Vrije postmarkt biedt kansen

26 maart 2009, 08:59
De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe Postwet, waardoor de postmarkt per 1 april 2009 helemaal vrij wordt. TNT Post heeft dan niet langer het alleenrecht om brieven tot 50 gram te bezorgen. Of deze liberalisering direct prijsvoordeel zal betekenen voor grote mailers onder de goede doelen, is nog maar zeer de vraag volgens Monique van Bijsterveld van VFI Inkoop.


Het kabinet wilde pas overgaan tot het volledig vrij maken van de postmarkt, als er voldoende uitzicht zou zijn op sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden voor bezorgers bij nieuwe postbedrijven. Onlangs werd een cao gesloten die daaraan voldoet. Maar betekent de liberalisering en de te verwachten verhevigde concurrentie in dit segment dat niet alleen bedrijven, maar ook verenigingen en goede doelen daardoor goedkoper uit zijn, zoals in veel media wordt gesuggereerd?

Monique van Bijsterveld van VFI Inkoop (voorheen Stichting Charitas) denkt, althans voor de korte termijn dat juist het tegendeel waar is: "Goede doelen zullen aanvankelijk niet goedkoper uit zijn door de liberalisering. En dat heeft alles te maken met het feit dat concessiepost belast wordt met 19% BTW die niet terugvorderbaar is."

Toch ziet Van Bijsterveld voor de wat langere termijn wel perspectief: "Uiteindelijk denken we wel dat deze kostenstijging om te buigen is naar een voordeel door de marktwerking en het sluiten van meer volumecontracten."

 


Verschil met 1996

Treedt er een zelfde effect op als na de gedeeltelijke liberalisering van de postmarkt in 1996? Van Bijsterveld: "Er is in elk geval een belangrijk verschil. In 1996 werd de markt voor direct mail, sponsored magazines, periodieken en de brieven boven de 50 gram vrijgegeven. Het zijn met name deze producten die door goede doelen ingezet worden voor werving en behoud van leden/donateurs. Het postsegment dat nu wordt vrijgegeven heeft veel minder grote gevolgen voor de goede doelen omdat er weinig gebruik wordt gemaakt van poststukken onder de 50 gram."

 


Zelfde prijsmechanisme

Toch ziet Van Bijsterveld ook een duidelijke parallel in het prijsmechanisme van toen en nu:

"Mijn verwachting is dat we ongeveer hetzelfde gaan meemaken als in 1996. Door de toenmalige liberalisering werden direct mail en periodieken ineens belast met BTW. Het antwoord van de goede doelen was toen de oprichting van inkoopstichting Charitas. Door bundeling werden kostenreducties afgedwongen. Maar de liberalisering heeft uiteindelijk meer opgeleverd an alleen een inkoopcombinatie. Door de opkomst van alternatieve postverzenders zoals Sandd en Selekt Mail/DHL Global Mail, maar vooral ook door het bundelen van postvolumes zijn we erin geslaagd om de initiële kostenstijging uiteindelijk om te buigen tot flinke besparingen."


Meer marktwerking

Ook in 2009 moet de hobbel van niet terugvorderbare BTW worden genomen. Dat is een lelijke tegenvaller voor een aantal goede doelen. Hoe gaat Van Bijsterveld met haar VFI Inkoop dit varkentje wassen?

Van Bijsterveld: "Je mag net als in 1996 een initiele prijsstijging verwachten. Natuurlijk kijken wij met onze preferred suppliers TNT en DHL Global Mail hoe wij voor onze goede doelen hier het beste mee om kunnen gaan. We doen dat met de wetenschap dat ook op dit stukje postmarkt meerdere leveranciers actief zullen worden, waardoor de tariefstelling positief beïnvloed zal worden. En ook voor dit gedeelte van de postmarkt kunnen we in de toekomst volumeafspraken maken. Kortom, uiteindelijk biedt ook deze ontwikkeling ons alleen maar kansen."

gerelateerde items