Voor de generaties van nu en morgen

Voor de generaties van nu en morgen
Voor de generaties van nu en morgen
Onderzoek is van levens- belang. Health Foundation Limburg maakt zich sterk voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat echt verschil kan maken voor iemand die ziek is. Omdat er weer een toekomst is, omdat herinneringen niet meer vervagen. Of omdat u weer onbelemmerd kunt leven.
 
Dit willen wij als organisatie concreet bereiken
Gezondheid is zo kostbaar en moet ge- koesterd worden. Dat besef dringt eens te meer op, als u of uw naasten iets over- komt. Onderzoekers van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) en partner ziekenhui- zen zijn dagelijks met gezondheid bezig. Deze onderzoekers en alle patiënten voor wie zij zich inzetten, verdienen onze ondersteuning.
 
Op deze manier kunnen major donors onze organisatie concreet steunen:
U kunt uw gift direct koppelen aan een door u gekozen onderzoeksproject op het gebied van hart- en vaatziekten, kanker, alzheimer, geestelijke gezondheidszorg en kindergeneeskunde. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe u een onderzoek kunt steunen. Graag gaan we hierover met u in gesprek of raadpleeg onze website www.hfl.nl. Ook kunt u ons steunen via een Periodieke schenking, een Fonds op Naam of via uw testament.

Belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar
In 2018 heeft de Health Foundation Limburg met steun van onze gevers een mooie bijdrage kunnen leveren aan me- disch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten, kanker, alzheimer, geestelijke gezondheidszorg en kindergeneeskunde.

Concrete plannen/projecten
In 2020 gaan we verder met de onder- steuning van deze onderzoeksprojecten. Uw bijdrage daarvoor is essentieel!
 
ALGEMENE INFORMATIE
Health Foundation Limburg
Ellen van de Ven

www.hfl.nl
info@hfl.nl
043 407 73 63
Directeur: E.J.M.C. van de Ven 
Voorzitter: Drs. G.J.H.C.M. Peeters 
Doelstelling: Fondsen werven voor medisch onderzoek 
ANBI: Ja
IBAN: Zie de website voor de verschillende fondsen