Toon alles (2)

‘Waarom 60 procent van de subsidieaanvragen wordt afgewezen’

29 mei 2019, 06:05
Stance van Heijst
Stance van Heijst
In de wereld van de fondsenwerving lopen zeer ervaren vakgenoten rond van wie we veel kunnen leren. Tips en tricks die verder gaan dan de gebruikelijke standaardoplossingen. In de tweede aflevering van de serie In gesprek met goeroes: Stance van Heijst, directeur van ZorgSubsidieKalender en expert in subsidies en fondsen voor Zorg en Welzijn.
 
Stance, als oprichter en directeur van ZorgSubsidieKalender adviseer je vooral organisaties in de Zorg en Welzijnssector. Wat zijn de grootste fouten die je fondsenwervende organisaties ziet maken?
Stance van Heijst: ‘Blunder nummer één is om te denken: ik waag een gokje en dien snel een aanvraag in. Vanuit de gedachte: ‘Niet geschoten is altijd mis’. Doe dit nooit! Wees je ervan bewust dat de beoordelaars van deze aanvragen hier serieus naar kijken en dat het hen ook veel tijd kost. Met je haastig of half ingevulde aanvraag wek je irritatie op en reputatieschade kan het gevolg zijn.’
 
Doe het goed of doe het niet?
‘Inderdaad. Dien alleen een volledige aanvraag in waarvoor je ruim voldoende tijd hebt genomen en goed hebt afgewogen of jouw plan echt past bij dit fonds. Dat kun je toetsen door vooraf te bellen met het fonds en extra informatie in te winnen. Soms houden fondsen een telefonisch spreekuur of hebben ze een online scan, zodat je snel weet of jouw aanvraag kans maakt. Accepteer vooral dat het schrijven van een aanvraag de eerste keren veel tijd kost en wees bereid daarin te investeren.’
 
Je wijst ook op de denkfout om een zuinige begroting in te dienen.
‘Het is een veel voorkomend misverstand dat fondsen het waarderen als je de kosten zo laag mogelijk houdt. Beoordelaars zien zo’n begroting als onrealistisch en niet-professioneel. Zij weten immers uit ervaring wat projecten werkelijk kosten. Het is bijvoorbeeld normaal om bruto salariskosten en een vergoeding voor vrijwilligers op te nemen. Zorg dus altijd voor een gedegen onderbouwing van je kostenposten, bijvoorbeeld op basis van informatie van de administrateur of via offertes van externe partners. En vergeet niet de post ‘onvoorzien’, die mag 5 tot 10 procent van het totaalbedrag zijn.’
 
Waarom stellen subsidieverstrekkers de vraag: Gaat het project door als wij niet financieren?
‘Zij willen zeker weten dat hun bijdrage noodzakelijk is. En helaas wordt deze vraag vaak vanuit enthousiasme verkeerd beantwoord. Veel gedreven initiatiefnemers zeggen namelijk: ‘Dit plan gaan wij hoe dan ook uitvoeren, desnoods met minder mensen en op kleinere schaal.’ Dan denkt zo’n fonds: prima, wij zijn dus niet nodig. Je moet als aanvrager juist benadrukken dat het project niet door kan gaan als deze financier niet bijdraagt. Laat een fonds dus heel goed zien welke impact zij kunnen maken met hun bijdrage.
 
Je hamert er ook op om plannen te toetsen in het veld en bij de doelgroepen.
‘Het is belangrijk dat een project niet bedacht is achter het bureau en dus vraag-gestuurd is. Het moet draagvlak hebben bij je doelgroep- dat vinden subsidiegevers ook cruciaal. Dit betekent dat je je plan niet vlak voor het indienen onder de neus moet schuiven van je achterban, maar ze in alle fases moet betrekken. Je kunt bijvoorbeeld een raad van advies samenstellen waarin vertegenwoordigers uit je doelgroep(en) zitting hebben. Zij kunnen je in alle projectfasen feedback geven. Zorg ook dat je bij de aanvraag een aantal referenties uit de sector hebt. Je kunt beter anderen aanbevelingen over je organisatie laten geven- dat maakt je veel geloofwaardiger in de ogen van financiers.’
 
En dan de vereiste bijlagen… vaak een vervelende lastminute verrassing.
‘Maar wel een heel belangrijke! Het verzamelen van alle bijlagen is vaak een project op zich. Bij het online indienen staat op de laatste pagina, vlak voordat je moet ondertekenen, een lijstje met bijlagen die je moet uploaden. Ai, als je dat kort vóór de deadline ontdekt heb je echt een serieus probleem. Voorkom die lastminute stress en inventariseer dus vóóraf welke bijlagen gevraagd worden. Wijs eventueel een verantwoordelijke aan die tijdig begint met het verzamelen van alle stukken. Soms moeten deze worden ‘opgediept’ in de organisatie of moeten ze nog worden geactualiseerd of opgesteld. Vaak ben je ook afhankelijk van de informatie die door anderen aangeleverd moet worden, bijvoorbeeld de accountant. En dat kost allemaal tijd die je op het laatste moment niet kunt missen.’
 
Wat zijn momenteel de belangrijkste trends in subsidieland?
‘De druk op fondsen en subsidieverstrekkers is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met bezuinigingen in veel sectoren- van zorg en welzijn, tot onderwijs, cultuur en sport. Daardoor worden er veel meer aanvragen ingediend. Je hebt dus meer concurrentie! Omdat er een groot aanbod aan projecten is, gaan fondsen en overheden steeds strenger selecteren. Dit zorgt ook voor een professionaliseringsslag in de non-profitsector: medewerkers volgen cursussen tot fondsenwerver of er worden professionele subsidieadviseurs ingehuurd.’ 
 
Wat is het verschil tussen subsidies en fondsen?
‘Subsidies worden verstrekt door het Rijk, de provincie of gemeenten, of een verzelfstandigd orgaan dat rijks- of gemeentegelden verdeelt. Hun beleid wordt dus bepaald door de politiek- landelijk of lokaal. Dit betekent dat het onder invloed van politieke veranderingen - andere gemeenteraad, ander kabinet - flink kan wijzigen. Het voordeel is wel dat je aanspraak kunt maken op dit belastinggeld als je voldoet aan de criteria- zolang het jaarbudget niet op is. Bij fondsen ligt dat anders, dat zijn particuliere initiatieven van een stichting, een bedrijf of een maatschappelijke organisatie en het gaat om privaat geld. Daar heeft de politiek geen invloed op. Fondsen kunnen hun eigen doelen stellen en doelgroepen bepalen. Jaarlijks kunnen ze een nieuw thema introduceren. Of een fonds wel of niet toekent is dus veel onzekerder. Het hangt ook van meerdere factoren af waar je geen invloed op hebt, bijvoorbeeld de regio waar je zit.’    
 
Wat zijn de overeenkomsten tussen subsidies en fondsen?
‘Beiden kijken in grote mate naar het maatschappelijk draagvlak voor een projectplan. Men wil geld beschikbaar stellen voor een specifieke doelgroep, een innovatie of het oplossen van een probleem. Voor zowel fondsen als overheden is het belangrijk dat er duidelijke resultaten uit het project voortkomen die de uitgave verantwoord maken. Liefst moeten deze uitkomsten ‘verduurzaamd’ worden, dat wil zeggen: het project kan na de subsidieperiode zelfstandig verder en/of het resultaat blijft op de lange termijn behouden. Ook is er een eigen bijdrage vereist van de aanvragende organisatie- zogenaamde cofinanciering. Voor beiden geldt dan weer dat de overhead niet te hoog mag zijn, men ziet graag de inzet van vrijwilligers- dat toont immers maatschappelijk draagvlak aan. ‘ 
 
Dit artikel verscheen eerder in The Fundraiser nummer 5. Wil je het gehele artikel lezen, bestel 'm dan hieronder.
gerelateerde items