Toon alles (1)

Jaarverslag Terre des Hommes

7 juni 2018, 00:00
Jaarverslag Terre des Hommes
Jaarverslag Terre des Hommes
Het jaar 2017 was een bijzonder jaar waarin ik Terre des Hommes mocht leren kennen als een bevlogen organisatie met een prachtige geschiedenis. Een organisatie die zich
onderscheidend inzet om de levens te verbeteren van vele kinderen die hun jeugd
verloren zien gaan aan uitbuiting en beroofd worden van een kansrijke toekomst.


Ik mag mij scharen onder collega’s die het aanpakken van dit onrecht met bezieling en overtuiging al jaren tot hun persoonlijke missie maken.

Ons werk in Oost-Afrika richt zich op de gevolgen voor kinderen van internationale en
nationale migratie onder anderen vanwege de conflicten in onder anderen Zuid-Soedan en
Somalië. Gedwongen door deze omstandigheden migreren kinderen vaak gescheiden
van hun families en thuisomgeving naar omringende landen als Kenia, Ethiopië en
Oeganda. Toen het gebied in 2017 ook nog eens getroffen werd door aanhoudende droogte
hebben we onze bestaande lokale projecten kunnen aanvullen met noodhulp, mede
gefinancierd door fondsen van Giro555.

Het afgelopen jaar kenmerkte zich ook door een uitbreiding van onze activiteiten
in samenwerking met het bedrijfsleven. Structurele oplossingen bieden voor kinderen die slachtoffer zijn van kinderarbeid vraagt intensieve multilaterale samenwerking tussen
overheden, bedrijfsleven en NGO’s. In India vechten we samen met het tientallen
bedrijven tegen de uitbuiting van ruim 22.000 kinderen die werken in de winning van mica.

Maar ook in Kenia en diverse Aziatische landen smeden we samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven om de nadelige gevolgen van economische activiteiten - denk aan bijvoorbeeld prostitutie van kinderen in de omgeving van afgelegen infrastructurele
bouwprojecten - te adresseren. Seksuele uitbuiting van minderjarigen en met name ons werk in het ontwikkelen van expertise op de online component daarvan was ook in 2017 weer een belangrijk thema. Deze technische expertise is van wezenlijk belang in het succes van de bestrijding van internationale kindersekstoerisme, voor de aanpak van de handel van loverboys in Nederland en middels ons Sweetie project, voor de opsporing van potentiële daders van webcamseks en natuurlijk voor de bescherming van de slachtoffers.

In Zuidoost-Azië blijft de strijd tegen commercieel seksueel misbruik van meisjes en jongens een hoofdthema waarin we ook op lokaal, nationaal en regionaal niveau lobbyen voor de noodzakelijke verbeteringen in wetgeving en handhaving. Ook bereiden we ons in 2017 voor om onze succesvolle projecten om het lot van getrouwde meisjes in Bangladesh te verbeteren, uit te breiden naar andere landen. Natuurlijk doen we dit alles in nauwe samenwerking met onze alliantie- en lokale partners.

De wereld waarin al dit werk wordt uitgevoerd is onderhevig aan verandering en vraagt een continu vermogen tot aanpassing. Zo hebben we in 2017 het Fit for the Future programma gestart waarin we onze organisatie op vele punten beter laten aansluiten bij de verwachtingen van onze doelgroep, onze donateurs en onze medewerkers. We besloten tot hernieuwde focus op de toegevoegde waarde die we hebben als organisatie met veel kennis van en ervaring in veld implementatie. Door die kennis te integreren met onderzoek, lobby
en campagnes krijgen we als organisatie steeds meer erkenning. De mooie samenwerkingsverbanden met andere grote hulporganisaties alsook met onze lokale
partners in het veld zijn hiervan het bewijs.

Natuurlijk brengt verandering ook turbulentie in onze organisatie. We hebben veel gevraagd
van onze medewerkers in 2017 en met elkaar hebben we veel gegeven. Het feit dat onze
inkomsten in deze periode stabiel zijngebleven is een uiting van de geweldige trouw van onze vele vaste donateurs. Ook de bijdrage van onze 45 volledig door vrijwilligers gerunde winkels is in 2017 weer gegroeid. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij in samenwerking met onze vele partners hebben bereikt. In 2018 zullen we de veranderingen die in 2017 in gang zijn gezet verder uitbouwen. Ik ben dan ook trots dat ik dit werk als nieuwe directeur van Terre des Hommes mag voortzetten om samen met onze medewerkers, donateurs, vrijwilligers, ambassadeurs, de Nationale Postcode Loterij en andere sponsoren te blijven strijden voor een wereld waarin geen plaats is voor kinderuitbuiting en waarin ieder kind een belofte van de toekomst is.

Samen sterk!

Carel Kok, directeur Terre des Hommes. 
 
Klik hier voor het jaarverslag van Terre des Hommes als pdf.

Bekijk ook het digitale jaaroverzicht en een video-impressie van het jaaroverzicht.
 
gerelateerde items