Toon alles (1)

Jaarverslag Oogfonds

1 augustus 2017, 00:00
Jaarverslag Oogfonds
Jaarverslag Oogfonds
Helden, een beter woord kan ik niet verzinnen voor de fantastische mensen die ik dit jaar heb ontmoet. Ik leerde mensen met een visuele beperking kennen die dagelijks vele obstakels overwinnen, wetenschappers die voortvarend blijven werken aan het ontrafelen van oogziektes en nieuwe behandelingen ontdekken, én donateurs die door hun betrokkenheid het werk van het Oogfonds mogelijk maken. 2016 was voor het Oogfonds  een mooi en bijzonder jaar. Het fonds verwelkomde Ronald Giphart als ambassadeur, een van Nederlands bekendste en veelzijdigste schrijvers. Hij zet zich in om meer aandacht voor ogen te krijgen.
 
In 2016 reikten we samen met partners de eerste RAAK Stimuleringsprijs uit aan Museum Beelden aan Zee voor het toegankelijk maken van hun collectie voor mensen met een visuele beperking. De toer van het opblaasbare oog langs de Nederlandse ziekenhuizen én het eerste Nationale Oogcongres voor patiënten en Nederlands publiek, waarbij we intensief hebben samengewerkt met de oogpatiëntenverenigingen én de oogwetenschappers, zijn andere nieuwe activiteiten die volop in de schijnwerpers staan.
 
Wat we meer dan ooit hebben gedaan, is investeren in wetenschappelijk onderzoek. Het Oogfonds maakt zich als nationale fondsenwerver sterk voor méér wetenschappelijk onderzoek. Meer geld biedt betere vooruitzichten voor mensen die blind of slechtziend zijn of dat worden. Door de vergrijzing, de toename van het aantal mensen met diabetes en de toename van het aantal kinderen met hoge bijziendheid, zal het aantal mensen met een visuele beperking de komende jaren sterk toenemen. Het Oogfonds wil dat een halt toeroepen. In dit licht verdienen twee op preventie gerichte projecten een bijzondere vermelding. Samen met het Diabetes Fonds financieren we het project ‘Een nieuwe kijk op diabetische retinopathie’ van het Universitair Medisch Centrum in Maastricht. Daarnaast financiert het Oogfonds volledig het vierjarige project ‘Bijziendheid in Nederland: risicoprofielen en preventie’, dat wordt uitgevoerd in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.
 
Verder kregen veelbelovende onderzoeksprojecten naar maculadegeneratie, glaucoom en onderzoeken naar andere oogaandoeningen subsidie. Deze toekenningen liepen
via Uitzicht, een samenwerkingsverband van verschillende fondsen die subsidie toekennen aan wetenschappelijk oogonderzoek. Ook op het gebied van voorlichting en maatschappelijke toegankelijkheid werkten we samen met verschillende partners, zoals de patiëntenverenigingen, de ziekenhuizen en de VriendenLoterij. Daarnaast vonden in toenemende mate het bedrijfsleven en het Oogfonds elkaar.
 
De inkomsten van de VriendenLoterij stegen in 2016 wederom. Dit en vooral de hogere inkomsten uit de nalatenschappen, compenseerden de teruggang in de inkomsten vanuit andere bronnen. In 2016 heeft een aantal bijzondere initiatieven zich verbonden aan het Oogfonds, zoals de Frank Peeters Foundation. Ook besloten steeds meer mensen te doneren aan het Oogfonds in het kader van hun verjaardag of andere bijzondere levensgebeurtenis.

Onze donateurs, de VriendenLoterij en onze partners maken het werk van het Oogfonds mogelijk en zorgen dat wij verder kunnen bouwen aan onze doelstellingen: minder blindheid en slechtziendheid en een betere wereld voor mensen met een visuele beperking. Hartelijk dank! U verdient een medaille.
 
mr. drs. Edith Mulder, directeur Oogfonds 

 
Klik hier voor het jaarverslag van het Oogfonds.
 
gerelateerde items