Donateurs: hoe benader je hen en hoe houd je ze vast?

3 juli 2018, 07:00
Donateurs: hoe benader je hen en hoe houd je ze vast?
Donateurs: hoe benader je hen en hoe houd je ze vast?
Deze week valt nummer 2 van The Fundraiser Magazine bij onze abonnees op de mat. 
Dit tweede nummer staat in het teken van de donateurs: hoe houd je hen vast zodat ze vaker geven of zelfs vaste donateur worden? Aanleiding voor het cover-interview met Greenpeaceis het persbericht dat deze milieuorganisatie dit voorjaar verstuurde. Open en eerlijk werd gemeld dat het aantal vaste donateurs terugloopt, iets waarmee iedere ngo te kampen heeft, maar dat niet velen publiekelijk willen delen. Greenpeace vertelt hoe zij de werving intensiveren en de relatie met ‘supporters’ in kaart brengen. 
Communicatie met donateurs verloopt weer vaker ‘op papier’ viarelatiemagazines en briefpost. Drie organisaties vertellen hoe ze papier inzetten voor relatiebehoud.
Crowd engagement: het is dé uitdaging om incidentele, kleinere gevers te binden. Ook het culturele crowdfunding platform voordekunst wil de overstap maken van veel losse donateurs naar crowd engagement. Hoe krijg je gevers van kleinere bedragen voor individuele projecten zo ver dat ze online vaker geven?
Grote geversstaan ditmaal centraal in de vaste rubriek Jouw Wervinsgvraag. Major donor Elise Wessels, die geeft voor opera en klassieke muziek, gaat daarover in gesprek met Pieter Stemerding, adviseur van vermogende families.
Soms zijn - grote - giften en nalatenschappen afkomstig van dementerende ouderen of anderszins kwetsbare donateurs. De VUmc geeft advies hoe met hen om te gaan en een fondsenwerver vertelt over haar ervaringen. Over dit toenemende probleem organiseren we dit najaar samen met onze partner Nederland Filantropieland NLFL en de VU een webinar.
Wetenschappelijk onderzoek is een pijler onder The Fundraiser. Dit keer aandacht voor een terugkerend probleem in de sector: de weerstand van donateurs tegen overheadkosten.
Hoe kun je - potentiële - donateurs wél transparant informeren over (wervings)kosten, maar tegelijk zorgen dat die geen belemmering vormen bij het geven? 
De gastcolumn is ditmaal geschreven door een 22-jarige donateur, een zogenaamde millennial. Zij vertelt waarom ze zich aansloot bij de Effectief Altruïsme-beweging. En gevers die zelf werven, komen aan het woord in de nieuwe vast rubriek Mijn Particulier Initiatief
Tot slot de enquête over het vak fondsenwerver. Sectorbreed hebben via onze website en die van onze partner Nederland Filantropieland NLFL een eerste lijstje met basisvragen verspreid. Wat is het opleidingsniveau van fundraisers, is het waar dat het vak overwegend door vrouwen wordt uitgeoefend, wat verdienen jullie en hoeveel medewerkers telt je afdeling?
Bijna negentig reacties kregen we binnen. Ieder kwartaal versturen we een nieuwe lijst met circa tien aanvullende vragen. Zodat we na een jaar een representatief beeld hebben van stand van het vak fondsenwerver in Nederland, want daar weten we nog (te) weinig van.
Dus: doe mee en vul deze korte enquête nu in: klik hier. Alvast dank voor je deelname!
 
gerelateerde items