Toon alles (3)
Hans Hulst

Conferentie Geven voor Weten: Expertmeeting en boekpresentatie Schuyt en Van Rij

26 februari 2009, 08:59
Op 13 maart vindt in het ING House de tweede conferentie Geven voor Weten plaats, georganiseerd door de VSNU en de Vrije Universiteit. Kernvraag: hoe vinden Universiteiten hun weg in de wereld van het filantropisch geld? Filantropiehoogleraar Theo Schuyt presenteert tijdens de conferentie een nieuw boek, dat hij schreef samen met fiscalist Marnix van Rij (Ernst & Young). FM legde Schuyt een aantal vragen voor.


Kunnen we er allemaal bij zijn op 13 maart?

 


Schuyt: "Het is in principe een besloten expertconferentie, waar een heel select groepje van maximaal zeventig mensen voor is uitgenodigd. Dan moet je denken aan colleges van Bestuur van Universiteiten, Raden van Bestuur van Ziekenhuizen en kennisinstituten. Daarnaast zijn beleidsstrategen van de ministeries van OCW en Economische uitgenodigd. Ook een aantal private bankers zullen aanwezig zijn. Aanmelden kan overigens wel, tot 5 maart."

 


Welke thema's zullen er worden besproken?

 


Schuyt: "Universiteiten die hun filantropische inkomsten willen vergroten lopen tegen een aantal vragen aan. Wat zijn de financiële aspecten en hoe zit dat met de fiscaliteit? Zijn er nog mogelijkheden bij vermogensfondsen of droogt deze stroom onder het slechte economische tij op. Hoe zit dat met best practices en hoe kan ‘Geven voor Weten' in het strategische beleid worden verankerd? Er zijn voordrachten van Karien van Gennip (ING) en Yvonne de Rooij (Voorzitter College van Bestuur UvU) en er vindt een rondetafelgesprek onder leiding van Sijbolt Noorda (VSNU) plaats."

 


Tijdens de conferentie wordt ook het boek "Beleggen in de wetenschap" gepresenteerd. Wat voor boek is dit?

 


Schuyt: "Vier jaar geleden is er een commissie geweest binnen het Innovatieplatform, die zich heeft gebogen over de vraag hoe meer filantropisch geld naar de wetenschap kan worden gekanaliseerd. Er werden drie aanbevelingen geformuleerd. De eerste was dat de organisatie en cultuur van kennisinstituten moest worden veranderd. Ook adviseerden we om fiscale faciliteiten te creëren en een wetenschapsfonds op te zetten. De vervolgstap was het instellen van de Taskforce Geven voor Weten, waarvan ik zelf voorzitter was. In anderhalf jaar zijn een aantal voorstellen uitgewerkt. Onder meer een regeling die lijkt op de regeling die cultureel beleggen stimuleert. Maar dan met het oogmerk om filantropische investering in onderzoek te stimuleren. Deze regeling en de achtergronden ervan worden beschreven in het boek, dat ik samen met fiscalist Marnix van Rij heb geschreven."

 


De timing van de presentatie is niet geheel toevallig gekozen.

 


Schuyt: "Klopt, later dit jaar wordt in Den Haag gesproken over de Wet Inkomstenbelasting 2001. De regeling die wij voorstellen zou per 1 januari 2010 kunnen worden ingevoerd. We hopen dat ons boek een vruchtbare bijdrage kan leveren aan deze discussie. Het eerste exemplaar overhandigen we dan ook aan de directeur generaal van het ministerie van OCW, de heer Langejan."

 


Aanmelden voor de conferentie kan op deze website: https://www.formdesk.com/vuamsterdam/gevenvoorweten2

gerelateerde items