Toon alles (1)

Jaarverslag Greenpeace

27 februari 2018, 00:00
Jaarverslag Greenpeace
Jaarverslag Greenpeace

Al decennialang maakt Greenpeace klimaatverandering zichtbaar door overal ter wereld de gevolgen van hogere temperaturen te duiden. Zo trokken we in 2017 in de aanloop naar de verkiezingen het standbeeld van ingenieur en waterbouwkundige Cornelis Lely op de Afsluitdijk een oranje zwemvest aan.

Deze symbolische actie riep de formerende partijen op alleen een stevig klimaatbeleid te accepteren om het tij nog te keren. Het past in onze traditie van actie vóór schone energie en tegen kolencentrales, olieboringen en andere CO2-vervuiling. Met een naar onze maatstaven voorzichtig succes: het nieuwe kabinet pleit nu voor flink minder CO2-uitstoot in de Europese Unie. Bovendien heeft het nieuwe kabinet besloten uiterlijk in 2030 alle kolencentrales in Nederland te zullen sluiten. We zijn ons ervan bewust dat dit resultaat is geboekt dankzij de steun van onze trouwe donateurs en supporters.

Toch kan de vlag nog niet uit. Immers, die kolencentrales moeten eigenljk per direct sluiten. En de mooie doelstellingen van de Nederlandse regering zijn nu nog holle frasen zolang er geen goed klimaatakkoord ligt. De Nederlandse, Europese en uiteindelijk wereldeconomie moet radicaal anders worden ingericht, zodat schone energie, een andere invulling
van de voedselvoorziening -minder vlees, meer plantaardig-, de belangen van burgers en een veilig klimaat boven de kortetermijnwinsten van een paar bedrijven worden gesteld. Daarom schuift Greenpeace in 2018 aan bij de onderhandelingen voor een Nederlands klimaatakkoord. Immers, als de doelstellingen goed zijn en de randvoorwaarden in orde,
dan moeten wij als actieclub het lef hebben om mee te praten over de oplossing.

In 2017 kreeg Greenpeace samen met Hivos bijna € 15 miljoen van de Nationale Postcode Loterij voor het Droomfondsproject ‘Alle ogen op de Amazone’. Onder leiding van Greenpeace en Hivos slaat een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en wetenschap de handen ineen om met hulp van de laatste technologische ontwikkelingen inheemse gemeenschappen in het Amazonegebied in staat te stellen hun bos- en leefgebied effectief en langdurig te beschermen. Met dank aan de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Al met al was 2017 een bewogen jaar voor onze organisatie. Om adequater te kunnen reageren op de snelle veranderingen in de wereld is per 1 augustus bij Greenpeace Nederland een nieuwe organisatiestructuur met multidisciplinair georganiseerde
teams van start gegaan. Een organisatieverandering is altijd zwaar vanwege de tijdelijke onzekerheid voor alle medewerkers, maar gelukkig is het goed verlopen. Veel dank aan de raad van toezicht, de ondernemingsraad en alle medewerkers voor de wijze waarop dit gelukt is en dat de campagnes gewoon door zijn gegaan tijdens dit proces. Moeder
Aarde heeft tenslotte geen tijd om te wachten tot wij onze interne organisatie op orde hebben.

Ook in 2018 zet Greenpeace zich weer onverminderd in om de balans te herstellen tussen mens en planeet. Dit doen wij uiteraard weer with a lot of help from our friends, onze trouwe supporters, waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.

Anna Schoemakers
Joris Thijssen
Directeuren Greenpeace Nederland

Namens het Leiderschapsteam:
Leon Varitimos, Christien de Jong, Sanne van Keulen, Barbara Hellendoorn, Robert van Veen en Hilde Stroot

Klik hier voor het volledige jaarverslag.

gerelateerde items