SMS-donatiediensten in de clinch

29 oktober 2009, 08:59


AMSTELVEEN (29 oktober) - Hank Sweep, oprichter van de sms donatiedienst "Het Goede Doel SMS" beschuldigt brancheorganisatie VFI van "plagiaat" en "diefstal". Volgens Sweep heeft de VFI zijn dienst schaamteloos gekopieerd met "Geef SMS" en houdt zij deze nu exclusief voor CBF-Keurmerkhouders, terwijl Het Goede Doel SMS open staat voor álle goede doelen. De VFI en medeoprichters van Geef SMS - RLC en Mobillion - ontkennen de beschuldigingen en weerspreken de aantijgingen van Sweep.

 


Sweep: "Vorig jaar augustus 2008 heb ik de VFI gevraagd of zij Het Goede Doel SMS konden steunen en bij hun leden promoten. Na helemaal leeg gevraagd te zijn en zelfs overeenkomsten doorgemaild te hebben, kreeg ik per e-mail een nette afwijzing, waarin stond dat VFI als branchorganisatie neutraal moest blijven en zodoende het initiatief van Het Goede Doel SMS niet kon steunen.

 


Met de telecombedrijven had ik de afspraak, om bij gebleken succes in januari 2009, een hogere uitbetaling te krijgen. Dat succes kwam er:  in januari hadden wij meer dan 100 aangesloten goede doelen en redelijk wat sms-verkeer: een succes dus! Toen ik contact zocht met de telecombedrijven voor een hogere uitbetaling, kreeg ik te horen dat ze tijd nodig hadden om naar ‘een ander initiatief' te kijken. Op mijn vraag van wie dat andere initiatief was, kreeg ik te horen, dat ze dat niet konden vertellen, daar ze een geheimhoudingsverklaring hadden getekend. Mijn reactie was: ‘dat stinkt!'.  Dat vonden de telecombedrijven ook en toen kwam de aap uit de mouw: het was de VFI. Toen brak mijn klomp echt. Ik heb vervolgens al mijn e-mailcorrespondentie tussen VFI en Het Goede Doel SMS aan de telecombedrijven doorgestuurd. In het bedrijfsleven heet dit gewoon plagiaat oftewel ordinair stelen."

 


‘Trieste balans'

 


Sweep: "Waar ik helemaal boos over ben, is dat het VFI heeft gepleit bij de telecombedrijven voor  een hogere uitbetaling uitsluitend voor CBF-gekeurde goede doelen. Zij hebben de telecombedrijven bang gemaakt voor de rotte appels in de mand - lees: niet-CBF-Keurmerkhouders. En dat terwijl ik gewoon een uitbetaling wilde voor al mijn inmiddels reeds 220 aangesloten Goede Doelen! De trieste balans is nu dat VFI en Het Goede Doel SMS dezelfde uitbetaling krijgen, helaas alleen voor CBF-gekeurde goede doelen! En als klap op de vuurpijl: de VFI heeft geen winstoogmerk, maar biedt wel deelname aan hun sms-dienst aan voor €400,- per jaar, terwijl Het Goede Doel SMS zijn diensten gratis aanbiedt."

 


Zoeken naar meerwaarde

 


VFI-woordvoerster Cécile Cense ontkent de aantijgingen van Sweep en geeft een geheel andere lezing van de gebeurtenissen: "Wij hebben inderdaad eind 2008 een gesprek gehad met Hank Sweep. Volledig op zijn initiatief. Uiteindelijk besloten wij niet op zijn verzoek om promotie van Het Goede Doel Sms bij onze leden in te gaan om een aantal redenen. Niet alleen vonden wij de afdracht nog te laag, maar de openstelling van deze dienst voor álle goede doelen strookt niet met onze rol om het belang van onze leden te behartigen. De VFI zoekt naar meerwaarde voor haar leden, maar zag die onvoldoende in Sweeps propositie. "

 


‘Geen geheimhouding'

 


Volgens Cense is bij de totstandkoming van de sms-donatiedienst van de VFI absoluut geen sprake van ‘diefstal': "Niet de VFI, maar een van onze dienstverleners - CRM-leverancier RLC - is met Mobillion (tussenpersoon voor mobiele diensten, red.) in gesprek gegaan om een eigen sms-donatiedienst op te zetten. Zij zijn met de telecombedrijven gaan praten. En zij hebben hen over de streep getrokken voor een hogere afdracht. Pas daarna is VFI in beeld gekomen, omdat de providers behoefte hadden aan een betrouwbare partij als representant van bonafide goede doelen.""

 


En hoe zit het met de door Sweep genoemde geheimhoudingsverklaring? Cense: "Er is geen geheimhoudingsverklaring getekend. Het maken van prijsafpraken tussen telecombedrijven is zoals bekend bij de OPTA streng verboden. Daar ligt juist de gevoeligheid."

 


Geen novum

 


Cense over de beschuldiging van plagiaat: "Het idee van een sms-donatiedienst kan Sweep bezwaarlijk claimen. Er waren al veel eerder initiatieven op dit gebied. En er waren ook meerdere partijen mee bezig. Ook het feit dat 4333 exclusief voor CBF-Keurmerkhouders is, is geen novum. Er zijn heel veel diensten die exclusief zijn voorbehouden aan de keurmerkhouders."

 


Over de vergoeding die VFI vraagt, zegt Cense: "Wij vragen een vaste bijdrage van 400 euro voor niet-VFI-leden en 200 euro voor onze leden. Dat komt omdat wij kosten maken voor Geef SMS, maandelijks uitbetalingen moeten doen, een website moeten beheren enzovoort. Bovendien willen we niet dat iedereen zich gratis aanmeldt, key woorden claimt en er dan vervolgens niets mee doet. Kortom: met deze tarieven dekken wij de operationele kosten. Let wel: dit is een gefixeerd bedrag en niet afhankelijk van het aantal sms'jes dat verstuurd wordt."

 


Mobillion

 


De lezing van Cense over de totstandkoming van VFI's sms-dienst 4333 wordt bevestigd door Marc Schoutens van Mobillion: "De VFI is pas in beeld gekomen toen de telecombedrijven ons vroegen om een  betrouwbare controle-instantie.  Wij hebben dus de VFI toen voorgesteld en zijn opgetreden als facilitator voor het contract tussen de telecombedrijven en de VFI. Het contract tussen Mobillion en VFI heeft een looptijd van drie jaar. Onze diensten bieden wij aan tegen kostprijs. Wij verdienen hier niets aan. Het gefixeerde bedrag dat VFI de deelnemers in rekening brengt is naar mijn mening ook een reëel bedrag op basis van kostendekking."

 


Doorbraak

 


Schoutens: "Al vanaf 2001 zijn verschillende partijen, waaronder Mobillion, bezig geweest om sms-geefdiensten op te zetten. Sweep vertelt een goed marketingverhaal, maar alleen al met onze standaardtarieven boden wij een betere afdracht dan Het Goede Doel Sms voor de introductie van Geef-SMS. Sms-geefdiensten worden pas een succes als de providers hier hun medewerking aan verlenen. Sweep moet niet schrikken als andere partijen met een beter plan komen, sterker nog, hij kan er ook zijn voordeel mee doen. De telecommarkt is de laatste jaren een stuk volwassener geworden; de kinderziektes zijn eruit; het aantal providers is aanzienlijk teruggebracht. Dat maakte dat wij met RLC opnieuw naar de providers zijn gegaan omdat wij de tijd rijp achtten voor een doorbraak. En die is er nu gekomen."

 


Heisa

 


Schoutens ontkent dat exclusiviteit voor CBF-keurmerkhouders een doelstelling is: "Telecombedrijven zijn heel voorzichtig met wie zij een deal sluiten. Zij kennen de goede doelenmarkt onvoldoende om een inschatting van het afbreukrisico te maken. Er was behoefte aan een houvast. Het CBF-Keur lag voor de hand: het is op dit moment het bekendste en gezaghebbendste keur. Dat wil niet zeggen dat houders van het nieuwe Keurmerk Goede Doelen  bij voorbaat zijn uitgesloten van deelname. Dat is een vraag die met de telecombedrijven moet worden besproken, want zij beslissen hierover. Maar bij alles baal ik er wel van dat hier nu zo'n heisa over is ontstaan. Het gaat uiteindelijk om een zo hoog mogelijke afdracht aan de goede doelen, iets wat nu eindelijk voor elkaar is. Laten we daar met zijn allen blij om zijn in plaats van elkaar in de haren zitten!  "

 


T-Mobile

 


Roderick van Houten, Manager Externe Betrekkingen van T-Mobile, een van de operators die meewerkt aan Geef SMS, reageert als volgt: "De beweringen over toezeggingen door de mobiele operators aan het initiatief van de heer Sweep zijn in ieder geval niet door T-Mobile gedaan. Met de heer Sweep is in het begin een oriënterend gesprek geweest. Vanaf dat eerste gesprek is echter heel duidelijk geweest dat T-Mobile graag garanties wil hebben dat het ingezamelde geld via de sms-donaties ook daadwerkelijk goed terechtkomt. De heer Sweep had een andere filosofie: hij wilde de dienst openstellen voor álle goede doelen. Wij gaan als commerciële partij echter niet beoordelen welke doelen bonafide zijn en welke niet. Wij willen waarborgen, die in het initiatief van RLC-Mobillion wel gegeven worden. Vandaar dat Geef-SMS met de inbreng van de VFI onze ondersteuning krijgt, omdat hieraan wel een keurmerk is verbonden. In dit geval het CBF-Kkeurmerk. Dat wil niet zeggen dat wij bij voorbaat andere partijen uitsluiten. Dit is echter voor ons een goed vertrekpunt. Voor ons staat voorop dat wij vanuit maatschappelijk oogpunt willen bijdragen aan een goed initiatief."

 


Wat vindt Van Houten van Sweeps beschuldiging van plagiaat? Van Houten: "Daar kan ik heel kort over zijn. Een vergelijkbaar idee is al enige jaren geleden tussen enkele partijen besproken, maar nooit goed doorgezet en van de grond gekomen. Daarnaast is een vergelijkbaar initiatief bij T-Mobile in Tsjechië al jaren operationeel onder de naam DMS (Donation Message Service)."

 


KPN en Vodafone

 


Stefan Simons, Woordvoerder KPN Mediarelaties, reageert als volgt: "KPN sluit zich aan bij de reactie van T-Mobile. KPN heeft de heer Sweep nooit toezeggingen gedaan, simpelweg omdat het product technisch en operationeel nog niet gereed was. Inmiddels is KPN wel zover dat het goede doelen kan ondersteunen met SMS Donaties. KPN biedt deze dienstverlening generiek aan, dus niet alleen voor de goede doelen van het VFI, maar ook voor de goede doelen van anderen. Uiteraard stellen wij enkele voorwaarden aan goede doelen om transparantie te waarborgen. Belangrijkste daarin is dat de hogere uitbetaling ook echt bij het goede doel terechtkomt. Het CBF-Keurmerk is voor KPN een garantie dat dat wordt gewaarborgd. Indien goede doelen geen CBF-Keurmerk bevatten, dan kan KPN zelf besluiten om een uitzondering te maken. "

 


Vodafone, de derde operator, laat desgevraagd weten de ophef rond de sms-dienst voor goede doelen zeer te betreuren. Ook deze operator hanteert in haar voorwaarden, net als T-Mobile en KPN, waarborgen voor een bonafide bestemming van de opbrengst.

 


Ongefundeerd

 


Edwin Schalk, directeur van RLC, mede-oprichter van Geef SMS, sluit zich aan bij de woorden van Marc Schoutens (Mobillion) en de telecomoperators: "De beschuldigingen van ‘plagiaat' werp ik verre van me. Ze zijn onjuist, tendentieus, beledigend en ongefundeerd. De totstandkoming van Geef SMS zoals Marc Schoutens die schetst is volkomen correct. Dat is aantoonbaar. Maar goed, elk vogeltje zingt zoals het is gebekt, dus wat mij betreft neemt de heer Sweep dat soort woorden voor zijn eigen rekening. Naar het doel van de forse uitspraken van de heer Sweep kan ik slechts gissen. Hij lijkt hiermee een soort vete te willen ontketenen die naar mijn bescheiden mening aan geen van de betrokkenen (donateurs, operators, goede doelen, VFI, Geef Sms en Goede Doelen Sms) een dienst bewijst. Uiteindelijk hebben Geef Sms en Goede Doelen Sms slechts bestaansrecht als deze diensten betrouwbaar en transparant worden uitgevoerd waarbij de gevers kunnen rekenen op een efficiënte en correcte afhandeling van hun gift tegen zo laag mogelijke overheadkosten. De dienst ‘geven via SMS' bestond al sinds lange tijd, ook al op het moment dat de heer Sweep met zijn initiatief kwam. "

 


Gebleken succes

 


Zijn "plagiaat", "diefstal",  al met al niet te grote grote woorden? Sweep: "Ik ben vanaf het begin gegaan voor deelname van álle goede doelen. Ik creëerde schaalgrootte: samen staan we sterk en samen kunnen we een hogere afdracht van de providers claimen. Die was mij bij gebleken succes ook toegezegd  De VFI heeft vanaf het begin niet in dat succes geloofd. Dat zij niet zelf het initiatief hebben genomen voor Geef SMS 4333 geloof ik niet. Kijk maar op hun website: ‘Geef SMS is een initiatief van VFI'. Het staat er gewoon klip en klaar. En waarom die geheimhoudingsverklaring? Ik handhaaf mijn beschuldiging van plagiaat. Kom als ondernemer uit een andere markt, waar ik gewend was aan keihard zakendoen. Maar wel recht door zee. Dat kan ik van de VFI niet zeggen."

 


Hoe nu verder? Sweep: "Mijn tijd en energie steek ik graag in verdere actie om van de telecombedrijven een hogere opay out te krijgen. En in onderscheidende, marketingondersteunende activiteiten, zoals een Het Goede Doel Sms poster die twee maanden lang in alle wachtkamers van 86 ziekenhuizen hangt; en een BN-er concept, waarin de BN-er zijn fan iedere maand een smsje stuurt en de opbrengst hiervan naar een goed doel gaat, die de BN-er zelf uit mag kiezen. Hierin zullen wij ons onderscheiden van het VFI, in kwaliteit en ondersteunende activiteiten."

 


Jurist

 


Sweep wordt in zijn kritiek deels bijgevallen door Bart Hartman, een van de initiatiefnemers van het Keurmerk Goede Doelen. Hartman is het met Sweep eens dat niet alleen maar CBF-Keurmerkhouders zouden mogen deelnemen: "We hebben een jurist geraadpleegd. Deze heeft ons laten weten dat de telecom operators in strijd met de wet handelen door niet CBF-Keurhouders uit te sluiten. Hank en ik proberen voor elkaar te krijgen dat de dienst toegankelijk wordt voor alle goede doelen; in ieder geval ook voor de houders van het Keurmerk Goede Doelen."

 


Wordt ongetwijfeld vervolgd.

gerelateerde items