Toon alles (1)

KPMG: ‘Evaluatie gebruik ontwikkelingsgeld kan veel innovatiever’

28 oktober 2014, 15:58
KPMG: ‘Evaluatie gebruik ontwikkelingsgeld kan veel innovatiever’
KPMG: ‘Evaluatie gebruik ontwikkelingsgeld kan veel innovatiever’
Het evalueren van de resultaten die bereikt worden met de inzet van ontwikkelingsgeld kan aanzienlijk worden verbeterd als gebruik wordt gemaakt van modernere technieken. Hoewel jaarlijks veel geld naar ontwikkelingsprojecten vloeit, slagen organisaties er in beperkte mate in om het resultaat van deze bestedingen adequaat te meten en de resultaten van de evaluatie te vertalen in daadwerkelijke verbeteringen. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG.

Bij het meten en evalueren van de bereikte resultaten wordt onvoldoende gebruikgemaakt van nieuwe technieken, zoals mobiele applicaties en GPS gerelateerde technieken, vindt KPMG. Dat betekent dat het monitoren en evalueren van de uitgevoerde projecten bij de meeste organisaties ook nog eens een relatief arbeidsintensieve en tijdrovende aangelegenheid is.

Verantwoording afleggen aan financiers
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat bij de onderzochte organisaties een toenemende behoefte bestaat om de resultaten en de impact van de projecten in de ontwikkelingslanden te meten. De belangrijkste redenen hiervoor vormen de behoefte om verbeteringen aan te brengen en verantwoording af te leggen aan financiers. De helft van de organisaties evalueert de uitgevoerde projecten om verantwoording af te leggen aan het eigen bestuur en inzicht te krijgen in de waarde van het project. Een gebrek aan financiële middelen vormt het belangrijkste obstakel bij het verbeteren van het evaluatiesysteem.

Onvoldoende budget
Gemiddeld geven deze organisaties 2 procent of minder van het programmabudget uit aan het monitoren en meten van de resultaten, wat door de organisaties als volstrekt onvoldoende wordt beschouwd. Ook is gekeken naar de tijd die het nu gemiddeld kost om de resultaten van een evaluatie te vertalen in daadwerkelijke verbeteringen in huidige en toekomstige programma's. Slechts 10 procent van de organisaties geeft aan dat het minder dan drie maanden kost om op basis van de evaluatie verbeteringen aan te brengen in de projecten.

Verbeteren evaluatie levert geld op
‘Wereldwijd wordt jaarlijks meer dan 350 miljard dollar uitgegeven aan projecten die moeten bijdragen aan een betere wereld in met name de ontwikkelingslanden’, zegt Hans Vermeeren, partner bij KPMG. Vermeeren: ‘Het ligt derhalve voor de hand dat de behoefte aan het meten van het resultaat van deze bestedingen groot is. Bovendien kunnen door het verbeteren van het monitoren en het evalueren van de projecten voordelen worden behaald die jaarlijks vele miljoenen dollars vertegenwoordigen. Uit het onderzoek blijkt overigens dat NGO's, organisaties die zich onafhankelijk van de overheid met ontwikkelingswerk bezighouden, bij het evalueren vooral gehinderd worden door het feit dat er tussen de verschillende donoren in een project weinig samenhang en samenwerking in de aanpak bestaat.’

Gebruik van Big Data
Vermeeren constateert dat een meerderheid van de organisaties dus flinke stappen kan zetten als het gaat om het gebruik van nieuwe technologieën. Vermeeren: ‘Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van big data en de analyse ervan bij het evalueren van de resultaten. De onderzochte organisaties geven echter aan dat vooral een gebrek aan deskundigheid, de toegankelijkheid en standaardisatie van de gegevens en de kosten van dit soort analyses een adoptie op grote schaal in de weg staan.’

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.
gerelateerde items