Toon alles (4)

Harold Robles (MKI) stapt op na vermoeden misbruik gelden

10 september 2013, 18:48
Harold Robles (MKI) stapt op na vermoeden misbruik gelden
Harold Robles (MKI) stapt op na vermoeden misbruik gelden
Harold Robles, oud-president van het Medical Knowledge Institute (MKI) is opgestapt nadat hij door het bestuur is beschuldigd van oneigenlijk gebruik van stichtingsgelden, misbruik van academische titels en valsheid in geschrifte. Aartsbisschop Desmond Tutu is beschermheer van de stichting.

Hooguit de helft van alle MKI-gelden is terechtgekomen op de plaats van bestemming, blijkt uit onderzoek. Volgens de twee andere bestuursleden Cees Boonen (voorzitter) en Bas van Wersch (penningmeester) runden Robles en zijn vrouw MKI als een privébedrijf, waarbij enkel de declaraties al ruim 70.000 euro per jaar beliepen. Het bestuur had hier lange tijd onvoldoende zicht op, omdat de boekhouding werd gedaan door de vrouw van Robles, die hiervoor ook werd betaald.

‘Nooit salaris ontvangen’
In de Stentor ontkent Robles de beschuldigingen: ‘Alle declaraties zijn beoordeeld en goedgekeurd door penningmeester Bas van Wersch. Er is geen sprake van dat e.e.a in strijd is met de statuten van MKI of met ANBI-reglementen. Ik heb nooit salaris van MKI ontvangen. Mijn vrouw Yasmin heeft zich vele jaren belangeloos voor het MKI ingezet, totdat het bestuur haar met een contract voor enkele  uren per week heeft aangenomen. Er ligt een ondertekende MOU tussen haar en het bestuur. Haar bruto uursalaris bedroeg 25 euro.’

Reactie CBF
Het Centraal Bureau Fondsenwerving reageert vandaag, eveneens in De Stentor, op de kwestie. Adri Kemps meldt dat MKI in 2006 een verklaring van geen bezwaar aangevraagd heeft bij het CBF, maar deze niet kreeg, omdat de organisatie niet voldeed aan de daarvoor geldende verkrijgingscriteria. Het CBF heeft de mogelijkheid zelf onderzoek te doen naar goede doelenorganisaties, ook als ze niet zijn aangesloten. Of dat in dit geval gaat gebeuren, kan directeur Kemps nog niet zeggen. Het CBF is wel bezig informatie te verzamelen over de gang van zaken bij MKI.
gerelateerde items