Toon alles (1)

Jaarverslag Nierstichting

1 augustus 2017, 00:00
Jaarverslag 2016 van de Nierstichting
Jaarverslag 2016 van de Nierstichting

2016 was een succesvol jaar. Onze inkomsten stegen met zo'n 9% ten opzichte van 2015 en we besteedden ongeveer 11% meer aan de verbetering van levenskwaliteit van nierpatiënten en preventie van nierziekten ten opzichte van vorig jaar.
 
Waar we minstens zo trots op zijn, is dat de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en Menzis het project Draagbare kunstnier financieel steunen met een bedrag van e 6,8 miljoen. Op de korte termijn geven hun kennis, expertise en geld de ontwikkeling van de draagbare kunstnier een geweldige impuls; op de lange termijn is hun steun onmisbaar om deze innovatie bij de nierpatiënt te krijgen, namelijk voor de implementatie in de zorg.

Daarnaast kreeg de Nierstichting, op basis van investeringen in eerdere jaren in onderzoek en innovatie, de beschikking over zogenaamde TKI‐gelden. Deze stimuleringsgelden (voor het jaar 2016 in totaal E 1,6 miljoen) die voortvloeien uit het topsectorenbeleid van het Ministerie van Economische Zaken, kan de Nierstichting inzetten voor publiek‐private samenwerkingsprojecten. Hiermee kon de Nierstichting een vervolg geven aan het succesvolle consortium GLYCO‐ TREAT, met het doel een nieuw geneesmiddel voor herstel van schade aan nierfilters sneller naar de zorgpraktijk te brengen.
 
Daarnaast vervulde de Nierstichting in 2016 een belangrijke rol bij de opzet van het unieke en ambitieuze samenwerkingsverband voor regeneratieve geneeskunde RegMedXB. De e 25 miljoen die binnen fase 1 van RegMedXB beschikbaar is, wordt onder andere besteed aan onderzoek naar de regeneratie van nierweefsel. Met als uiteindelijk doel herstel van nierschade en genezing van nierziekten. Binnen RegMedXB brengt de Nierstichting, naast eigen middelen, ook TKI‐middelen in.
 
Na lobby vanuit de Nierstichting besloot Zorgverzekeraars Nederland een uitbreiding van het innovatieve voorlichtings‐ project ‘Nierteam aan huis’ te financieren, wat kan leiden tot wel 220 extra nierdonaties bij leven gedurende de looptijd van het project. En mede dankzij onze lobby zette de Tweede Kamer een grote stap richting een betere donorwet: de Tweede Kamer stemde voor het wetsvoorstel tot Actieve Donorregistratie (ADR).
 
Het succes van onze lobby en samenwerking in 2016 is voor ons het bewijs dat wij onze doelen niet alleen kunnen realiseren. De Nierstichting vervult meer en meer een aanjagende en stimulerende rol en wil in samenwerking met andere partijen de zorg voor nierpatiënten verbeteren. Zo zijn we samen succesvol. 

Klik hier voor het jaarverslag van de Nierstichting.

gerelateerde items