Tips: crisis geven

27 november 2008, 08:59


In deze tijd van financiële turbulentie en onzekerheid vragen veel mensen zich af wat het effect zal zijn op filantropische uitgaven in Nederland en wereldwijd. Fondsenwervende instellingen zijn bang onvoldoende geld te kunnen ophalen en veel donorinstellingen en particulieren die hun kapitaal hebben zien slinken, vragen zich af óf en hoe zij effectief kunnen doneren. Maar juist in tijden van financiële crisis is het van belang dat particulieren en stichtingen meer dan ooit strategisch te werk gaan om ervoor te zorgen dat het geld dát zij kunnen doneren ook daadwerkelijk effect sorteert.

Ten eerste is het belangrijk donaties niet te zien als "zomaar geld weggeven". In financieel moeilijke tijden wil niemand zijn geld zomaar weggeven of, zeg maar, weggooien. Echter, als u geld doneren ziet als een sociale "investering" die zichzelf zal terugbetalen met een betere wereld, is het juist in turbulente tijden zaak uw filantropische activiteiten in stand te houden.

Vanuit mijn positie als filantropisch adviseur word ik deze tijden gevraagd door fondsengevers hoe men effectief kunnen blijven geven in en zware economische tijd. Hier volgen vijf strategieën die ik noem en waarmee u in tijden van financiële neergang zo effectief mogelijk impact kunt hebben met uw filantropie:

 


#1 Denk in percentages. Inderdaad, uw totale netto vermogen kan in de afgelopen weken flink zijn geslonken, maar aan het eind van het jaar heeft u waarschijnlijk nog steeds een inkomen over. Het beste is om uit te gaan van een percentage dat past bij u. Mijn goede vriendin en collega filantropisch adviseur Kathy LeMay van het Amerikaanse bureau Raising Change, onderschrijft dit advies. Zij zegt: "Determine % of your total budget that giving will occupy. If you imagine your life budget is 100%, what percentage of your funds are allocated to housing? food? education? savings? What about giving? I recommend creating a line item for "Generosity". Even if that amount is 1% of your total budget, you are accomplishing a few important goals" Welk percentage van uw netto inkomen wilt u aan donaties besteden? Stel dat u kiest voor 3%, dan geeft u weliswaar in economisch slechte jaren minder en in goede jaren meer, maar u stopt nooit helemaal met geven en blijft de doelen die voor u belangrijk zijn steunen.

 


#2 Ga uit van verandering. Denk niet aan alleen geld geven- maar aan een verandering maken. Welke veranderingen wilt u in uw buurt, stad of mondiaal helpen bewerkstelligen met uw donaties? Let erop dat u niet in symptoombestrijding blijft steken, maar dat uw giften ook bijdragen aan fundamentele oplossingen. Bedenk welke veranderingen nodig zijn om de achterliggende oorzaken van problemen weg te nemen. Als uw hart ligt bij straatkinderen, kijk dan waardoor het komt dat er straatkinderen zijn. Zoek vervolgens naar projecten en organisaties die veranderingen bewerkstelligen op een manier waar u achter kunt staan. Zoals in het Engels woord vak gezegd- think change-not charity.

 


#3 Focus en geef meer gerichte steun. Selecteer een kleiner aantal organisaties en doe grotere donaties om meer impact te realiseren. Neem uw geef gedrag onder de loep. Zijn uw giften in overeenstemming met wat u belangrijk vindt? Ga na aan welke organisaties of projecten u in het verleden geld hebt gegeven en stel uzelf de vraag wat u drijft: was het schuld of misschien zelfs sociale druk? Welke donaties geven u de meeste voldoening en gaan volgens u naar een echt belangrijk doel? Of u nu 500 of 50.000 euro wilt geven, zorg ervoor dat u zich concentreert op de onderwerpen die u na aan het hart staan en geef deze een groter aandeel in uw giftenportefeuille. Een klant van mij, na het volgen van een cursus over strategische filantropie zei: "Ik begin te begrijpen dat ik wel meerdere doelen kan steunen, maar dat ik ook moet beslissen wat mijn prioriteiten zijn. Ik zie nu dat ik keuzes moet maken hoe ik mijn geld het meest effectief kan gebruiken." Blijf geven aan de doelen die u het belangrijkst vindt en zoek ook andere creatieve manieren om ze te steunen. Als u op dit moment minder geld kan geven, misschien kunt u ook aandelen schenken (en ontvang belastingvoordeel). Of investeer tijd en energie om hen te helpen andere donateurs of inkomstenbronnen te vinden. Raak betrokken bij en richt u op de organisaties die u het meeste aanspreken.

 


#4 Investeer meer in organisaties en minder in projecten. Ik weet het. Dit is geen populair standpunt, maar zo werkt het wel. Projecten werken niet zonder een organisatie. Organisaties hebben professionele systemen en zijn daardoor veel beter dan uzelf in staat om projecten te vinden, te financieren en te evalueren. Een goed functionerende organisatie die beschikt over voldoende mankracht, een gezonde bedrijfsvoering en doelmatige procedures, kan met uw gift een veel groter effect bereiken dan één enkel project. Natuurlijk wilt u ook dat de salarissen binnen de perken blijven en dat er geen onnodige uitgaven worden gedaan (lees de jaarverslagen!). Als u de activiteiten van een organisatie steunt, helpt u ruimte te creëren om geld aan te trekken van donateurs die alleen projecten willen steunen.

 


#5 Wees proactief. Wacht niet af tot de brieven en aanvragen zich op uw bureau opstapelen of uw postvakje vullen. Als u eenmaal weet welke veranderingen u wilt helpen bewerkstelligen, zoek dan naar een organisatie met waarden en doelstellingen die daarbij passen. Hoewel dat in Nederland nog niet zo gebruikelijk is, is het heel goed mogelijk om contact op te nemen met een organisatie om meer informatie in te winnen over hun werk. Vaak zijn organisaties blij verrast dat donateurs echt geïnteresseerd zijn en zijn ze zeer bereid om over hun werk te vertellen. Pak de telefoon of stuur een e-mail en laat weten dat u wilt praten over hun programma's. Stel vragen: Waarvoor hebben zij het hardste geld nodig? Naar welke veranderingen streven zij? Hoe meten zij het effect van hun de programma's? Hoe houden zij u op de hoogte van hun werk? Staat een organisatie u goed te woord met duidelijke en eerlijke antwoorden die aansluiten bij uw waarden en ideeën - dan kunt u daaraan schenken. Organisaties die niets laten horen of een werkwijze blijken te hebben waar u niet enthousiast over bent, kunt u van uw lijstje schrappen.

Inderdaad, om effectief te kunnen geven moet u er enige tijd aan besteden. Maar het rendement op deze investering in tijd en geld is de voldoening dat u weet dat er met uw geld daadwerkelijk iets wordt bereikt. Alle goede dingen in het leven vragen om zorg en een bepaalde investering, en dat geldt ook voor filantropie. Zelfs in tijden van financiële crisis is het mogelijk om effectief filantropisch te zijn, mits u een doordachte, op maximaal resultaat gerichte aanpak kiest.

 


Diana van Maasdijk is onafhankelijk adviseur voor particulieren en organisaties die actief zijn op filantropisch gebied.

 

gerelateerde items