Groot geld, grote uitdagingen

11 september 2014, 04:00
Wordt veel over gesproken, maar weinig mee gesproken.
Wordt veel over gesproken, maar weinig mee gesproken.
Het buzzbegrip van fondsenwervend Nederland: major donors! Maar wat weten we van die grootgevers? Bitter weinig. Er wordt wel heel veel over hen gesproken, maar opvallend weinig met hen. Dat is niet zo verwonderlijk: voor de meeste filantropen is spreken zilver, maar zwijgen goud. Goed dus dat major donor-specialist Diana van Maasdijk, auteur van de bestseller ‘Goed Geven’ en hoofd van ABN AMRO MeesPiersons charity desk een groot onderzoek heeft laten uitvoeren onder meer dan 700 miljonairs naar hun geefgedrag en -motivaties. Met alle methodologische voorbehouden komen uit dat onderzoek een paar opmerkelijke zaken naar voren. De belangrijkste: hoe rijker, hoe vrijgeviger (zowel in absolute zin, als percentage van hun inkomen) en filantropisch actiever (ook als bestuurder en vrijwilliger). Vermogenden zijn - nog veel meer dan het laatste Geven In Nederland-onderzoek aangeeft – verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de particuliere giften (GIN2013: €1,8 miljard): de rijken hoesten 80 procent daarvan op. In absolute zin meer dan 11 duizend euro per jaar, tegenover €200 als gemiddelde van alle huishoudens. Dat is meer dan twee keer zoveel als Geven In Nederland noemt…
Voordat goede doelen en ngo’s de vlag uitsteken en hun jacht op de wandelende portemonnees van ons land intensiveren, is er ook een waarschuwing. De scepsis van vermogenden over gevestigde goede doelen lijkt de laatste jaren meer gegroeid dan afgenomen. Het zijn de in deze kolommen al zo vaak genoemde nagels aan de doodskisten van het goede doel: een gebrek aan transparantie en onvoldoende inzicht in die eeuwige strijkstok. Het verhaal over de noodzakelijkheid van (gepaste) overhead als voorwaarde voor filantropisch succes is nog (lang niet) geland. Evenals de relatie tussen een majeure gift en het behalen van concrete resultaten. Of major donors de komende jaren meer gaan geven aan goede doelen in deze ‘gouden eeuw van de filantropie’? Nou, 4 op de 10 denkt juist minder te gaan geven. Of zelf een stichting op te richten.
Grote gevers schragen onze filantropie, maar vragen ook grote inspanningen van goede doelen om hun steun duurzaam te verwerven.

P.S.: Wilt u alles weten over het miljonairsonderzoek van ABN AMRO MeesPierson? Ga dan naar ons Achtergrondblokje met maar liefst vijf artikelen: klik hier.
gerelateerde items