Toon alles (1)

Het Calgon-principe van goede doelenrampenmarketing

20 september 2018, 06:05
Het Calgon-principe van goede doelenrampenmarketing
Het Calgon-principe van goede doelenrampenmarketing
Ik ga weer even een stinkeitje uit de goede doelenmarketing voor u pellen. Om geld op te halen voor de goede zaak willen de doelen nog wel eens, hoe zal ik het lief zeggen, een tikkie overdrijven. Ik noem dat het Calgon-principe. Om u die veel te dure en in zachte watergebieden volstrekt nutteloze ontkalker aan te smeren, laten we een monteur in een witte doktersjas tot aan z’n liezen hoofdschuddend in de bagger staan. In wat voorheen uw keuken was, maar nu een post-tsunamirampgebied met avondklok.
Eigen schuld dikke bult! Had u maar naar de Calgondokter moeten luisteren! Want verkalking van wasmachines is een veel groter maatschappelijk probleem dan u gedacht had. Het is een sluipmoordenaar die gezinnen tot de bedelstaf brengt en hele woonwijken kan wegvagen. Terwijl u slaapt vreet de kalk zich in één nacht door de wasmachine, de droger, de betonnen vloer en heipalen van een doorzonwoning heen. ‘Schat, word ’s wakker, voelde je die trilling? Jij gebruikt toch wel Calgon in je wasmachine?’
 
Dat opschalen van klein en lokaal ongemak naar intergalactische proporties wordt door veel goede doelen naadloos gekopieerd. Een bewezen succesvol recept van rampenmarketing is het urgent agenderen van tot nu toe onbekend onheil. Het zijn één-minuut-voor-twaalf catastrofes die inspelen op de angst van de donateur. Enkele angstpoepbevorderende voorbeelden uit mijn directe omgeving:
 
1.
Zonder uw geefeuro voor bescherming van die olijke snuiter, de Diepenheimse woelrat, stort het gehele ecosysteem van West-Europa in elkaar. Haal je juist deze hyperlokale knager met zijn hoge sociale intelligentie pardoes uit de voedselketen dan veroorzaak je een Butterfly-effect, dat uiteindelijk impact heeft op de warme golfstroom voor de kust van Peru. Maar op de korte termijn zal de Hof van Twente en daarna de gehele Benelux feitelijk al binnen een jaar opgegeven moeten worden voor menselijke bewoning. Geef je voor de Diepenheimse woelrat, dan geef je om de héle planeet.
 
2.
Graag vragen wij uw aandacht voor mensen met een verborgen lichamelijke beperking waarover nog een groot taboe hangt. Steun daarom de Stichting Schoenmaatje voor mensen met twee verschillende schoenmaten. Door het Schoenmaatje Ruilplatform en Schoenmaatjebuddyprogramma kan voorkomen worden dat deze ernstig gehandicapten telkens twee paar schoenen in verschillende maten moeten aanschaffen en daardoor in een financieel en sociaal isolement terechtkomen en zich uiteindelijk voor een trein gooien waardoor heel Nederland tot stilstand komt. Geef gul voor het verborgen leed op twee verschillende zooltjes, want aan de schoenneuzen kun je het verdriet niet zien! Instapdonateurs vanaf 50 euro per paar.  
 
3.
U dacht dat plastic soup een Engelstalig milieuprobleem was? Er is een nog veel grotere ontwrichter: de Hollandse plastic soep die wordt uitgeserveerd aan onze daklozen! Door het jarenlang verstrekken en consumeren van goedkope plastic soep wordt het reïntegratieproces van deze toch al zo kwetsbare doelgroep ernstig in gevaar gebracht, raken de daklozen permanent geobstipeerd en stijgen onze ziektekosten de pan uit. Deze plastic soep is een gehaaide en stille doder: je ziet ‘m niet, terwijl je ‘m wel degelijk proeft. Bovendien komt de plastic soep door de rondzwervende daklozen overal in ons milieu terecht! Gelukkig is er nu een oplossing die met uw financiële bijdrage gerealiseerd kan worden: een plastic soep-detector ontwikkeld door studenten van de TU Delft. De pilot is hoopvol: heeft de detector eenmaal soep als plastic gedetecteerd, dan komen vrijwilligers in actie en leveren deze soep direct bij het chemisch afval in. Geef nu ruimhartig aan de Plastic Homeless Foundation (graag cash, wij accepteren geen creditcards uit principe).
 
4.
Is eenzaamheid van ouderen al een megaprobleem: wat dacht u van de eenzaamheid van mantelzorgers die de eenzaamheid van ouderen proberen te verlichten? Mantelfonds Mantelzorgers tackelt dit nauwelijks bekende fenomeen. Uit onderzoek blijkt dat depressieve mantelzorgers, die blootstaan aan structureel gemekker van bejaarden, zorgen voor een stapeling van eenzaamheid. Dit maakt een tweede of zelfs derde ring van mantelzorg nodig. Dit desastreuze Droste Effect kan door het Mantelfonds eenvoudig getackelt worden, namelijk door mantelzorgers voortaan gewoon fulltime te betalen. Steun daarom dit fonds met uw gulle gaven en help de schrille scheuren in onze sociale cohesie weer krachtig te dichten! Word nu direct Mantelfondsgevende Mantelzorger Buitenring met een kek polsbandje voor maar 20 euro per dag! 

   Dona-ha-teurs leven korter met Calgon!
gerelateerde items