Toon alles (1)

Jaarverslag Humanitas

1 augustus 2017, 00:00
Jaarverslag Humanitas
Jaarverslag Humanitas
Op het jubileumjaar 2015 volgde voor Humanitas een bewogen jaar 2016. Waarin veel draaide rond onze – zorgelijke – financiële situatie. Weliswaar namen de inkomsten toe maar de uitgaven stegen nog meer. Dit leidde, na uitvoerig overleg in het land, begin 2017 tot een pakket maatregelen waarover u ook in dit verslag over 2016 al veel zult lezen.

Bij al die zorgen mogen we niet vergeten dat 2016 ook veel moois bracht. Onze betekenis voor de samenleving is verder toegenomen. Humanitas is een van de belangrijkste organisaties in de verschuiving van formele naar informele zorg geworden, en een vanzelfsprekende partner voor gemeenten bij het uitvoeren van vrijwilligersactiviteiten. En we zijn er – weer – in geslaagd met meer vrijwilligers meer deelnemers een steuntje in de rug te geven. Loterijen, gemeenten, fondsen én natuurlijk vrijwilligers: dat succes is aan jullie te danken!
 
Ook directeur Eva Scholte heeft in onze groei een belangrijke rol gespeeld. Voor het weer in evenwicht brengen van uitgaven en inkomsten, is echter een ander type leiding gewenst. In december 2016 nam Eva afscheid van iedereen die de ontwikkeling van Humanitas de afgelopen jaren met haar meebeleefd heeft. Interim-directeur Robert de Groot heeft haar taken overgenomen.
 
2016 was ook het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe strategische plan van Humanitas. Daarin is veel plaats ingeruimd voor het ontwikkelen van nieuwe programma’s voor meer kwetsbare doelgroepen en complexere ondersteuningsvragen. Wel Thuis, Jeugdsupport en Get a Grip zijn daar de eerste vruchten van.
 
Tegelijkertijd vraagt de toegenomen complexiteit van zowel de maatschappelijke constellatie als onze ondersteuning om een optimalisering van de organisatiestructuur. Humanitas moet dan ook niet alleen duurzaam financieel gezond gemaakt worden maar ook qua organisatie toekomstbestendig. Dit onderwerp roept natuurlijk veel discussie op en raakt ons allen, op welke wijze we ook bij deze organisatie betrokken zijn.

Of 2017 dus ook weer zo’n onrustig jaar wordt? Weet u: bij Humanitas hebben we zo vaak bewezen heel goed samen uit de zorgen te kunnen komen.
 
Marijke van Eck
Voorzitter hoofdbestuur Vereniging Humanitas 

 
Klik hier om het jaarverslag te lezen.
 
gerelateerde items