Toon alles (2)

Doe mee aan het DDB Innovatie-onderzoek

4 juli 2019, 06:00
Doe mee aan het DDB Innovatie-onderzoek
Doe mee aan het DDB Innovatie-onderzoek
Innovatie staat bij de Nederlandse goede doelen steeds hoger op de agenda. Daarom gaat De Dikke Blauwe hier de komende maanden prominent aandacht aan wijden, middels een serie artikelen. Als aftrap van deze serie willen wij u vragen deel te nemen aan een korte vragenlijst omtrent innovatie binnen uw eigen organisatie. Doel is hiermee een beeld te krijgen van de status van innovatie binnen de goede doelen in Nederland en de belangrijkste uitdagingen voor de sector. Het invullen van deze vragenlijst kost u circa 10 minuten. 
 
Volgend op de resultaten van dit onderzoek plaatsen we een aantal interviews plaatsen met verschillende organisaties. U kunt uw interesse in deelname aan deze interviews kenbaar maken aan het eind van de vragenlijst. Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Ellen Janssens, via info@dedikkeblauwe.nl.

Vragenformulier innovatie-onderzoek

1. Wat wordt verstaan onder innovatie binnen uw organisatie? (Meerdere antwoorden mogelijk)Anders, namelijk
2. Waarom is innovatie belangrijk binnen uw organisatie? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Anders, namelijk
3. Hoe is innovatie binnen uw organisatie georganiseerd?
Anders, namelijk
4. Is er apart budget gereserveerd voor innovatie?
5. Hoe verwacht u dat dit budget zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen?
6. Welke resultaatverantwoordelijkheid is er vastgesteld voor het innovatie budget?
Anders, namelijk
7. Hoe tevreden bent u met de resultaten binnen uw organisatie op het gebied van innovatie? (Geef een score tussen de 0 en 10)
8. Met wie wordt er binnen de innovatieprojecten samengewerkt? (Meerdere antwoorden mogelijk)Anders, namelijk
9. Wat zijn barrières om te innoveren? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Anders, namelijk
10. Wat zou innovatie binnen uw bedrijf verder helpen? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Anders, namelijk
11. Waar zou u meer over willen lezen op het gebied van innovatie? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Anders, namelijk
12. Wat zijn de jaarlijkse inkomsten van uw organisatie?
13. Hoeveel (betaalde) medewerkers heeft uw organisatie?
14. Welke functie vervult u binnen uw organisatie?
15.Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek willen we graag een aantal organisaties interviewen voor de Dikke Blauwe. Als we u mogen benaderen voor zo’n interview, laat dan alstublieft hier uw naam en email adres achter:
16. Welke vraag zou u graag beantwoord zien in de interviews over innovatie?


 
gerelateerde items