Toon alles (1)

Jaarverslag Health Foundation Limburg

1 augustus 2017, 00:00
Jaarverslag Health Foundation Limburg
Jaarverslag Health Foundation Limburg
In het bestuursverslag blikken we terug op het succesvolle jaar 2016. Een jaar waarin de vijf fondsen van HFL het Limburgse publiek wederom wisten te boeien en te binden, wat duidelijk tot uiting komt in een groeiend aantal betrokkenen per fonds. Zonder de steun van alle mensen die betrokken zijn bij onze fondsen, particulieren, stichtingen en bedrijven, die ons een warm hart toedragen, zouden wij niet staan waar we nu staan. Graag spreken wij onze dank uit voor de geboden steun bij het realiseren van onze doelstellingen.

Elk fonds van HFL werkt aan de hand van een jaarplan waarin zowel financiële als publicitaire doelstellingen zijn opgenomen. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken zet elk fonds een aantal fondsenwervende instrumenten in. Dit zijn instrumenten die in de beginjaren van HFL uitvoerig zijn getest en waarvan duidelijk is op welke manier ze kunnen bijdragen aan het succes van elk fonds.
En uiteindelijk maakt HFL daarmee de maatschappelijke en medisch wetenschappelijke projecten mede mogelijk die in de bijlage beschreven zijn. Een concrete bijdrage aan gezond leven in Limburg! 
 
Klik hier voor het jaarverslag van Health Foundation Limburg.
 
gerelateerde items