9/11

11 september 2008, 08:59


Hoe zou de "nine eleven" voor de filantropische sector eruit zien? Dat is de dag waarop:

 


- ISF en Nationale Goede Doelen Test een concurrerend keurmerk de consumentenmarkt inslingeren en de totale verwarring onder gevers tot een feestelijk hoogtepunt opdrijven;

- Vrouwe Filantropia Esther Jacobs haar comeback als onbezoldigd Ombudsvrouw aankondigt;

- Medisch directeur Manger Cats nog steeds op de loonlijst van de Hartstichting blijkt te staan;

- Balkenende aankondigt beslist naar naar Civil Society 2009 te komen;

- Het batig saldo van de publiekscampagne Nalaten bekend wordt;

gerelateerde items