Toon alles (5)

Duidelijkheid over publicatieplicht op 30 augustus

21 augustus 2012, 09:56
Duidelijkheid over publicatieplicht op 30 augustus
Duidelijkheid over publicatieplicht op 30 augustus
Overheid en filantropiesector, vertegenwoordigd door de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, zullen op 30 augustus duidelijkheid geven over de afspraken die zij gemaakt hebben over toezicht en verantwoording. De verklaring maakt mogelijk een einde aan de ophef die deze week ontstond naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw. Hierin wordt beweerd dat de koepel van vermogensfondsen FIN een succesvolle lobby heeft gevoerd tegen een algemene publicatieplicht van de jaarstukken.

CDA-kamerlid Pieter Omtzigt diende vorig jaar samen met PVV'er Roland van Vliet een motie in om te komen tot wetgeving over transparantie en publicatieplicht voor “goede doelen”, die vervolgens door de hele Kamer werd aangenomen. De staatssecretarissen Weekers en Teeven gingen ermee aan de slag, maar zouden - tot woede van Omtzigt - hun voorstel voor een algemene publicatieplicht hebben zien stranden door bezwaren uit de hoek van de vermogensfondsen. De FIN zou zich verzetten tegen openbaarmaking van gegevens, omdat dit de levende donoren die schenkingen doen in gevaar kan brengen. Het zou nadelig voor hun privacy zijn en criminele activiteiten kunnen uitlokken.

Ophef
De FIN zelf zou aanleiding hebben gegeven voor de ontstane ophef onder andere door een publicatie op haar website, die intussen is ingetrokken. De koepel van vermogensfondsen meldt in een korte verklaring op haar site nu het volgende: “De FIN, de brancheorganisatie voor vermogensfondsen, voert – samen met andere organisaties, gebundeld in de SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) – constructief overleg met de ministeries van Financiën en Justitie over toezicht en transparantie in de sector van de filantropie/goede doelen. Anders dan in kranten (Trouw) gesuggereerd wordt, is dat overleg in volle gang. Binnenkort kunnen naar verwachting resultaten worden gemeld. De FIN is voorstander van transparantie en toezicht die recht doet aan de diversiteit binnen de brede sector van vermogensfondsen, fondsenwervende instellingen en andere goede doelen-organisaties."

Fiscale voordelen
De vermogensfondsen zouden het volgens Trouw (die hen aanduidt met “vermogensbeheerders”) onterecht vinden dat zij op één hoop worden gegooid met de fondsenwervende goede doelen. Een uitgangspunt waarmee CDA-kamerlid Omtzigt, die er intussen aan Weekers en Teeven al kamervragen over stelde, het volledig oneens is: "Zij krijgen enorme fiscale voordelen en dat is wel degelijk publiek geld. Door hun verzet krijg ik steeds meer het gevoel dat zij iets te verbergen hebben dat het daglicht niet kan velen. Ik vrees dat wat bepaalde stichtingen doen op het randje van belastingconstructies zit. Daar geven we geen belastingontheffingen voor."

In haar volgende editie (30 augustus) besteedt Filanthropium Journaal uitgebreid aandacht aan de afspraken tussen overheid en sector over toezicht en verantwoording.
gerelateerde items