Het filantropieglas is

25 april 2013, 04:00
Het filantropieglas is
Het filantropieglas is
Half leeg
Vanmiddag worden de cijfers van het tweejaarlijkse onderzoek Geven In Nederland bekendgemaakt. GIN is een al zestien jaar lopend, longitudinaal onderzoek van VU-wetenschappers naar het geefgedrag in ons land. De editie 2013 is de spiegel van ons geefgedrag in 2011. Zo is te verklaren waarom er in de vorige GIN-editie nog niet zoveel aan de hand leek: in het geefjaar 2009 viel er nog geen significant crisiseffect te noteren. Dat is nu wel anders. Lang leken de wetenschappers te kunnen volhouden dat filantropie tamelijk conjunctuurongevoelig was, maar de economische double-triple-dip-hockeystick laat maar één conclusie toe: door de crisis geven mensen minder aan goede doelen. Wie de economische cijfers van 2013 ziet, moet zijn hart vasthouden voor Geven In Nederland 2015…

Half vol
De economische double-triple-dip-hockeystick laat maar één conclusie toe: door de crisis geven mensen minder aan goede doelen. Dat is goed nieuws voor iedereen die begrijpt dat er volop kansen zijn en komen om op andere, innovatiever manieren maatschappelijke veranderingen door te voeren en goede doelen 3.0 te steunen. Never waste a good crisis! Introduceer versneld nieuwe vormen van geven door werkgeversvrijwilligerswerk, nieuwe fiscaliteiten rondom social enterprises, het opnemen van een virtuele collectebus voor goede doelen in het IB-formulier 2014, het verlagen van het 90 procent algemeen nut-beginsel voor vermogens- en familiefondsen naar 75 procent (zoals in Duitsland), het daadkrachtig uitrollen en faciliteren van lokale netwerken voor filantropie zoals gemeenschapsfondsen, de introductie van een Nationale Investeringsbank voor maatschappelijke initiatieven en het creëren van een Big Society zoals de Engelsen ‘m eigenlijk bedoeld hadden...
gerelateerde items