Congres Gemeenschapsfondsen:‘De pilots laten zien hoe belangrijk het lokale draagvlak is’

17 oktober 2012, 04:00
Congres Gemeenschapsfondsen:‘De pilots laten zien hoe belangrijk het lokale draagvlak is’
Congres Gemeenschapsfondsen:‘De pilots laten zien hoe belangrijk het lokale draagvlak is’
Op woensdag 31 oktober vindt het eerste landelijke congres Gemeenschapsfondsen plaats in Delft. Het congres vormt de introductie van het landelijke programma Gemeenschapsfondsen. Liesbeth Spies (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Steven van Eijck (voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie SBF) gaan in op de onweerstaanbare opkomst van gemeenschapsfondsen in onze samenleving. “De samenleving kan profiteren als er meer ruimte is voor actieve bijdragen van burgers en bedrijven.”

Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaat samenwerking tussen onder andere burgers, bedrijfsleven en de overheid binnen gemeenschapsfondsen. Ons land kent inmiddels een tiental gemeenschapsfondsen en initiatieven en het aantal stijgt. Hun doel: het mogelijk maken van steun aan lokale goede doelen. De opkomst van gemeenschapsfondsen past naadloos in de huidige tijdgeest met een zich terugtrekkende overheid.

“Grotere rol voor particulier initiatief”
Dat ziet ook hoogleraar Filantropie Theo Schuyt van de vakgroep Filantropie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor hem was de kracht van een gemeenschapsfonds tien jaar geleden al onmiskenbaar. De activiteiten van de zogeheten Community Foundations in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië waren daarbij voor hem een bron van inspiratie. “Zulke community foundations zijn wereldwijd nu de snelst groeiende vorm van vermogensfondsen”, zegt Schuyt. “De Nederlandse samenleving is daar nu ook klaar voor. Ik zie een grotere rol voor particulier initiatief in de komende jaren. Zeker nu op diverse terreinen de steun van de overheid wegvalt door bezuinigingen.”

Betrokkenheid
Er zijn diverse ontwikkelingen die de opkomst en het enthousiasme rond gemeenschapsfondsen stimuleren. Zo is er een duidelijke hang naar lokaal georganiseerde initiatieven en decentralisatie. Inge Vossenaar, directeur Woon- en leefomgeving bij het Ministerie voor Binnenlandse Zaken: “Mensen en bedrijven zijn op zoek naar doelen waar ze echte betrokkenheid bij voelen. Gemeenschapsfondsen bieden hiervoor een goede infrastructuur. Binnen deze fondsen kunnen mensen gemakkelijk in actie komen voor goede doelen in de eigen omgeving. Tegelijk kunnen partijen met initiatieven die steun kunnen gebruiken bij het fonds aankloppen.”

Positieve ervaringen met pilots
Inmiddels zijn in diverse plaatsen in Nederland gemeenschapsfondsen actief en wordt hard gewerkt aan de oprichting van andere. De ervaringen zijn merendeels positief, weet Vossenaar. “De pilots laten zien hoe belangrijk het lokale draagvlak is. De betrokkenheid van bewoners en bedrijven zorgen voor de bestendigheid van het fonds. Daarnaast moet het gemeenschapsfonds weten wat er in de lokale gemeenschap leeft. Niet voor niets zijn de initiatiefnemers mensen die midden in de gemeenschap staan. Dat maakt het aantrekkelijk voor partijen om zich aan het fonds te verbinden.”

“Geld zoekt bestemming”
“Veel mensen willen iets doen voor de samenleving”, vindt ook Steven van Eijck, voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Maar tegelijk is er ook werk aan de winkel. “Veel van het voor goede doelen beschikbare geld zoekt namelijk nog naar een bestemming.” Hij noemt als voorbeeld de wens van steeds meer ondernemers om zich in te zetten voor lokale goede doelen. “De samenleving kan profiteren als er meer ruimte is voor actieve bijdragen van burgers en bedrijven. Maar dan moeten partijen elkaar wel weten te vinden. Gemeenschapsfondsen kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Ze verbinden onder andere burgers, bedrijfsleven, overheid en filantropische organisaties bij het steunen van maatschappelijke initiatieven.”

Het congres
Tijdens het congres wordt praktische informatie en ervaring over gemeenschapsfondsen gedeeld. Het wordt een bijeenkomst met verhalen van burgers, bedrijven, organisaties die zijn betrokken bij de gemeenschapsfondsen in binnen- en buitenland. Over de kansen en praktische uitdagingen van gemeenschapsfondsen. Opgezet met de kennis van de succesvolle Community Forums uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, maar op Nederlandse leest geschoeid. Samen met de genodigden worden de uitdagingen in perspectief gezet en de onvermoede kansen verkend. Klik hier voor meer informatie.
gerelateerde items