Toon alles (3)

Bestaan we nog in 2025?

12 september 2019, 06:00
Hoe blijf je als goed doel relevant en betrouwbaar in de ogen van je (potentiele) supporters, is duidelijk wat unieke bijdrage is van het goede doel?
Hoe blijf je als goed doel relevant en betrouwbaar in de ogen van je (potentiele) supporters, is duidelijk wat unieke bijdrage is van het goede doel?
De wereld om ons heen verandert snel. Hoe bedrijven georganiseerd zijn, en hoe ze samenwerken intern en extern. Om maar even met wat termen te schermen: wie heeft er niet gehoord (of zelfs al gewerkt met) skills shares, agile teams, tribes en squads, of toch in ieder geval multidisciplinaire teams. Extern gaan we steeds meer richting co-creatie en crowdsourcing, netwerkorganisaties, het naar binnen halen van de wereldwijd beschikbare kennis en ervaring. 
Maar niet alleen de organisatievorm, ook de rollen en business modellen veranderen. Kijk naar de effecten van de digitale transformatie op de retail, op de bankensector, op de hotelwereld (Airbnb) en het personenvervoer (Uber en sharing mogelijkheden als Greenwheels en Connectcar).
 
Vanzelfsprekend zal dit ook zijn effect gaan hebben onze sector. Business modellen en rollen gaan veranderen, net als de relatie met onze achterban, partners en concullega’s. 
De innovatie strategie van een organisatie moet zich m.i. dan ook niet beperken tot het tacklen van de (fondsenwervende) uitdagingen van dit moment, zoals de terugloop van de traditionele kanalen, van dalende LTV en werven via online kanalen. Een cruciaal deel van de innovatie strategie is ook het vooruit kijken naar de toekomst, naar de uitdagingen die zich aan (gaan) dienen, en waar we nu nog (enigszins) op tijd zijn om daar op in te spelen.
 
Voorbeelden van concrete vraagstukken die zich nu al aandienen:
  • Fake news - Hoe gaan we als goed doel om met de opkomst van fake news en deepfakes? Wat gaat de impact hiervan zijn op het imago als goed doel, en erger nog: op onze inhoudelijke activiteiten? De impact van fake news op bijvoorbeeld de beeldvorming rondom vluchtelingen, klimaatcrisis, of ziektebeelden kan desastreus zijn. Hoe kan bijvoorbeeld A.I. ons hierbij ondersteunen?
  • Veranderend speelveld – Er ontwikkelen zich tal van nieuwe organisatievormen, zoals social entrepeneurs, grassroots organisaties en natuurlijk de particuliere initiatieven. Zoeken we de samenwerking of de concurrentieslag? Is duidelijk aan de buitenwereld waar onze eigen unieke bijdrage uit bestaat? Consumenten zijn gewend aan een andere manier van betrokkenheid, hoe kunnen we hun kennis, energie en tijd optimaal inzetten?
  • Digitale transformatie - Wat zal het effect zijn van de digitale transformatie op onze fondsenwervende technieken en inhoudelijke activiteiten? We komen steeds meer in een situatie waarin donors gewend zijn direct aan het lokale project, aan de desbetreffende onderzoeker of persoon in nood te geven. Dankzij Blockchain (of zijn opvolger) ook nog eens onder zijn eigen voorwaarden en met directe terugkoppeling.
  • Distributed trust  - (zie ook: Rachel Botsman’s TED Talk ‘We stopped using institutions and started trusting strangers) Hoe gaat dit ons werk beïnvloeden? Gaan we afwachten tot we beoordeeld worden of gaan we proactief hiermee aan de slag? En hoe kunnen we hier juist gebruik van maken, bijvoorbeeld in de strijd tegen fake news?
 
In de UK verscheen onlangs het rapport ‘Future Charity’ wat een aantal handvaten biedt om met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Onderstaand een aantal die ik volledig onderschrijf:
  • Heldere (her-) defininiering van missie – Hoe blijf je als goed doel relevant en betrouwbaar in de ogen van je (potentiele) supporters, is duidelijk wat unieke bijdrage is van het goede doel?
  • Optimaal gebruik maken van de kansen – Hoe kan je ook in de toekomst je inhoudelijke doelstellingen zo efficiënt mogelijk blijven verwezenlijken met alle mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden?
  • Data betekenisvol inzetten – Hoe gaan we alle beschikbare data inzetten in bij het nemen van beslissingen, om daarmee de beleving van en interactie met onze supporters te optimaliseren en op de juiste waarde te schatten? 
  • Actieve samenwerking binnen en buiten de sector – Hoe kunnen we meer samenwerken aan het vergroten van het vertrouwen en het versterken van een geefcultuur? Maar ook om beter gebruik te maken van beschikbare kennis, capaciteit en bereik van organisaties binnen en buiten de sector?
 
In hoeverre is uw organisatie al actief aan de slag met deze uitdagingen? Is dit onderdeel van de (innovatie) strategie? Als Dikke Blauwe willen we de ervaringen en strategieën binnen de sector in kaart brengen. Daarom gaat De Dikke Blauwe de komende maanden prominent aandacht aan innovatie wijden, middels een serie artikelen en interviews.

Als aftrap van deze serie willen wij u vragen deel te nemen aan een korte vragenlijst omtrent de aandacht voor innovatie binnen uw eigen organisatie. Doel is hiermee een beeld te krijgen van de status van innovatie binnen de goede doelen in Nederland en de belangrijkste uitdagingen voor de sector. 
Het invullen van deze vragenlijst kost u circa 10 minuten. Doet uw organisatie nog helemaal niets aan innovatie? Vult u dan alstublieft ook de korte vragenlijst in, zodat we een zo volledig mogelijk beeld kunnen creëren, en ook uw uitdagingen mee kunnen nemen.

Vragenformulier innovatie-onderzoek

1. Wat wordt verstaan onder innovatie binnen uw organisatie? (Meerdere antwoorden mogelijk)Anders, namelijk
2. Waarom is innovatie belangrijk binnen uw organisatie? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Anders, namelijk
3. Hoe is innovatie binnen uw organisatie georganiseerd?
Anders, namelijk
4. Is er apart budget gereserveerd voor innovatie?
5. Hoe verwacht u dat dit budget zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen?
6. Welke resultaatverantwoordelijkheid is er vastgesteld voor het innovatie budget?
Anders, namelijk
7. Hoe tevreden bent u met de resultaten binnen uw organisatie op het gebied van innovatie? (Geef een score tussen de 0 en 10)
8. Met wie wordt er binnen de innovatieprojecten samengewerkt? (Meerdere antwoorden mogelijk)Anders, namelijk
9. Wat zijn barrières om te innoveren? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Anders, namelijk
10. Wat zou innovatie binnen uw bedrijf verder helpen? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Anders, namelijk
11. Waar zou u meer over willen lezen op het gebied van innovatie? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Anders, namelijk
12. Wat zijn de jaarlijkse inkomsten van uw organisatie?
13. Hoeveel (betaalde) medewerkers heeft uw organisatie?
14. Welke functie vervult u binnen uw organisatie?
15.Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek willen we graag een aantal organisaties interviewen voor de Dikke Blauwe. Als we u mogen benaderen voor zo’n interview, laat dan alstublieft hier uw naam en email adres achter:
16. Welke vraag zou u graag beantwoord zien in de interviews over innovatie?

 
 
gerelateerde items