Toon alles (1)

Jaarverslag IMC Weekendschool

1 juli 2017, 11:00
Jaarverslag IMC Weekendschool
Jaarverslag IMC Weekendschool
Met trots presenteren wij u het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting IMC Weekendschool, schooljaar 2015-2016. Meer dan 1.100 leerlingen hebben dit jaar deelgenomen aan het programma op een van de tien IMC Weekendscholen. Aan 264 leerlingen werd na drie jaar weekendschool het diploma uitgereikt; een bijzondere afsluiting van 81 inspirerende zondagen.
 
Het weekendschool diploma is het entree ticket tot IMC Alumni, ons unieke alumninetwerk dat dit jaar groeide naar 2.087 oud-leerlingen. Onder hen hebben we een kwantitatief onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Brussel. Voor dit onderzoek naar de langetermijneffecten werd een enquêtevragenlijst ontwikkeld, gebaseerd op het weekendschoolgedachtengoed in combinatie met de breed gedragen theorie van Social Emotional Learning. Het onderzoek, waaraan 194 alumni deelnamen, toont dat alumni op tal van levensgebieden een positieve invloed van weekendschool onderwijs ervaren.
 
Dit zijn prachtige resultaten, en we zijn nog lang niet klaar. Naast de twee pijlers IMC Weekendscholen en IMC Alumni vergroten we onze impact met IMC Basis in het reguliere onderwijs. Door IMC Basis hebben reeds 250 leerlingen uit het basisonderwijs kennis ge- maakt met onze methode. Consultancy bureau Strategy& was dit jaar betrokken bij het formuleren van de uitbreidingsstrategie voor IMC Basis. Daarnaast hebben we, in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland, programma’s voor nieuwkomers met een verblijfsvergunning georganiseerd onder de noemer IMC Weekendschool On Tour. Komend jaar gaan we daarmee verder. Het belangrijkste doel is om vluchtelingenkinderen positief in contact te brengen met de Nederlandse samenleving. De lessen worden aangeboden door ervaren gastdocenten en alumni (vrijwilligers).
 
Breed draagvlak in de maatschappij is voor de weekendschool onmisbaar. Onze financiering komt volledig vanuit een betrokken netwerk. De weekendschool kiest er bewust voor in beginsel geen landelijke overheidsfinanciering aan te vragen. Dit jaar werd IMC Weekendschool mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, verschillende corporate sponsors, vermogensfondsen, particuliere giften en overige giften van woningbouwcorporaties, gemeentelijke subsidies of lokaal MKB. Het boekjaar is met een positief resultaat van 61.183 euro afgesloten.
 
Zeer trots zijn we op de niet-aflatende maatschappelijke steun voor IMC Weekendschool van onze 116 financiële partners, in-kind partners, adviseurs, vrijwilligers en uiteraard onze gastdocenten. Wij bedanken al onze partners en vrijwilligers en in het bijzonder onze gastdocenten, voor de wijze waarop zij hebben bijgedragen aan onze missie en aan de toekomst van onze leerlingen en oud-leerlingen.
 
Rob Defares
Voorzitter bestuur IMC Weekendschool 

Klik hier voor het volledige jaarverslag.
 
gerelateerde items