Getting churches engaged in sustainability practices (scriptie)

3 januari 2018, 08:00
Getting churches engaged in sustainability practices (scriptie)
Getting churches engaged in sustainability practices (scriptie)
How can GroeneKerken get more churches engaged in its social movement?
 
GroeneKerken is een campagne van KerkInActie en Tear die duurzaamheid een podium wil geven in Nederlandse religieuze instellingen. Emma Tomassen onderzocht hoe de campagne meer kerken kan betrekken. Haar literatuuronderzoek is uitgevoerd rond drie thema's: religie en duurzaamheid, maatschappelijke bewegingen en betrokkenheid bij deze bewegingen, veranderen in duurzaam gedrag. Maar het belangrijkste deel van het onderzoek betreft een kwalitatieve case study met 22 diepte-interviews met verschillende kerken in Nederland.
 
1. Je staat op een verjaardagsfeestje en je moet in drie zinnen uitleggen waar je scriptie over gaat, wat zeg je dan?
‘Vanuit mijn visie op de bijbel zouden Christenen kartrekkers moeten zijn op het gebied van duurzaamheid, omdat ik geloof dat we de schepping van God hebben gekregen en hier goed mee om moeten gaan. In de praktijk blijken veel kerken weinig aandacht te geven aan duurzaamheid en de campagne Groene Kerken wil hier verandering in brengen. Ik heb onderzocht hoe we kerken meer betrokken kunnen krijgen bij duurzame activiteiten, en specifiek bij de GroeneKerken-campagne.’ 
 
2. Wat is de belangrijkste conclusie of aanbeveling die je doet?
‘GroeneKerken moet een betere communicatie naar de kerken neerzetten; veel kerken in mijn onderzoek bleken wel bezig te zijn met duurzaamheid, maar kenden GroeneKerken niet. Daarnaast is het voor kerken belangrijk om een groep mensen aan te wijzen om zich te richten op duurzaamheid, in tegenstelling tot mensen die in hun eentje een kar trekken.’
 
3. Voor wie is deze scriptie interessant om te lezen?
‘Deze scriptie is interessant voor mensen die ook meer ruimte willen geven aan duurzame activiteiten binnen hun kerk, of een andere non-profitorganisatie. En voor mensen die willen weten hoe je meer participanten krijgt voor een maatschappelijke beweging, want GroeneKerken wordt in mijn scriptie als maatschappelijke beweging neergezet.’
 
4. Welke concrete aanbevelingen voor de praktijk zou je kunnen geven?
‘Werk samen, dan krijg je meer gedaan. Zorg voor een goede communicatie, om meer actief betrokkenen te krijgen bij een maatschappelijke beweging. Als Christenen de bijbel anders lezen, zouden ze meer intrinsieke motivatie krijgen om goed voor het milieu en de schepping te zorgen.’ 
 
Emma Tomassen – 381728
Master thesis
MSc Global Business and Sustainability
Coach: Prof. Dr. Lucas Meijs
Co-reader: Dr. Guido Berens
In cooperation with GroeneKerken
June 20th, 2017 
 
gerelateerde items