Toon alles (2)
Edwin Venema

Verschijnt in september: Goed Geldbeheer.2

15 februari 2017, 16:00
Verschijnt in september: Goed Geldbeheer.2
Verschijnt in september: Goed Geldbeheer.2
In september verschijnt een geheel geactualiseerde en uitgebreide versie van het inmiddels uitverkochte ‘Goed Geldbeheer: leidraad voor het verantwoord nemen van risico’s’ van auteur drs. Liesbeth Rutgers. ‘Goed geldbeheer’ is een praktische handleiding als beleggen en het beheersen van beleggingsgrisico’s geen dagelijkse kost is. Dit boek helpt financials van (vermogens)fondsen en non profits de juiste vragen te stellen en een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de vermogensbeheerder.
 
Geldbeheer is niet langer het domein van louter financiële instellingen. Het groeiend vermogen bij vele instellingen, en de afhankelijkheid hiervan voor andere partijen, maakt dat kennis van de financiële kant van het besturen van een stichting, vereniging of instelling belangrijk is. Beleggen werd er vroeger ‘bij’ gedaan. Eenmaal per week werd de portefeuille bekeken en zo af en toe kwam de meneer van de bank een kopje koffie drinken. Inmiddels is geldbeheer iets waarmee alle vermogensfondsen en fondswervende instellingen te maken krijgen. De ethiek en de maatschappelijke verantwoordelijkheid vereisen dat dit op een zorgvuldige en gepaste manier gebeurt.
 
Maar, geldbeheer gaat altijd gepaard met risico’s. Daarvoor hoeven we niet bang te zijn. Integendeel, want zonder risico geen resultaat. Positieve risico’s moeten we omarmen, want die dragen bij aan het behalen van de doelstellingen. Maar tegen negatieve risico’s dienen we ons te wapenen. Risico’s zijn zeer divers. Zij lopen uiteen van het niet voldoen aan gedragsregels en codes tot aan milieurampen. Sommige risico’s kunnen we voorkomen, andere overkomen ons en we hopen de schade daarvan zoveel mogelijk te beperken. Om aan een goed risicobeheer te kunnen voldoen dienen alle risico’s van een zekere omvang in kaart te worden gebracht. Maar we moeten ermee leren leven dat we ze niet allemaal volledig kunnen voorkomen.
 
Zaak is dan wel dat instellingen er zelf alles aan hebben gedaan om de schade zoveel mogelijk te beperken. Externe factoren zijn niet altijd stuurbaar maar het is laakbaar als kan worden gesteld dat de instelling zelf niet alles in het werk heeft gesteld om de negatieve kanten van een risico te bestrijden. Binnen instellingen bestaat een collectieve verantwoordelijkheid voor het risicobeheer. Directies, besturen en raden van toezicht, iedereen is voor een deel verantwoordelijk voor het gehele werkterrein van de instelling. Risico’s bij het beheer van gelden is dus niet alleen een verantwoordelijkheid voor de penningmeester maar voor alle bestuursleden.
 
Dit nieuwe, geactualiseerde boek is opgezet als een handleiding voor het opzetten van instrumenten om risico’s te beheren en dan met name risico’s bij het beheer van geld. De diverse hoofdstukken bieden handvatten om alle aspecten van het geldbeheer goed te regelen. De opzet van het boek is die van een stappenplan. Alle zaken die vanaf hoofdstuk een aan de orde komen zijn van belang om uiteindelijk tot een goed geldbeheer te komen. De externe omgeving en de financiële markten zijn grillig en onvoorspelbaar; onaangename risico’s kunnen zich daar voordoen. Maar het is zaak - en daar kunnen de verantwoordelijken op worden afgerekend - dat de instelling zelf alles heeft gedaan om de risico’s, voor zover die binnen de competentie en reikwijdte van de instelling liggen, te beheersen.
 
Voor wie is dit boek bedoeld?
Dit boek is bestemd voor iedereen die werkzaam is in instellingen in het publieke domein. Besturen, directies en raden van toezicht van scholen, fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en overige non-profit organisaties kunnen hiervan profijt hebben. Na lezing bent u geen deskundige op het gebied van geldbeheer. Maar u weet wel welke risico’s daarbij komen kijken en hoe u voorzorgen kunt treffen om deze adequaat te beheersen.
Ook medewerkers van instellingen die op andere terreinen actief zijn maar willen weten hoe de risico’s op de financiële afdelingen moeten worden beheerd hebben baat bij deze uitgave. Ook voor universitaire en hbo-studenten is dit boek een bruikbare inleiding in het risicobeheer. Het is een terrein dat zeer omvattend is en waarbij diverse technieken worden ingezet.
En ten slotte de grote groep van donateurs die willen onderzoeken of de instelling die zij gedenken optimaal werkt en de risico’s goed in de hand heeft.
 
‘Goed Geldbeheer.2’ van drs. Liesbeth Rutgers verschijnt in september 2017. Wilt u op de hoogte gehouden worden of te zijner tijd een exemplaar reserveren? Vul dan het formulier hieronder in.

Houd me op de hoogte over 'Goed Geldbeheer'

Vul dit formulier in en ontvang bericht wanneer het boek verkrijgbaar is.
Emailadres
Organisatie
De heer/mevrouw
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats

 
gerelateerde items