FAQ's: veel gestelde vragen over De Dikke Blauwe

20 november 2016, 12:40
Iets niet transparant (genoeg)? Bel of mail ons!
Iets niet transparant (genoeg)? Bel of mail ons!
Scroll door de meeste gestelde vragen & onze antwoorden. Zit uw vraag er niet bij? Iets niet duidelijk? Mail ons: info@lenthe.nl of bel ons 06 33 01 01 78.
 
►Wie zitten er achter De Dikke Blauwe?
De Dikke Blauwe is een activiteit van Lenthe. Lenthe is een social enterprise die al meer dan twintig jaar actief is als uitgever van media in het domein 'filantropie' en 'maatschappelijk ondernemen'. Lenthe is eigendom van het ondernemersechtpaar Akkermans-Mulder.
Als social enterprise heeft Lenthe geen primaire commerciële, maar wel een maatschappelijke doelstelling (zie hieronder: 'Wat is de missie van De Dikke Blauwe?'). De inkomsten die Lenthe genereert met de verkoop van boeken, met partnerships en vrijwillige bijdragen van stichtingen (zoals Lenthe Foundation) en private donoren, worden aangewend ter dekking van de exploitatiekosten, waaronder de kosten voor de journalisten en redacteuren die website, DDB Journaal en jaargids produceren.
Lenthe staat ingeschreven bij KvK van Amsterdam onder nummer 34249929.

►Wat is de missie van De Dikke Blauwe?

Uitgever Lenthe en Lenthe Foundation zijn in het leven geroepen om de maatschappelijke vrijgevigheid in Nederland te (helpen) bevorderen. Hieronder wordt verstaan: geld, goederen, tijd en kennis van burgers en organisaties aangewend voor het algemeen nut.
Het belangrijkste instrument om dit te doen is De Dikke Blauwe: door journalistieke berichtgeving en duiding van nieuws uit de dynamische en onoverzichtelijke wereld van doneren & sociaal investeren draagt De Dikke Blauwe bij aan adequate informatievoorziening en vervult daardoor een gidsfunctie voor iedereen die met eigen middelen een bijdrage aan een goed doel wil leveren.

►Waarom is een abonnement op DDB Journaal en DDB Daily kosteloos?

Door een majeure financiële bijdrage van Lenthe Foundation kan social enterprise Lenthe vanaf 1 december 2016 het wekelijks verschijnende opinieblad DDB Journaal en het dagelijkse DDB Daily kosteloos aanbieden. Hierdoor zullen nog meer mensen en organisaties kennis kunnen nemen van nieuws en opinies over de wereld van doneren & sociaal investeren. Daardoor draagt de foundation actief bij aan haar missie: het bevorderen van de maatschappelijke vrijgevigheid in Nederland.
Om de hoge productiekosten van website, DDB Journaal en DDB Daily op langere termijn te kunnen dekken, zoekt Lenthe ook nadrukkelijk naar andere donoren, zoals (vermogens)fondsen en particulieren die bereid zijn om een vrijwillige bijdrage te leveren. Bent u overtuigd van het belang van een stevige, onafhankelijke en journalistieke zender in de wereld van doneren & sociaal investeren? Neemt u dan contact op met eigenaar Don Akkermans of uitgever Johan Dijk.
 ►Hoe 'onafhankelijk' is De Dikke Blauwe?
De Dikke Blauwe is niet verbonden aan goede doelen of commerciële partijen. Onafhankelijke berichtgeving en journalistieke mores zijn het uitgangspunt om primair de lezers te dienen. De redactie werkt met een redactiestatuut.
De journalistieke kwaliteit bepaalt de autoriteit en het kwalitatief bereik onder doelgroepen die voor adverteerders, sponsors en partners interessant zijn: 'beslissers', zoals bestuurders en toezichthouders van zowel fondsgevende als fondsvragende organisaties (goede doelen, non profits), major donors en hun adviseurs, beleidsmakers in politiek en overheid, wetenschappers, (publieks)media. Al deze doelgroepen waarderen De Dikke Blauwe om de kwaliteit (en snelheid) van de content.
Dit betekent dat de redactie voor haar adverteerders, sponsors en 'partners' geen andere normen hanteert in zijn berichtgeving en opiniëring dan voor andere partijen. Gesponsorde content, zoals whitepapers, wordt als zodanig aangeduid en staat buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

►Rare naam: hoe komen jullie aan De Dikke Blauwe?

De Dikke Blauwe (voorheen FM en Filanthropium) is de naam voor alle media en activiteiten van uitgever social enterprise Lenthe over ‘doneren & sociaal investeren’. Concreet: een jaarlijkse gedrukte gids, een website (www. dedikkeblauwe.nl) met 365/24/7 nieuws en een bibliotheek met duizenden artikelen, een wekelijks (digitaal) opiniemagazine (DDB Journaal) en een vimeo-kanaal met eigen tv-producties. Maar wie noemt zich in hemelsnaam De Dikke Blauwe?
Toen de uitgever, social enterprise Lenthe, in 2014 haar nieuwe jaargids onder deze naam lanceerde, stond er tot vlak voor de drukdatum alleen nog braaf ‘Jaargids’ op de cover. En dat was geheel conform de waarheid. Maar de titel riep verder niets in ons wakker. Ja, een hele lange gaap. Was dit nou de frisse, journalistieke klaroenstoot die het slapende Land van Goed Doen in één keer wakker moest maken? Wij dachten van niet.
Hoe noem je vanzelfsprekende gezaghebbendheid – want voor minder doen wij het niet? Voor woordbetekenissen grijpt niemand naar het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, maar naar De Dikke van Dale. Wie wil weten waar Tietjerksteradeel precies ligt, raadpleegt De Grote Bosatlas. En wie wil weten waar het Land van Goed Doen ligt en wie haar bewoners zijn... die valt terug op informatie van De Dikke Blauwe. Genoemd naar dat dikke, blauwe boek. Want laten we eerlijk zijn: wat blijft beter hangen in uw brein, een ‘jaargids’ of een obese blauwe smurf?
►Op wie richt zich De Dikke Blauwe?
De Dikke Blauwe richt zich primair op individuele influentials en stakeholders, specifiek op:
> private major donors, impact investors, en andere vermogenden die ten minste 10K per jaar en 100 uren per jaar doneren, investeren en/of besteden aan een ‘goed doel’;
>directeuren, MT-leden en toezichthouders (zoals leden van RvT) van goede doelen, fondswervende non-profits (cultuur, zorg, welzijn, onderwijs en wetenschap), vermogensfondsen, hybride fondsen en hun koepels;
>bestuurders van (fondswervende) kerkelijke organisaties en hun koepels;
>bestuurders van vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven, zoals lokale gemeenschapsfondsen, serviceclubs en hun koepels;
>social entrepreneurs en venture philanthropists.
 
De Dikke Blauwe richt zich secundair op:
>beleidsambtenaren bij de lokale en centrale overheden en Kamer- en kabinetsleden landelijke politici;
>publiekspers: landelijke dagbladen, rtv-redacties en opiniebladen;
>wetenschap: universiteiten en wetenschappelijke instituten;
>opleidingen: academische (POSTdoc)opleidingen en HBO-opleidingen.
 
De Dikke Blauwe richt zich dus niet op:
>operationele vrijwilligers, zoals collectanten;
>kleine donateurs en schenkers;
>leden van goede doelen;
>patiëntenverenigingen;
Voor deze belangrijke doelgroepen zijn andere gespecialiseerde media en initiatieven.
►Wie maken De Dikke Blauwe?
De Dikke Blauwe is een initiatief van social enterprise Lenthe. Lenthe werd in 1995 opgericht door ondernemersechtpaar Don Akkermans en Ingrid  Mulder. Vanaf het begin  is Lenthe actief als uitgever van media en organisator van evenementen op het terrein van charitas, filantropie en non-profits. Intussen is Lenthe uitgegroeid tot een actieve social enterprise die bestaat uit een BV en een flankerende stichting.
Akkermans en Mulder geven leiding aan een gedreven team van professionals, onder wie, behalve een keur aan topfreelancers, uitgever Johan Dijk, journalisten/hoofdredacteuren Edwin Venema en (tv-coryfee) Charles Groenhuijsen, eindredacteur Kirsten Karmiggelt, vormgever André Weigand, marketing-manager Erik Jansen, cfo Maarten Timmers Verhoeven, cms-manager Daniëlle Mertens, projectmanager Aniek Reuling en relatiemanagers Sophie Jordens en Rienk de Jonge. 

►Wat zijn DDB Journaal en DDB Daily?

De Dikke Blauwe Journaal is het digitale opiniemagazine dat elke donderdag om 07.30 uur in de mailbox komt van (intussen) meer dan 3.000 toegewijde donoren, bestuurders/toezichthouders in de filantropie en van politici en beleidsmakers. Het DDB Journaal staat onder hoofdredactie van de journalisten Charles Groenhuijsen en Edwin Venema, die worden bijgestaan door drie excellente vakhoofdredacteuren. De Dikke Blauwe Journaal is een volwaardig magazine dat een wekelijkse selectie van het nieuws, achtergrond en (veel) opiniëring biedt. De hoofdredactie staat bekend om haar kritische en scherpe commentaren op de jaarlijkse stroom van 6 miljard euro aan geefgeld. En sinds de lancering van de nieuwe website en het DDB Journaal dragen ook de komisch-kritische illustraties nadrukkelijk bij aan de status van ‘opinion leader’.

DDB Daily geeft dagelijks al het nieuws van de afgelopen 24 uur en verschijnt rond 12.00 uur in de mailbox 
 
Hoofdredacteuren Edwin Venema en Charles Groenhuijsen brengen samen bijna een heel mensenleven aan journalistieke ervaring mee, maar worden vakinhoudelijk extra ondersteund door de specialisten mr. dr. Ineke Koele (Tax & Legal), Roderik Bolle (Governance & Finance) en Peter Scholten MBA (Social Impact). Samen vormen zij een ijzersterk redactioneel team, dat ook nog eens gebruikmaakt van de aanvullende kennis van een aantal DDB Experts, onder wie: Henk van Stokkom (Ontwikkeling & Verandering), Harmen van Doorn (Innovatie), Arjen van Ketel (Nalaten), Marjan Smeitink (Fundraising & Marketing), Roy Cremers (Cultuur) en Ad Maatjens (Sponsoring). Redacteuren Kirsten Karmiggelt (tevens eindredactie) ecompleteert DDB’s contentteam.
 
Door een financiële bijdrage van Lenthe Foundation is het wekelijkse DDB Journaal  voor iedereen geheel kosteloos. Ook de website www.dedikkeblauwe.nl is geheel opengesteld. Een gratis abonnement verplicht u tot niets. Geen kleine lettertjes. Wel roepen wij onze gratis lezers op om de enige onafhankelijke, journalistieke zender over doneren & sociaal investeren in ons land te ondersteunen, bijvoorbeeld door aanschaf de gedrukte jaargids De Dikke Blauwe, maar een verplichting is dit - zoals gezegd - dus zeker niet.
Direct uw wekelijkse opinieblad en/of dagelijkse nieuwsservice gratis in uw mailbox ontvangen: klik hier.
 
Wilt u een of beide onze nieuwsbrieven niet langer ontvangen? Jammer, maar daar doen wij niet moeilijk over. Met één druk op de knop schrijft u zich uit en wordt u uit ons verzendbestand verwijderd.

►Welke informatie staat er op jullie website www.dedikkeblauwe.nl?
 Sinds begin 2016 beschikt De Dikke Blauwe over een state of the art-website. Bezoekers omschrijven die als ‘een schatkamer aan content waarin je eindeloos kunt dwalen, maar ook snel kunt vinden wat je zoekt’. Met meer dan 8.000 artikelen en columns is dat geen overdreven omschrijving. Onze website geeft u toegang tot de grootste journalistieke filantropie-bibliotheek van Nederland.
 
365/24/7
De website van De Dikke Blauwe barst van het nieuws. De redactie zit er, om het zo te zeggen, ‘bovenop’. Daarbij proberen wij de content zoveel mogelijk te verrijken met embedded filmpjes en pdf-bijlagen. Het herhalingsbezoek is hierdoor in het laatste halfjaar maar liefst vervijfvoudigd...
 
Zoekt en gij...
Zult altijd vinden, want zoeken kan op onze website via de hoofdcategorieën (nieuws, achtergrond, opinie) in het hoofdmenu, via alle subcategorieën in de rechter navigatie-kolom of gewoon door de algeme online content voorziet van slimme ‘tags’ kunt u ook hierop zoeken. Deze ‘tags’ vindt u linksbovenaan elk artikel als een grijs label. Klik op zo’n tag en u krijgt alle artikelen die deze tag hebben direct onder elkaar. Handig om te zien wat De Dikke Blauwe ooit heeft geschreven over iets, of iemand.
 
SELECT Pages
Tagging van artikelen maakt het de redactie ook mogelijk om in een mum van tijd zogenoemde SELECT-pages (thema-pagina’s) te maken: dit zijn feitelijk mini-websites die bestaan uit artikelen met een of meerdere specifieke tags (labels), rondom een onderwerp (bijvoorbeeld ‘Validatiestelsel’) of persoon (bijvoorbeeld ‘Charles Groenhuijsen’).
►Wat is een 'Newsroom'?
Op www.dedikkeblauwe.nl vindt u ook zogenoemde Newsrooms. In deze Newsrooms beschrijft het redactieteam van De Dikke Blauwe organisaties en personen dusdanig dat stakeholders zoals journalisten, major donors & social investors snel objectieve documenten en relevant nieuws kunnen vinden. De Newsrooms worden geproduceerd in eigen beheer, maar wel in goed overleg met personen en organisaties die bereid zijn een bijdrage in de kosten hiervoor te leveren.
 
In de Newsroom staan altijd de laatste nieuwtjes en filmpjes bij elkaar, gemaakt en geselecteerd door het team van (eind)redacteuren en verslaggevers van De Dikke Blauwe. En dat aangevuld met ‘Paspoorten’: heel persoonlijke profielen van uw bestuurders en uw organisatie, inclusief cijfers, jaarverslagen en relevante rapporten.
 
Uw eigen Newsroom
Het redactieteam van De Dikke Blauwe scant continu een groot aantal nieuwsbronnen (kranten, websi-tes, persbureaus, social media, YouTube) op nieuws van en over uw bestuurder(s) en organisatie. Op basis hiervan maken zij nieuwsitems die vervolgens gepubliceerd worden in de Newsroom.
In de Newsroom komen ook video’s, rapporten en persberichten die u zelf bij de redactie aanlevert. In alle gevallen bewerken en verrijken de redacteuren van De Dikke Blauwe al het materiaal voor de News-room. Is uw nieuws relevant voor alle lezers van De Dikke Blauwe? Dan publiceren wij dat nieuws ook op onze voorpagina. Deze content kan daarna rechtenvrij door uw organisatie in eigen en andere media worden doorgezet.
 
Paspoorten
Een vast onderdeel van de Newsroom wordt gevormd door De Dikke Blauwe Paspoorten: dit zijn profielen van zowel de individuele bestuur-der(s) als van uw organisatie zelf. Deze Paspoorten bevatten antwoorden op vragen die zeer relevant zijn voor major donors (en hun adviseurs). Het gaat hierbij minder om cijfers en promotie, zoals in veel bestaande databanken en gidsen, maar veel meer om uw persoonlijke passie en motivatie. Die vormen immers de basis van vrijwel elke (major)donor-re-latie... Deze paspoorten worden behalve op de site, ook in deze gedrukte jaargids geplaatst.
 
Ook uw eigen Newsroom?
Wilt u ook 365/24/7 onder de aandacht komen van major donors en hun adviseurs binnen het redactionele domein van De Dikke Blauwe door een volledig professioneel pers- en redactiebureau? Door middel van onze Newsrooms en Paspoorten geven wij u een redactionele toegang tot stakeholders, journalisten en social investors. Door profilering binnen en vanuit de enige redactionele databank van Nederland, lift u mee op onze uitstekende journalistieke reputatie. Dat laatste brengt wel verplichtingen met zich mee: Newsrooms bevatten nieuws en geen eenzijdige propagandaverhaaltjes of verdraaiingen van feiten. De DDB-redactie behoudt zich daarom het recht voor organisaties te weigeren die niet kunnen of willen voldoen aan de minimale spelregels die horen bij een objectieve, redactionele nieuwszender.
 
Informatie over Newsroom en Paspoorten
Voor nadere informatie & documentatie kunt u kijken op deze website of contact opnemen met uitgever Johan Dijk via 06-15894245 of johan.dijk@lenthe.nl.
►Wat is De Dikke Blauwe jaargids?
De jaarlijkse, gedrukte De Dikke Blauwe fungeert inmiddels bij de derde editie al als een echte ‘state of the union’ van de wereld van doneren & sociaal investeren, met jaaroverzichten, commentaren, artikelen en columns van gerenommeerde gastauteurs, bestuurderspaspoorten en De Dikke Blauwe 100, de ranglijst met honderd
‘invloedrijkste personen’ in de wereld van beheerders, besteders en donors van ruim 6 miljard euro ‘goed geefgeld’.
 
Journalistieke aanpak
De Dikke Blauwe wijkt in veel opzichten af van bestaande gidsen en naslagwerken door de journalistieke aanpak. De gids schetst jaarlijks de contouren van het ‘Land van Goed Doen’. Focus valt hierbij niet, zoals gebruikelijk, op de organisaties, maar op de toezichthoudende en uitvoerende bestuurders in de sector.
 
De Dikke Blauwe100: verrassende lijst
Met spanning wordt jaarlijks uitgekeken naar De Dikke Blauwe100 in de jaargids: een ranglijst met de 100 invloedrijkste personen in het ‘Land van Goed Doen’. De DDB-jury kiest jaarlijks uit een groslijst met honder-den kandidaten op basis van vijf wegingscri-teria. Altijd met verrassende uitkomsten.
 
DDB Paspoorten
In het hart van elke De Dikke Blauwe staan de ‘paspoorten’ van bestuurders en organisaties die hun steunwaardigheid bepleiten - mede - voor een lezerspubliek van social investors en major donors (en hun adviseurs) die een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Ze willen dat in toenemende mate doen op basis van de inhoud en van persoonlijke contacten met bestuurders die hen willen meenemen in een gezamenlijke passie: it’s not only about the money...
 
Wilt u de nieuwste De Dikke Blauwe4 vast bestellen? klik hier.
gerelateerde items