De Blauwe Belofte: 'Nederlandse Giving Pledge' gelanceerd

27 september 2016, 16:00
Met 'De Blauwe Belofte' wil De Dikke Blauwe minimaal €10 miljard extra te ontsluiten voor de samenleving.
Met 'De Blauwe Belofte' wil De Dikke Blauwe minimaal €10 miljard extra te ontsluiten voor de samenleving.
Tijdens de vernissage van de nieuwe jaargids De Dikke Blauwe3 op dinsdag 27 september lanceerde De Dikke Blauwe en Lenthe Foundation een nationale campagne gericht op vermogenden in Nederland onder de titel 'De Blauwe Belofte'.  Deze belofte is geïnspireerd op het Amerikaanse voorbeeld The Giving Pledge van Bill Gates en Warren Buffet. Zij laten vermogenden beloven ten minste vijftig procent van hun vermogen in te zetten voor goede doelen. De Nederlandse adaptie 'De Blauwe Belofte' roept Nederlandse miljonairs op om ten minste tien procent van hun vermogen vrij te maken voor maatschappelijke vrijgevigheid.
 
Het achterliggende doel van de 'De Blauwe Belofte' is minimaal €10 miljard extra te ontsluiten voor de samenleving, bovenop de jaarlijkse ruim €6 miljard aan geefgeld. Anders dan het Amerikaanse voorbeeld The Giving Pledge, waarbij zich inmiddels zo'n honderdvijftig multimiljardairs hebben aangesloten, richt 'De Blauwe Belofte' zich op de ruim honderdduizend miljonairs in Nederland (CBS) met de oproep om ten minste een ton (tien procent, een ondergrens) te bestemmen voor goede doelen, bij leven of per testament, als schenking of investering of in de vorm van een eigen (op te richten) stichting.
 
‘Zien geven, doet geven’
De reden om deze vrijwillige belofte publiekelijk te doen - via de website www.deblauwebelofte.nl - is volgens de initiatiefnemers omdat de Nederlandse cultuur van 'in stilte geven' nauwelijks ruimte laat voor inspirerende voorbeelden. DDB-hoofdredacteur Charles Groenhuijsen: 'Wij weten van The Giving Pledge, maar ook uit de vakliteratuur, dat goede rolmodellen een enorme stimulans zijn voor maatschappelijke vrijgevigheid. Zien geven, doet (groot) geven.'
 
‘Geen organisatie, maar een beweging’
'De Blauwe Belofte' is geen organisatie of verdienmodel, maar eerder 'een beweging', aldus Ingrid Mulder, voorzitter van Lenthe Foundation en 'launching chairman' van de Raad van Aanbeveling. Mulder: 'De Blauwe Belofte' heeft geen wettelijke of fiscale status. Wij gaan niet controleren of de miljonairs hun belofte nakomen. Het gaat hier om een moreel contract. Onze foundation steunt dit initiatief financieel, omdat wij daarmee aan onze doelstelling, het ontsluiten van het filantropisch potentieel van Nederland, concreet kunnen bijdragen.'
 
‘Geld als bindmiddel’
Dat maatschappelijke vrijgevigheid niet alleen goed is voor de samenleving, maar ook voor de donoren zelf, benadrukt Groenhuijsen: 'Rijke mensen doen er verstandig aan hun vermogen ook in te zetten voor de maatschappij, in plaats van het alleen aan hun kinderen na te laten. Het is onverstandig een groot kapitaal bij hen over de schutting te gooien. Dan kweek je mensen die hun identiteit ontlenen aan het feit dat ze vermogend zijn, in plaats van dat ze bepaalde waarden hebben. Door het vermogen in te zetten voor maatschappelijke doelen, gaat het over waarden in plaats van geld. Door er een maatschappelijke bestemming aan te geven, gaat geld in families werken als een bindmiddel in plaats van een splijtzwam.'
 
Privacy
'De Blauwe Belofte' houdt rekening met privacy-issues die rijken en grote giften omgeven. Lenthe Foundation-voorzitter Mulder: 'Het gaat om maatvoering. Grootgevers maken zich bekend door ondertekening van 'De Blauwe Belofte' en publicatie van hun naam op de website www.deblauwebelofte.nl. Het mag wel, maar ondertekenaars hoeven niet bekend te maken aan welke specifieke doelen zij bijdragen, in welke vorm dan ook; ook niet indien zij meer dan €100.000 bijdragen, en ook hoeven zij geen persoonlijke bereiks- of contactgegevens openbaar te maken. Wel geven zij ter inspiratie van andere grootgevers een korte verklaring waarom zij 'De Blauwe Belofte' afleggen.'
 
Campagne
De Dikke Blauwe zal na lancering van De Blauwe Belofte-campagne op 27 september 2016 in eigen en andere media blijvend aandacht vragen voor dit initiatief, onder andere door interviews met major donors en een periodieke schatting van het toegezegde maatschappelijke kapitaal. Voor het einde van 2016 is een definitieve Raad van Aanbeveling geïnstalleerd van onafhankelijke experts, die volledige inzage krijgen in alle activiteiten van 'De Blauwe Belofte'. Tot die tijd bekleedt Ingrid Mulder, voorzitter van Lenthe Foundation, de positie van interim-voorzitter.
 
 
►Wilt u meer lezen over de (voorwaarden voor) De Blauwe Belofte en de achterliggende motieven van De Dikke Blauwe/Lenthe Foundation, lees dan het uitgebreide artikel hierin De Dikke Blauwe3. Om uw exemplaar te bestellen: klik hier.
 
►Meer informatie over 'De Blauwe Belofte': www.deblauwebelofte.nl.
 
►Meer informatie over Lenthe Foundation: www.lenthe.nl.
 
►Voor vragen aan en contact met de hoofdredactie van De Dikke Blauwe of interim-voorzitter van de Raad van Aanbeveling mevr. Ingrid Mulder: 06 330 101 78 (Aniek Reuling); aniek.reuling@lenthe.nl.
 
gerelateerde items