Toon alles (1)

Jaarverslag Humanitas

23 mei 2018, 00:00
Jaarverslag Humanitas
Jaarverslag Humanitas
Ik wil om te beginnen mijn enorme bewondering uitspreken voor het keiharde werken van iedereen die Humanitas in 2017 een warm hart toedroeg. Ik denk aan al die duizenden vrijwilligers die een nog veel groter aantal deelnemers het steuntje in de rug boden dat ze zo nodig hadden. Preventief, om erger te voorkomen. Als aanvulling op de beroepsmatige zorg. Of na afloop van een professioneel hulpverleningstraject, om terugval tegen te gaan. Dat dat belangeloze vrijwilligerswerk ook hogelijk gewaardeerd wordt, blijkt uit diverse in- en externe onderzoeken die in het verslagjaar plaatsvonden.
Daarnaast zijn er bergen werk verricht om onze organisatie toekomstbestendig en duurzaam financieel gezond te maken. Mede daardoor kunnen we voor 2018 een sluitende begroting overleggen. En hoezeer ik het ook betreur dat dat offers vroeg van het personeel op het landelijk bureau en de districtskantoren, de bezuinigingen zijn niet ten koste gegaan van de dienstverlening van vrijwilligers aan deelnemers.
In 2018 zal het ontwerpproces voor een toekomstigbestendige vereniging worden afgerond met de keuze voor een besturingsmodel waarmee we de veranderingen in de maatschappij het meest flexibel en slagvaardig tegemoet kunnen treden. Diversiteit is daarbij het sleutelwoord. Een diverse samenleving die om een diverse vereniging vraagt. Zowel bestuurlijk – daar valt nog veel winst te behalen – als uitvoerend. Dat laatste zit gelukkig al goed. Want was het niet altijd de kracht van Humanitas om lokaal en vraaggestuurd
te opereren?


Écht anders zullen we dan ook niet worden. Wel sterker. En beter in staat rust te brengen binnen gezinnen, te troosten en steunen bij verlies, eenzaamheid te bestrijden, overzicht te bieden bij administratieve zaken, en banden vast te houden bij detentie. Met dank aan onze sponsoren en niet te vergeten alle gemeenten die ons vertrouwen geven en financieel in staat stellen onze belangrijke rol in de samenleving te blijven spelen.

Marijke van Eck
Voorzitter hoofdbestuur Vereniging Humanitas
 
 
Klik hier om het jaarverslag te lezen.
 
gerelateerde items