Toon alles (1)

Jaarverslag Hersenstichting

9 juni 2017, 10:00
Jaarverslag Hersenstichting
Jaarverslag Hersenstichting

Voor de Hersenstichting was 2016 een jaar waarin we onze groei hebben kunnen continueren en een hele ontwikkeling hebben doorgemaakt. In ons nieuwe jaarverslag leest u niet alleen over onze resultaten in 2016, maar krijgt u ook een beeld hoe we werken aan onze missie om onze hersenen gezond te houden.
 
Vanuit het inzicht en de overtuiging dat er overeenkomsten zijn in de processen die ervoor zorgen dat de hersenen ziek worden of gezond blijven, hebben we onze aandacht verbreed. We merken dat denken vanuit Heel de hersenen steeds meer aanslaat. Er wordt steeds meer vanuit het overstijgende hersenbelang gedacht. We werken aan oplossingen voor meerdere hersenziekten en hersenaandoeningen. Een belang dat ons allemaal aangaat. En dat is terug te zien in de groei van het aantal donateurs tot boven de 100.000 in 2016.
 
Ons belangrijkste kapitaal zijn de mensen die betrokken zijn bij de Hersenstichting. Zij werken met overtuiging, passie en inzet aan onze doelstelling. Dat geldt zowel voor de mensen binnen onze organisatie, als voor de groep mensen die ons bijstaat, adviseert en stuurt: de raad van toezicht, de verschillende adviesraden, onze ambassadeurs, patiënten en patiëntenverenigingen, de vele vrijwilligers. Onze dank aan hen is onverminderd groot.
 
Natuurlijk gaan we ons ook in 2017 inzetten voor gezonde hersenen. We staan er gelukkig niet alleen voor. We kunnen ons werk immers alleen doen dankzij de hulp van al die mensen die ons financieel ondersteunen met donaties, giften uit eigen acties of meedoen aan de loterijen. De Hersenstichting is al die mensen grote dank verschuldigd. We hopen ook in 2017 weer op hun steun bij ons werk.
 
Bekijk het jaarverslag online.

 
Vanuit het inzicht en de overtuiging dat er overeenkomsten zijn in de processen die ervoor zorgen dat de hersenen ziek worden of gezond blijven, hebben we onze aandacht verbreed. We merken dat denken vanuit Heel de hersenen steeds meer aanslaat. Er wordt steeds meer vanuit het overstijgende hersenbelang gedacht. We werken aan oplossingen voor meerdere hersenziekten en hersenaandoeningen. Een belang dat ons allemaal aangaat. En dat is terug te zien in de groei van het aantal donateurs tot boven de 100.000 in 2016.
 
Ons belangrijkste kapitaal zijn de mensen die betrokken zijn bij de Hersenstichting. Zij werken met overtuiging, passie en inzet aan onze doelstelling. Dat geldt zowel voor de mensen binnen onze organisatie, als voor de groep mensen die ons bijstaat, adviseert en stuurt: de raad van toezicht, de verschillende adviesraden, onze ambassadeurs, patiënten en patiëntenverenigingen, de vele vrijwilligers. Onze dank aan hen is onverminderd groot.
 
Natuurlijk gaan we ons ook in 2017 inzetten voor gezonde hersenen. We staan er gelukkig niet alleen voor. We kunnen ons werk immers alleen doen dankzij de hulp van al die mensen die ons financieel ondersteunen met donaties, giften uit eigen acties of meedoen aan de loterijen. De Hersenstichting is al die mensen grote dank verschuldigd. We hopen ook in 2017 weer op hun steun bij ons werk.
 
Bekijk het jaarverslag online.
 
gerelateerde items