Toon alles (1)

Jaarverslag IMC Weekendschool 2016-2017

14 maart 2018, 11:00
Jaarverslag IMC Weekendschool 2016-2017
Jaarverslag IMC Weekendschool 2016-2017
Graag presenteren we u dit jaarbericht van Stichting IMC Weekendschool over schooljaar 2016-2017. Het jaarlijkse verslag en de jaarrekening waarin we met trots terugblikken en vooruitkijken.

De weekendschool groeide dit jaar naar een wekelijks bereik van 1500 leerlingen. Zij hebben dit jaar 31 weken deelgenomen aan de programma’s op; de tien zondagse IMC Weekendscholen, de vijf IMC Basisscholen of de vier on Tour klassen. Aan 280 derdejaars leerlingen werd na 81 lesweken het weekendschool diploma uitgereikt. Ons diploma
geeft toegang tot IMC Alumni, het unieke alumninetwerk dat dit jaar groeide naar ruim 2300 oud-leerlingen.

Zeer trots zijn we op de onaflatende maatschappelijke steun van onze financiële partners, pro bono partners, adviseurs, vrijwilligers en uiteraard onze gastdocenten. Meer dan 4000 professionals gaven les in één van de ruim zeventig klassen.

Het belang van deze gezamenlijke inzet werd dit jaar onder meer benadrukt door Koningin Máxima, tijdens haar bijzondere werkbezoek aan onze on Tour locatie in Haarlem, dit voorjaar. Ook zijn we vereerd dat we Nederland komend jaar mogen vertegenwoordigen tijdens de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering -een initiatief van de
Europese Commissie, bedoeld om innovatie en ondernemerschap te bevorderen. Deze nominatie en het werkbezoek vormen een prachtige waardering voor onze bijzondere positie als onderwijsvernieuwers.

Onze financiering komt volledig vanuit een betrokken netwerk. Voor de opschaling van onze activiteiten en uitbreiding van het IMC Basis-programma organiseerden we begin april een inspirerend werkdiner met toenmalig Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Sander Dekker. Van Heerlen tot Stadskanaal, van Deventer tot Vlissingen, de animo voor IMC Basis bleek groot, zo groot dat we volgend jaar starten op tien locaties en na de kerstvakantie op veertien locaties het programma kunnen aanbieden.

Dit schooljaar werd mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, verschillende corporate partners, sponsors, vermogensfondsen, particuliere giften, gemeentelijke subsidies of betrokken service clubs en lokaal MKB. Van alle bijdragen werd 92% direct besteed aan de doelstelling. Het boekjaar werd afgesloten met een negatief resultaat van
251.235 euro.

Wij bedanken al onze partners en vrijwilligers en in het bijzonder de gastdocenten voor hun betrokkenheid bij de activiteiten van onze leerlingen en alumni. We zien uit naar een heel bijzonder jubileumjaar, het jaar waarin we 20 jaar bestaan. We zullen dit op verschillende momenten met u vieren en ik hoop u bij deze evenementen te ontmoeten.

Rob Defares
Voorzitter bestuur IMC Weekendschool

Klik hier voor het volledige jaarverslag.
 
gerelateerde items