Geven in Nederland: Persbericht of PR-bericht?

16 april 2020, 05:00
Geven in Nederland: Persbericht of PR-bericht?
Geven in Nederland: Persbericht of PR-bericht?
Het VU-persbericht over de uitkomsten van het onderzoek Geven in Nederland 2020 (zie de bijlage onder dit commentaar) heb ik zonder commentaar laten lezen aan twee kennissen die als grootgevers te Twente De Dikke Blauwe inmiddels ruim een jaar volgen. Hun reactie: 'Een record voor goede doelen? Nou, dat is heel mooi nieuws voor ze. Ik zal er eens induiken. En kijken of er corona-acties zijn die mijn gift nu harder nodig hebben. Gek hoor. Ik dacht echt dat de gevolgen van de financiële crisis er ook bij goede doelen wel stevig in zou hakken.'
De kop van het bericht was voor mijn snellezers niet te rijmen met hun huidige gemoedstoestand rondom de cornonacrisis en het precies zeven woorden tellende tussenzinnetje over corona was voor hen ondergesneeuwd.
 
Stoïcijns goed nieuws brengen over een onafhankelijk maar uit de aard van de onderzoeksopzet gedateerd onderzoek (GIN2020 gaat over het geefjaar 2018) in de huidige, allesoverheersende crisissfeer werkt ronduit bevreemdend. Dat WC-eend nog steeds WC-eend aanbeveelt, snapt iedereen. Dat goede doelen goede doelen aanbevelen, snapt ook iedereen. Al dan niet opgefleurd met toegesneden corona-communicatie (‘’sluit u aan … juist nu!’’). We noemen dat reclame of we noemen het voorlichting. De boodschapper en zijn belang zijn duidelijk bij de ontvanger: geen probleem. Ook niet als louter plussen worden genoemd en onwelgevallige informatie wordt achtergehouden. Wie doet het niet?
 
Maar wat als een onafhankelijk wetenschappelijk instituut haar volgers op een verkeerd been zet? Door alfa-PR te bedrijven in plaats van bèta-cijfers te presenteren? Dat wringt.
 
Toch doet de VU dat in zowel de kop als de tekst van haar persbericht over Geven in Nederland 2020. De cijfers over het pre-corona-geefjaar 2018 lopen het gevaar 1 op 1 te worden opgepikt door in tijdnood verkerende redacties (’1 op 1 doorkoppen jongens; hebben we weer eens een positief nieuwtje’) van de main media en vervolgens door de lezers en kijkers. De cijfers en tabellen en hoe en wanneer die tot stand zijn gekomen laten ze voor wat het is. Als de VU-wetenschappers het zeggen, zal het wel waar zijn toch?
 
Het jaartal en wellicht ook het gevreesde C-woord hadden toch wel boven het pers-bericht mogen staan. Iets in de trant van ‘’Tot de coronacrisis werden Nederlanders steeds vrijgeviger toont onderzoek uit 2018 aan’’.
 
Voor analisten en journalisten van serieuze media (denk aan: Follow the Money, Volkskrant, Het Financieele Dagblad) die alle GIN-rapporten nog in de kast erop kunnen naslaan, is de goed-nieuwsshow ook verwarrend. Wetenschappelijk compleet zijn, betekent dat je niet in bijzinnen maar in hoofdzinnen direct en helder maakt dat de schattingsmethode - voor de tweede keer op rij (ook GIN 2017 onderging een methodologische onderhoudsbeurt) - is aangepast. Vandaar de fluctuaties. Kijkt u zelf maar even mee:
 
Het totaal van alle bronnen in 2017 (geefjaar 2015) was: €5,731 miljard, maar is nu met terugwerkende kracht geherwaardeerd op €5,3 miljard.
Het totaal van alle bronnen in 2020 (geefjaar 2018) is nu €5,663 miljard, en in absolute zin dus hoger (€350 mio.) dan het bijgestelde cijfers van GIN 2017.
 
Had koepel Goede Doelen Nederland dit persbericht de deur uitgedaan, dan was de selectie en redactie van de woorden en cijfers te begrijpen geweest. Waren ze ook anders geïnterpreteerd. Maar wetenschappelijke adel verplicht. Onafhankelijke stakeholders zoals grootgevers, politici en journalisten verlangen van wetenschappers de naakte feiten, de naakte cijfers. En hoe die precies tot stand zijn gekomen. Interpreteren en inzetten ‘for the own good' door derden volgt dan wel in andere communicatie, zoals debatten en commentaren en artikelen en interviews.
 
In de komende weken zullen wij verschillende reacties en analyses publiceren n.a.v. de uitkomsten van GIN2020.
►Voor de kerncijfers: klik hier
►Download de samenvatting van Geven in Nederland 2020


 
gerelateerde items