Toon alles (2)

Branchevereniging ziet strategische partnerschappen als nieuwe uitdaging

10 februari 2015, 04:00
Branchevereniging ziet strategische partnerschappen als nieuwe uitdaging
Branchevereniging ziet strategische partnerschappen als nieuwe uitdaging
Branchevereniging voor Internationale Samenwerking Partos is blij met de nieuwe strategische partnerschappen van 25 allianties met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Partos zal haar leden zoveel mogelijk ondersteunen bij het vormgeven en invullen van dit partnerschap. Tegelijkertijd betreuren we het ook dat goede organisaties niet in aanmerking komen; dat is pijnlijk en laat veel kapitaal onbenut ‘, stelt directeur Bart Romijn (foto).

Strategische heroriëntatie en inzet op innovatie zijn essentieel in het huidige tijdsgewricht. Dat geldt zowel voor de organisaties die deelnemen aan de strategische partnerschappen als voor degenen die er helaas buiten vallen, meldt Partos. ‘Voor al deze organisaties breekt een uitdagende tijd aan. Voor de eerste groep geldt dat zij met behoud van hun eigen rol een optimale samenwerking met het ministerie aangaan. Partos wil hen daarbij ondersteunen vanuit onze positie als branchevereniging. Verbinden voor vernieuwing en impact staat hierin centraal. Zoals door co-creatie te bevorderen en verbindingen te leggen met nieuwe spelers en met vernieuwers van  buiten de ontwikkelingssector’, licht Bart Romijn toe.

Open data
‘Maar ook door het stimuleren van nieuwe toepassingen zoals bijvoorbeeld het optimaal benutten van rapporteren via open data. Niet alleen voor verantwoording maar ook voor communicatie, bijsturing van activiteiten en beleidsbeïnvloeding. Inhoudelijk steken veel van de partnerschappen op specifieke thema’s in. Deze willen wij verbinden ter versterking van beleidscoherentie voor ontwikkeling. Want dat schiet in Nederland echt nog tekort en verdient aandacht van het gehele kabinet en niet alleen van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’, stelt Bart Romijn.
gerelateerde items