Fraudezaak: wie zijn de verdachte stichtingen?

6 april 2016, 14:00
Fraudezaak: wie zijn de verdachte stichtingen?
Fraudezaak: wie zijn de verdachte stichtingen?
In het onderzoek naar fraude bij vier goede doelenstichtingen richt de politie Oost-Nederland zich op de Stichting Help, de Nederlandse Stichting Hulp aan Dieren, Stichting Werelddier en de Stichting Menodi, met daaraan gelieerd het promotiebureau Erdma BV. Na een tip van de bank van het bedrijf en de stichtingen is de politie een eerste onderzoek gestart, waaruit blijkt dat een groot deel van het ingezamelde geld in eigen zak is gestopt. Wie zijn die stichtingen eigenlijk? 

Menodi
De stichting Menodi uit Nijmegen zet zich sinds 1999 in voor de rechten en het welzijn van dieren. De stichting wil ‘mensen bewust maken van dierenleed en ze handvatten aanreiken om dierenleed te voorkomen.’ Menodi heeft tot nu toe geen commentaar willen geven over de invallen van de politie. 'Het onderzoek loopt, we kunnen er niks over zeggen', aldus een woordvoerder tegen De Gelderlander.
De stichting is inmiddels ook niet meer telefonisch bereikbaar. Op hun site is de volgende mededeling opgenomen: ‘Vanwege omstandigheden zijn we op het ogenblik telefonisch niet bereikbaar. We hopen snel weer de telefoon op te kunnen nemen. Wilt u wat doorgeven, stuur ons dan een e-mail via: info@menodi.nl. Excuses voor het ongemak.’
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) zegt tegen De Gelderlander in het verleden vragen over Menodi te hebben gekregen. Het ging daarbij om de betrouwbaarheid van de stichting en over collecteren zonder vergunning. Het CBF verstrekt een keurmerk aan bonafide goede doelen. Maar omdat Menodi een tussenpersoon is, wordt het niet gekeurd. Menodi heeft wel het Keurmerk Goed Besteed en op de site is het jaarverslag 2014 beschikbaar.
 
Werelddier
Het doel van de Stichting Werelddier uit Berghem ‘is het wekken van belangstelling voor het welzijn van dieren alsmede het aangeven van de vele problemen die er bestaan aangaande dierenwelzijn in binnen en buitenland.’ De stichting zegt zwaar getroffen te zijn door het fraudeonderzoek. De invallen bij promotiebureau Erdma hebben gezorgd voor een mailbox vol bedreigingen, verwensingen en opzeggingen. Een woordvoerder van Werelddier zegt dat de stichting slechts klant was bij het promotiebureau en dat er bij Werelddier zelf niets aan de hand is. ‘Bij ons is geen inval gedaan en er is geen beslag gelegd. Wij worden voor zover we weten ook nergens van verdacht, maar we worden hier wel erg hard door geraakt’, aldus de woordvoerder tegen het Brabants Dagblad. De stichting heeft een jurist in de arm genomen en zint op een schadeclaim bij justitie.
De stichting heeft overigens wel financiële informatie op haar site staan, zij het niet volledig. Er zijn twee pagina’s van het jaarverslag te downloaden. Die betreffen de toelichting op de staat van baten en lasten.
 
Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren
De Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren (NSHD) uit Deventer is een organisatie die dierenambulances en dierenopvangcentra financieel steunt en daarnaast ‘kennis over dieren verspreidt’. Eenmalig doneren is niet mogelijk bij de stichting; donateurs doneren maandelijks een bedrag voor een jaar, waarna het donateurschap automatisch verlengd wordt. Er is een opzegtermijn van een maand.
Een donateur die enkele jaren geleden vroeg om een staat van baten en lasten kreeg het volgende antwoord: ‘In het blad Hulp aan Dieren wordt telkens beschreven hoe de NSHD zich heeft ingezet in de afgelopen periode. Hierin kunt u lezen hoe en waaraan de middelen zijn ingezet. Een staat van baten en lasten hebben wij hier niet in opgenomen, omdat de meeste mensen dit niet interesseert en wij de ruimte graag gebruiken voor teksten die de meeste mensen graag lezen. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de stichtingen die steun krijgen van de NSHD en hen vragen of zij tevreden zijn over deze stichting. Verder wordt in het blad altijd aangegeven welke stichtingen de NSHD heeft verwelkomd, welke acties de NSHD het afgelopen kwartaal heeft ondernomen en zijn bijvoorbeeld interviews opgenomen met mensen die steun ontvangen.’
Inmiddels is wel een link op de site te vinden naar een jaarverslag, maar die leidt naar een lege pagina, evenals de link naar de statutaire doelstelling.
 
Stichting HELP
Stichting Human Environment Life Protection (HELP), gevestigd op hetzelfde adres als NSHD in Deventer, meldt een hulporganisatie te zijn ‘voor andere belangenorganisaties en daarmee werken aan een prettiger leefomgeving voor iedereen’. De stichting steunt de volgende organisaties: Stichting De hond kan de was doen, Stichting KIK, Stichting SOlink, Stichting Animal Rescue Nederland, Stichting Samenlevingsopbouw Solidair, Stichting Jarige Job en Stichting ZorgDier. Ook van de stichting HELP is geen financiële informatie op de site te vinden, terwijl dat toch een vereiste is om het Keurmerk Goed Besteed te krijgen. Het Keurmerk Goed Besteed meent van de aangesloten stichting wel informatie te hebben gevonden. Zie hiervoor ons artikel over het keurmerk.
 
Politie benadert donateurs
Een van de volgende stappen die de politie gaat nemen, is dat zij een deel van de mensen die de afgelopen jaren aan een van de vier stichtingen geld heeft gedoneerd, actief gaat benaderen. Dit zal gedeeltelijk persoonlijk, maar voor een deel ook digitaal gebeuren. Mogelijke gedupeerden hoeven in deze fase dus nog niet zelf contact op te nemen met het team. Eerst gaat het team verder onderzoek doen naar hetgeen bij de zoekingen in beslag is genomen. Wordt dus vervolgd.
 
gerelateerde items