Motives to Establish Corporate Foundations in the Netherlands (scriptie)

3 januari 2018, 09:00
Emma den Ouden
Emma den Ouden
Emma den Ouden onderzocht de motieven achter de oprichting van corporate foundations. Het aantal bedrijfsfondsen stijgt in Nederland en in bestaande literatuur wordt deze trend grotendeels verklaard door het stijgende belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfsfilantropie. Den Ouden onderzocht of dat een geldige aanname is.
 
1. Emma, je staat op een verjaardagsfeestje en je moet in drie zinnen uitleggen waar je scriptie over gaat, wat zeg je dan?
‘In Nederland worden er steeds meer corporate foundations (CF) opgericht, en veelal wordt deze trend verklaard door het stijgende belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo) en Bedrijfsfilantropie. Maar is dit daadwerkelijk zo? CFs kunnen inderdaad de maatschappij en het milieu bevorderen, maar kunnen tegelijkertijd ook het bedrijf achter de oprichting van de CF op verschillende manieren bevoordelen. Daarom zijn in dit onderzoek de motieven voor bedrijven achter de oprichting van een CF in Nederland onderzocht.’
 
2. Wat is de belangrijkste conclusie of aanbeveling die je doet?
‘De belangrijkste conclusie van dit onderzoek gaat over de motieven van bedrijven om een corporate foundation op te richten. Er is gebleken dat het oprichten van een CF geen uiting is van pure altruïstische óf zelf-bevorderende motieven, maar het blijkt vooral een combinatie van de twee. Derhalve bevordert een CF zowel de oprichters van de CF, als de samenleving als geheel. Welke van de verschillende motieven achter de oprichting van een CF het belangrijkst zijn is tevens middels een categorisering onderbouwd. Er blijken grofweg twee soorten CFs te bestaan in Nederland: hands-on en hands-off CFs. Bij de eerste categorie, de hands-on CFs, is er een duidelijke relatie tussen de CF en het oprichtende bedrijf en is er altijd een link met de core-business van het bedrijf. Bij deze hands-on CFs zijn de motieven achter de oprichting van een CF ook altijd een duidelijke combinatie van altruïstische en zelf-bevorderende motieven. Bij de tweede categorie, de hands-off CF, is er een veel minder sterke verbinding met het bedrijf achter de oprichting. Bij deze CFs is er dan ook geen link met de core-business van het bedrijf en hebben deze CFs een grotere focus op de maatschappij, en in mindere mate op de bevordering van het bedrijf zelf.’
 
3. Voor wie is deze scriptie interessant om te lezen?
‘Voor geïnteresseerden in de onderwerpen corporate foundations, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfsfilantropie. Voor bedrijven die reeds een corporate foundation hebben opgericht, of dit aan het overwegen zijn. Voor professionals werkzaam binnen corporate foundations.’
 
4. Welke concrete aanbevelingen voor de praktijk zou je kunnen geven?
‘Middels dit onderzoek zijn de verschillende motieven voor bedrijven geïdentificeerd die een corporate foundation oprichten. Dit biedt professionals die reeds voor een CF werken meer handvatten om aan hun aandeelhouders en andere stakeholders de voordelen en kansen voor het bedrijf middels (het hebben van) een CF duidelijk te maken. Bovendien zouden bestaande CFs hun activiteiten ook anders kunnen inrichten op basis van de inzichten van deze studie, zodat ze een grotere of andere impact voor het bedrijf en de maatschappij kunnen hebben. Drie van de vier thema’s van motieven laten duidelijke voordelen voor bedrijven zien tot het oprichten van een corporate foundation. Daarom blijkt het oprichten van een CF naast een altruïstische daad, ook een positief effect te hebben op het bedrijf. Zo draagt de CF bij aan de versterking van de reputatie van het bedrijf zelf, zowel op externe als op interne stakeholders, doordat het bedrijf middels het oprichten van een CF laat zien dat het zijn verantwoordelijkheid voor de brede gemeenschap heeft en onderkent. Bovendien kunnen de filantropische activiteiten van een bedrijf middels een CF gerationaliseerd en geclusterd worden. Ook biedt een CF het bedrijf de mogelijkheid om de behoeftes van stakeholders te inventariseren en dus om nieuwe businesskansen te zoeken, doordat de CF door stakeholders als onafhankelijker wordt beschouwd.’ 
 
Emma den Ouden
MSc Global Business & Stakeholder Management
Coach Prof. Lucas Meijs
Co-Reader Dr Peter de Wolf
Master thesis – July 16, 2015 
 
gerelateerde items