalatenschappen.’
 
Veel ruimte voor communicatie
Ook het consumentenonderzoek laat zien dat er veel kansen liggen voor goede doelen, zegt Van Ketel. ‘Meer vijftigplussers maken een testament en de interesse in nalaten aan een goed doel is hoog: twintig procent van de ondervraagden staat daar op enige manier voor open. Veel potentiële erflaters zien wel eens informatie van een goed doel, maar 29 procent van hen geeft aan nooit informatie te ontvangen. Er is dus nog veel ruimte om de communicatie en werving te laten groeien, die is gemiddeld nog laag.’ Volgens de onderzoekers wordt drie procent van het budget en vijf procent van de staf gericht ingezet voor nalatenschappen.
 
Donateurs wensen meer betrokkenheid
Betrokkenheid bij het goede doel lijkt daarbij een belangrijke sleutel. ‘Van de vijftigplussers onder de donateurs zou 53 procent meer betrokken willen zijn bij hun favoriete goede doel. Voor mensen die interesse hebben in het begunstigen via het testament is dit nog belangrijker. Zij willen graag betrokken worden door bijvoorbeeld mee te doen aan enquêtes, vrijwilligerswerk, excursies of bijeenkomsten’, aldus Van Ketel.
 
Over de Legacy Monitor 
Legacy Monitor Netherlands analyseert en voorspelt sinds 2014 jaarlijks de Nederlandse nalatenschappen. Het consortium telt nu negentien deelnemende organisaties, met hun nalatenschappeninkomsten en data dekken zij 49 procent van de top 100 van de ontvangers van nalatenschappen. 
 
gerelateerde items