Wakker Dier wint De Transparant Prijs 2014

1 oktober 2014, 15:30
Wakker Dier wint De Transparant Prijs 2014
Wakker Dier wint De Transparant Prijs 2014
Wakker Dier is winnaar van De Transparant Prijs 2014. De prijs werd vanmiddag in de Haagse Nieuwe Kerk uitgereikt door juryvoorzitter Herman Wijffels. De prijs, 75.000 euro, gaat naar het goede doel dat met haar jaarverslag donateurs het beste informeert over haar inspanningen van het afgelopen jaar. Goede doelen rapporteren dit jaar duidelijk beter over hun doen en laten, bijvoorbeeld over directiebeloning en risico’s, zo blijkt uit een analyse van PwC.

De Transparant Prijs is een initiatief van PwC, ondersteund door De Nationale Postcode Loterij die het prijzengeld voor de winnaars ter beschikking stelt. Mama Alice kreeg de prijs van 25.000 euro in de categorie kleine fondsenwervende instellingen. De themaprijs: ‘jaarverslag op een A-4 of in 3 minuten’ ging naar het Prins Bernard Cultuurfonds.

Impactverantwoording
Wakker Dier scoort vooral hoog op impactverantwoording. Juryvoorzitter Herman Wijffels over het winnende verslag: ‘Het jaarverslag start vanuit de droom van Wakker Dier en kent een slimme structuur. Wakker Dier is duidelijk over welke positie ze inneemt en waar ze wel en niet tijd aan besteedt. Daarnaast maakt ze duidelijk welke successen op het gebied van dierenwelzijn zijn toe te schrijven aan activiteiten van Wakker Dier.’

Zieligheidsaspect
In zijn jurytoespraak benadrukte Wijffels verder dat goede doelen nog te veel kapitaliseren op het zieligheidsaspect. ‘De groei van de wereldbevolking geeft nieuwe uitdagingen die vragen om een nieuw bewustzijn en nieuwe methoden en technologieën die duurzaam zijn. Goede doelen kunnen nog meer een rol hebben in deze veranderingen en investeren in de voorkant en preventie van grote maatschappelijke uitdagingen. Dit is minder eenvoudig om geld mee te werven dan wanneer het probleem manifest is geworden. Ook wordt het vraagstuk van impactmeten en -verantwoorden hiermee complexer.’

Belangrijkste bevindingen
De Transparant Prijs is voor de elfde keer uitgereikt. Er zijn 145 (online) jaarverslagen geanalyseerd op criteria als: impactverantwoording, compliance, communicatie, compactheid en passie. De deelnemers representeren 2,8 miljard euro - circa driekwart van de totale sectorinkomsten. Een analyse van de jaarverslagen leert dat:

  • goede doelen die al meerdere jaren deelnemen, substantieel hoger scoren;

  • inzicht in directiebeloning en kansen en risico’s is verbeterd;

  • het functioneren van bestuur en raad van toezicht nog te summier wordt toegelicht;

  • verslagen zich te veel richten op output in plaats van impact en maatschappelijk nut; en

  • goede doelen steeds vaker inzetten op online jaarverslagen, filmpjes en infographics.


  •  

Kijk voor meer informatie op www.transparantprijs.nl.
gerelateerde items