De zwarte pieta-discussie

6 september 2018, 06:03
Het Heilige Feesboek: dat interactieve wonder is openbare biechtstoel en verspreider van urbane vertellingen tegelijk. 
Het Heilige Feesboek: dat interactieve wonder is openbare biechtstoel en verspreider van urbane vertellingen tegelijk. 
Ik stond met mijn wifiloze camper al meer dan drie dagen bij de Bonkevaart in Leeuwarden, maar wie er ook voorbijkwam, geen Maarten van der Weijden. Hoorde pas bij terugkomst in Amsterdam-Noord dat Maarten al bij Dokkum was opgedregd. Duh. En daarna ingesnoerd op een brancard in Leeuwarden was afgeleverd. En vervolgens als een messias in een lijkwade verticaal was uitgestald voor een uitzinnige meute. Commentatoren spraken over een piëta: in de kunst de benaming voor een uitbeelding van de dode zoon van Hem, vergezeld door moeder Maria en obese cherubijnen die er als drones omheen vliegen.
 
Ja mensen, de kerken stromen leeg, maar de dorpspleinen nokkievol om de nieuwe heiligen extra luidruchtig te aanbidden. Het is een een Roomskatholieke Reformatie op lachgas met alle religieuze ingrediënten, waaronder ook zeker de Aankondiging door de engel E. Terpstra, die, nadrukkelijk niet in staat om op eigen kracht te vliegen, hangend in een tuigje onder een helicopter, als een theezakje in de volksmenigten wordt nedergedompeld onder het driemaal uitkraaien van de sacrosancte tekst: ‘Je bent een kanjer!’
 
Heilige objecten hebben, in tegenstelling tot de depressief eikenhouten exemplaren uit de christelijke traditie, een beduidend hogere knuffelfactor in de nieuwe heiligengodsdienst. De pluche manifestaties van lagere schepselen, waaronder de Beer en het Konijn, worden medegedragen in nieuwe, polonaise-ommegangen en achtergelaten bij hekwerken, tezamen met waxinelichtjes op AA-batterijen en bidbriefjes vol spelfauten.
 
De heilige teksten zelf worden verspreid via Het Heilige Feesboek in de Grote Wolk. Het H.Feesboek doet tevens dienst als openbare biechtstoel, volksrechter en verspreider van urbane mythen, waarin wonderbaarlijke opstandingen uit dodelijke ziektes, ziekenhuisdiëten, barbecuerecepten, vaccinatievrees, de lipbeharing van dames op leeftijd en filmpjes over katten die op Hitler lijken elkaar in hoog tempo afwisselen. In de nieuwe liturgie hebben psalmen als ‘Zij gelooft in Mij’ en ‘De Vlieger’ intussen een stevige canonieke status.  
 
Maar de belangrijkste innovatie van de Moderne Zingeving is wel de wonderbaarlijke opvatting over Het Lijden. De Kruisweg van de 14 Staties is vervangen door 11 Friese dweilorkesten. Niks Via Dolorosa (he bah), maar Via Gladiola! Het lijden is tegenwoordig vooral genieten. Dat wil zeggen: gewoon genieten zonder lijden, of genieten van het zelfgekozen lijden van anderen (Sint Maarten). Genieten is hét kernwoord in het H. Feesboek, waar iedereen, nou ja, geniet! In den beginne was er genieten en tot genieten zult u wederkeren. 

Het nieuwe Lijdengenieten heeft aan de filantropie tot slot een nieuwe impuls gegeven. De zwemtocht van Sint Maarten staat voor een opleving van de Middeleeuwse aflaat-industrie. Daarvoor hoef je niet meer naar de kerk of het klooster. Alles gaat nu via de Grote Wolk. Goed afgetrainde heiligen zoals Maarten verlossen iedereen thuis, op de bank, met z’n mobiel, met een tikkie van zijn schulden.
gerelateerde items