Toon alles (3)

Vacature: Bestuurslid private donaties en fondsenwerving

3 december 2019, 05:55
Vacature: Bestuurslid private donaties en fondsenwerving
Vacature: Bestuurslid private donaties en fondsenwerving
Functie: Bestuurslid 
Organisatie: De Mussem
Locatie: Den Haag
Vervaldatum: 1 januari 2020

De Mussen is het oudste Buurtcentrum van Nederland en bevindt zich in het hart van de Schilderswijk in Den Haag. Wekelijks wordt De Mussen bezocht door ruim 2000 buurtbewoners van alle leeftijden en verschillende etnische achtergronden.

De Mussen biedt kinderen, jongeren en hun ouders in de wijk kansen op ontwikkeling. Dit doen wij door activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden op het gebied van Participatie, Kunst & Cultuureducatie, Gezondheid & Bewegen en Natuur & Techniek. De Mussen is een inspirerende plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en hun dromen waar kunnen maken. 
Naast het buurtcentrum heeft De Mussen een Buurtsportvereniging, een Leerwerkbedrijf, Kinderopvang en een groepsaccommodatie Het Mussennest in Otterlo voor kindervakanties.
De Mussen is een stichting met ANBI-status.

Het team van De Mussen bestaat uit 35 medewerkers, 45 medewerkers in een participatiebaan, ruim 120 vrijwilligers en tientallen stagiaires. 
De Mussen heeft een gebouw in eigen beheer, met vele voorzieningen: een restaurantkeuken, fitnessruimte, sportzaal, theaterzaal, cursuslokalen, etc.
Meer informatie over De Mussen treft u op: www.demussen.nl
 
Inzet op private donaties 
Door een terugtredende overheid is De Mussen grotendeels afhankelijk geworden van lokale, landelijke en Europese fondsen. Slechts circa 15% van onze omzet bestaat uit structurele middelen. De afgelopen jaren heeft De Mussen succesvol innovatieve projecten ontwikkeld en fondsen geworven. Voor de continuïteit van onze organisatie willen we ons de komende jaren gaan richten op het werven van private donaties. Daarbij denken wij zowel aan particulieren als aan bedrijven.
Voor het begeleiden van dit traject zoeken wij een enthousiast bestuurslid die expertise heeft op dit vlak en bereid is om zich hier voor in te zetten.

Functieomschrijving
Het bestuur bestaat thans uit vijf leden. Het bestuur is belast met het intern toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichtingen. Het bestuur werkt volgens de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening en hanteert daarbij het bestuursmodel van het toezichthoudend bestuur. 
Het bestuur heeft de volgende kerntaken: 
·      Toezicht en controle op de directie van de stichtingen 
·      Toetsing van de besluitvorming 
·      Het werkgeverschap van de directeur
·     Gevraagd en ongevraagd adviseren van (klankbordfunctie) de directeur 
De bestuursfunctie is onbezoldigd.
 
Algemeen profiel
·      Academisch werk- en denkniveau 
·      Bezit algemeen bestuurlijke kwaliteiten, heeft ervaring als bestuurder
·      Heeft inzicht in taak - en rolverdeling tussen bestuur en management
·      Is een teamspeler en ziet het bestuur ook als een team 
·      Kan functioneren op strategisch niveau, kan missie en doelen bepalen
·      Communiceert helder, is klankbord voor het management
·      Heeft politieke en bestuurlijke sensitiviteit 
·      Is sociaal en maatschappelijke betrokken
·      Heeft een actief en breed netwerk in de regio  
·      Is bij voorkeur woonachtig in de regio

Specifieke eisen
·      Ruime ervaring met private donaties, als fondsenwerver of relatiebemiddelaar
·      Kennis van de markt van filantropie en private donaties
·      Een netwerk binnen de markt van filantropie en private donaties
·      Een hands-on mentaliteit, is bereid om zich actief in te zetten

Sollicitatie
Graag ontvangen wij uw reactie voor 1 januari 2020. U kunt uw reactie mailen naar bestuur@demussen.nl.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Rolf Schuurman, voorzitter van het bestuur: 06-51571470, rbm.schuurman@ziggo.nl
 
gerelateerde items