Toon alles (3)
Edwin Venema

Breuk Wempe en MVO Nederland

17 januari 2006, 08:59

Directeur Johan Wempe en MVO Nederland gaan uit elkaar. Reden: een diepgaand verschil van inzicht over de strategie van het kenniscentrum.

Wempe, tevens hoogleraar Bedrijfsethiek en Duurzaamheid verbonden aan de Faculteit der Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, wilde binnen de organisatie ook wetenschappelijk onderzoek financieren, maar volgens het bestuur past dat niet binnen de taken en statuten van MVO Nederland. Om die reden is afgesproken dat Wempe MVO Nederland zal verlaten. Hij zal nog tot 1 juni als adviseur voor bijzondere opdrachten beschikbaar blijven.

Op de website van MVO Nederland staat: “Bij het bestuur bestaat grote waardering voor de wijze waarop de heer Wempe MVO Nederland van de grond heeft getild. Tegelijk moet worden vastgesteld dat er tussen hem en het bestuur over de strategie van de organisatie een diepgaand verschil van inzicht is ontstaan. Om die reden is afgesproken dat de heer Wempe MVO Nederland zal verlaten.”
Het bestuur van MVO Nederland zoekt naar een nieuwe directeur. Voorlopig fungeert Carla Neefs, thans adjunct directeur, als waarnemend directeur van MVO Nederland.
Johan Wempe, die in december deel uitmaakte van een deskundigenpanel tijdens het FM-seminar “Social Return on Investment”, was voor zijn directeurschap bij MVO Nederland onder anderen partner bij KPMG Sustainability. Hij heeft een aantal grote projecten binnen verschillende grote Nederlandse ondernemingen en (overheids)organisaties begeleid. Wempe was bij het ter internet gaan van deze FM niet bereikbaar voor commentaar op zijn vertrek bij MVO Nederland.

gerelateerde items