De laatste?

6 juni 2012, 09:46
De laatste?
De laatste?
Dit is de laatste FM Weekly. Dit is mogelijk ook mijn laatste column. De hoofdredacteur weet niet of er plaats is voor mij in dat nieuwe, sjieke Filanthropipium. Ik bied daarom bij deze alsnog mijn excuses aan aan de volgende personen en instanties die ik in de afgelopen jaren onheus bejegend heb: 1.CBF (geen burgemeesters in oorlogstijd); 2.Halbe Zijlstra (geen natte zak hooi); 3.Hank Sweep (geen omhooggevallen zakenwonder zonder mannelijkheid); 4.de Kabinetten Balkenende I, II, III en Rutte (geen gewetenloze polderjunta’s); 5.prof. Theo Schuijt (niet een langharige, valse profeet met alleen MULO); 6.FIN (geen geriatrische inrichting voor mensen met te veel geld); 7.VFI (geen geriatrische inrichting voor mensen met te weinig geld); 8.Esther Jacobs (niet een over een pony getild megalomaan dwaallicht); 9.de Belastingdienst afdeling Den Bosch (niet een verzameld IQ van 82, maar beslist hoger); 10.Mijn Tante Jo (geen echte snor). Tot slot mijn welgemeende excuses aan alle straatwervers die ik door mijn Mechelse herder Joop heb laten apporteren, de mensen van het Doop-me-niet-register en de drie wereldgodsdiensten, alsmede alle in hun kielzog meekruiende sektes, Joop Daalmeijer en mijn goede vriend Steven van Eijck, die beslist geen ADHD heeft, maar wel alle twintig symptomen. Ik buig voor deze keer en groet u.
gerelateerde items