Fundraising in Vlaanderen: ‘Verbreding van draagvlak voor fondsenwerving is nodig’

2 mei 2019, 06:00
Kaat Debo van het MoMu (Foto: Ludo Marien)
Kaat Debo van het MoMu (Foto: Ludo Marien)
In het artikel De fondsenwerver als ‘knelpunt-beroep’: werven voor kunst & cultuur in Vlaanderen interviewt The Fundraiser Griet Dobbelaere van Emolife over het beroep fondsenwerver in Vlaanderen. Hoofdredacteur Renée Steenbergen vroeg twee Vlaamse cultuurorganisaties naar hun ervaringen.
 

 
Het ModeMuseum Antwerpen is een landelijk erkend museum dat zich toelegt op het verzamelen en ontsluiten van voornamelijk collecties van Belgische modeontwerpers. Het museum beheert een verzameling van meer dan 30.000 objecten van de achttiende eeuw tot nu. De hedendaagse collectie focust voornamelijk op de ontwerpers die sinds de jaren tachtig de Belgische mode internationaal op de kaart hebben gezet. 
In 2018 startte het museum met een fonds bij de Koning Boudewijnstichting dat beheerd wordt door twee filantropen. Zij zijn zeer enthousiast over het MoMu, waardoor dit fonds een goede start kent. Dat enthousiasme maakt dat zij ook succesvol zijn in de peer-to-peer fondsenwerving. 

Zijn er qua fondsenwerving zaken die jullie geprobeerd hebben maar die minder goed werkten? 
Kaat Debo, directeur van MoMu: ‘Het museum heeft in het verleden voornamelijk ingezet op sponsoring. Dit blijkt een moeizaam verhaal dat alleen werkt bij grote tentoonstellingen. Voor relatief lage bedragen moet vaak zeer veel inhoudelijke return door het museum geleverd worden aan bedrijven, waardoor er door de jaren heen een zekere moeheid bij de staf is opgetreden.’ 
 
Hoe bezien jullie de toekomst van jullie fondsenwerving?
‘We willen in de eerste plaats onze fondsenwerving veel meer richten op filantropie. De sterke internationale reputatie van MoMu en het uitgebreide netwerk van het museum bieden hier allicht veel kansen, die tot op heden onvoldoende benut bleven. We streven naar een langetermijnrelatie met een aantal structurele partners, zodat we op een iets langere horizon kunnen werken. Sinds 1 januari 2018 is MoMu onderdeel van De Museumstichting, een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Antwerpen. Deze verzelfstandiging biedt ook fiscale mogelijkheden: fiscale attesten die recht geven op belastingvermindering, en op middellangetermijn hopelijk ook de tax shelter. Tenslotte willen we werken aan een verbreding van het draagvlak voor fondsenwerving binnen onze organisatie. In het verleden was dat vooral een zaak van de directeur en de communicatieverantwoordelijke, maar dat is niet voldoende.’
www.momu.be/nl/
 
Compagnie Tartaren is een sociaalartistiek gezelschap dat theater- en videoproducties creëert in de Vlaamse stad Leuven. Ze maken voorstellingen met zowel professionals als amateurs.
 
Wat was een geslaagde wervingsactie bij jullie? 
Zakelijk leider Wanne van Hemelrijck: ‘Als sociaal-artistieke organisatie werken we met mensen uit een kwetsbare situatie die we een podium en een stem geven via theater. De aard en het sociale engagement van onze organisatie heeft veel potentieel om
Wanne van Hemelrijck
mensen te overtuigen om onze werkwijze te steunen. We hebben een paar succesvolle crowfundingcampagnes gevoerd. Wat deze acties gemeenschappelijk hebben, is dat ze telkens gericht zijn op de financiering van een concreet doel. Met de actie Een lift geeft je vleugels zamelden we geld in voor een rolstoellift, bij LED’s keep it cool spaarden we voor milieuvriendelijk LED-spots in de theaterzaal. Bij beide projecten haalden we meer dan het noodzakelijke bedrag binnen. Mensen weten waarin ze precies investeren en dat spreekt aan.’  
 
Wat zijn knelpunten en hoe zien jullie de toekomst van fondsenwerving voor de Tartaren?
‘Het grootste knelpunt voor onze organisatie is het gebrek aan mankracht om een goede fondsenwerving op poten te zetten. Als kleine organisatie is er niemand die zich er volledig op kan toeleggen en voor een goede opvolging van de fondsenwerving kan zorgen. Om dit te kunnen verwezenlijken, moeten we op zoek naar extra structurele middelen. Helaas is dat net hetgeen wat via fondsenwerving moeizamer lukt. Dat is een kip-ei verhaal.’
www.tartaren.be/
 
Dit interview verscheen ook in het gedrukte kwartaalmagazine The Fundraiser, dat vanaf editie 6 zal verschijnen als gecombineerde uitgave van De Dikke Blauwe en The Fundraiser. Je kunt losse edities hieronder bestellen.

 
gerelateerde items