Toon alles (1)

De Blauwe Barometer

9 mei 2019, 05:00

Vragenlijst Civil Power Barometer 2019

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan onze online vragenlijst ‘Civil Power Barometer 2019’. De uitkomsten en uw geanonimiseerde opmerkingen zullen worden gebruikt tijdens de tweede editie van Civil Power: het live event op 14 november in Rotterdam o.l.v. dagvoorzitter Jeroen Smit. Verwerking en interpretatie van de gegevens komen volledig voor rekening van de redactie van De Dikke Blauwe. De Dikke Blauwe Barometer is een jaarlijks, indicatief, online opinieonderzoek dat bestaat uit een lijst met 10 stellingen die verschillende aspecten van ‘civil power’ adresseren. Civil power is de ‘kracht’ of ‘potentie’ van filantropie-organisaties in de Nederlandse filantropie. Het begrip ‘filantropie-organisaties’ wordt hier gebruikt in de betekenis van: private organisaties (niet-overheid, niet-for profits) die zich (mede of in hoofdzaak) inzetten voor een goed of maatschappelijk/cultureel doel, ongeacht hun aard (fondsgevend, fondswervend, hybride), en ongeacht hun professionaliteit, organisatiegraad of (bron van) financieel vermogen.
1. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Filantropie is niet van alle burgers. De meeste filantropie-organisaties worden welbeschouwd gedomineerd door hoogopgeleiden met een bovenmodaal inkomen die in besturen de dienst uitmaken.’
Ik wil dit graag toelichten:
2. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Voor het helpen oplossen van grote, complexe maatschappelijke problemen zijn filantropie-organisaties voor overheid en bedrijfsleven onmisbare partners.’
Ik wil dit graag toelichten:
3. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Zelfregulering is uitstekend. Hoe minder de overheid zich bemoeit met filantropie, hoe beter.’
Ik wil dit graag toelichten:
4. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Meer samenwerken met overheden en bedrijven leidt er toe dat filantropie-organisaties gaan lijken op ofwel ‘Den Haag’ ofwel op een for profit. Beide zijn dodelijk voor de eigen identiteit en dus het draagvlak.'
Ik wil dit graag toelichten:
5. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Partnerships met en sponsoring door bedrijven: het klinkt zo mooi, maar uiteindelijk is het toch een ‘greenwashing-karretje’ waarvoor filantropie-organisaties zich laten spannen.’
Ik wil dit graag toelichten:
6. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Het is ronduit alarmerend dat bestuurlijke integriteit in de filantropiesector opnieuw een voorwerp van discussie is: je vraagt toch ook niet of de paus rooms is?’
Ik wil dit graag toelichten:
7. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘In bestuur en toezicht bij filantropische organisaties is er onvoldoende focus op diversiteit en worden de baantjes vaak nog in achterkamertjes geregeld door het ‘old boys network’.’
Ik wil dit graag toelichten:
8. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Vermogensfondsen zijn te reactief en maken onvoldoende gebruik van hun onafhankelijke vermogens om pro-actief maatschappelijk risico-kapitaal in te zetten.’
Ik wil dit graag toelichten:
9. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Goede doelen zijn te agressief in hun marketing. De veldslag om de donateurseuro ondermijnt daardoor het vertrouwen in de gehele sector.’
Ik wil dit graag toelichten:
10. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Jullie kunnen nog zoveel suggestieve stellingen poneren, maar onze civil power is op dit moment sterk.’
Ik wil dit graag toelichten:
gerelateerde items