Toon alles (1)

Jaarverslag Nierstichting

31 mei 2018, 00:00
Jaarverslag 2017 van de Nierstichting.
Jaarverslag 2017 van de Nierstichting.

Verbinding en impact zijn voor de Nierstichting cruciale begrippen. Want alleen met de steun van donateurs, vrijwilligers, bedrijven, en de jarenlange bijdrage van de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij kunnen wij alles op alles zetten in ons werk. Voor het realiseren van onze ambities is de verbinding met patiënten, zorgaanbieders, onderzoekers, zorgverzekeraars, overheid, politiek, andere gezondheidsfondsen en internationale contacten een voorwaarde.

Meer dan ooit zijn we actief in dit netwerk van partijen om onze ambities te realiseren en om ervoor te zorgen dat de resultaten van ons werk worden geborgd. Bovendien zorgen deze samenwerkingen voor een multiplier op de euro’s die de Nierstichting zelf inbrengt. Maar impact is niet alleen afhankelijk van de verbinding met andere partijen, het vraagt ook om een kritische blik op wat we wel en niet doen. In 2017 hebben we daartoe een afwegingskader ontwikkeld.
Dit kader geeft een overzicht van de aspecten die de Nierstichting tegen elkaar afweegt bij het beoordelen van activiteiten. Grofweg worden daarbij drie vragen beantwoord:

  • Hoe zorgen we ervoor dat we met de te besteden euro zo veel mogelijk effect bereiken?
  • Past de activiteit bij onze rol en kunnen wij waarde toevoegen?
  • Zijn wij (qua kennis, tijd, geld) in staat de activiteit uit te voeren?

Het afwegingskader is niet het begin van een nieuwe werkwijze, het is eerder de weerslag van een verandering die wij jaren geleden al hebben ingezet. Door aan de voorkant stil te staan bij wat echt het verschil kan maken en door ons vervolgens te verbinden met andere partijen, kunnen wij zoveel meer bereiken. In 2017 was onze focus onder andere gericht op: 

Nierschade voorkomen
Bijna iedereen eet te veel zout en dat is slecht voor je nieren. Die ongezouten waarheid
kwam in 2017 opnieuw aan. Zoutmeter.com, een tool die laat zien hoeveel zout je eet, werd 45.000 keer afgerond en de Zoutquiz 147.547 keer gemaakt. We lieten mensen met de Nierstichting Restaurant Driedaagse ervaren dat zoutbewust koken smakelijk is. En we lobbyden onvermoeibaar voor zoutreductie in levensmiddelen.

Nierziekten genezen
De Nierstichting is actief betrokken bij RegMed XB. Dit samenwerkingsverband stimuleert
baanbrekend onderzoek in de regeneratieve geneeskunde en bundelt de krachten van onder meer wetenschappers, gezondheidsfondsen, bedrijven en (provinciale) overheden. De eerste fase ging in 2017 officieel van start, net als de onderzoekslijn Een nier uit het lab.

Meer transplantaties
In 2017 besteedden we veel aandacht aan de lobby voor een betere donorwet. En met succes, want na de Tweede Kamer stemde de Eerste Kamer op 13 februari 2018 voor Actieve Donorregistratie. Zo worden nierpatiënten eerder getransplanteerd en krijgen ze sneller hun leven terug.

Meer vrijheid
Dialyse beperkt het leven van nierpatiënten. Daarom werkten we in 2017 verder aan de draagbare kunstnier. Die biedt hen meer vrijheid. We vergrootten de betrouwbaarheid en veiligheid van de draagbare kunstnier. Bij het verschijnen van dit jaarverslag is de Nierstichting 50 jaar actief. In die tijd hebben we heel wat dromen kunnen
realiseren. Door te durven. En te doen. Daar danken wij u hartelijk voor. Wij hopen van harte dat u onze droom blijft steunen: nierziekten kunnen genezen en nierpatiënten hun leven teruggeven.

Bussum, mei 2018
Tom Oostrom
Directeur Nierstichting

Klik hier voor het jaarverslag van de Nierstichting.

gerelateerde items