Toon alles (1)

Paspoort Hersenstichting Nederland

4 mei 2015, 14:28
Paspoort Hersenstichting Nederland
Paspoort Hersenstichting Nederland

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.

Dit willen wij als organisatie concreet bereiken:
Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.

Op deze manier kunnen major donors onze organisatie concreet steunen:
U kunt een bijdrage leveren aan onderzoek in de vorm van een Bestemmingsgift. U kiest als particuliere gever via de Hersenstichting een concrete bestemming: een bepaalde onderzoeker of een bepaald onderzoeksproject. Ook kunt u steunen via een Fonds op Naam en via uw testament.

Belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar:
In 2014 werden 16 wetenschappelijke studies afgerond die door de Hersenstichting mogelijk zijn gemaakt. Alle projecten dragen bij aan meer kennis over hersenaandoeningen en mogelijke behandelingen. De resultaten van wetenschappelijke studies vormen de bouwstenen waarmee we uiteindelijk oplossingen voor hersenaandoeningen kunnen realiseren.
 
Concrete plannen/projecten:
Onderzoek laten doen dat binnen 5 jaar leidt tot betere behandelingen voor hersenpatiënten. Onderzoek laten doen naar de effecten van bewegen, voeding en slaap op de hersenen. Zorgstandaarden helpen realiseren voor hersenpatiënten.

Besteed aan doelstelling in 2014:
€ 5.839.000

Major donors kunnen bij ons contact opnemen met:
Henriëtte Hindriks, relatiebeheer bijzondere giften en nalatenschappen via hhindriks@hersenstichting.nl of telefonisch via 070 - 3024740 

DDB Profiel

Statutaire naam
Hersenstichting Nederland
Adres
Pr. Catharina-Amaliastraat 16 2496 XD Den Haag
Telefoonnummer
070-3604816
KvK
41155766
Bank / IBAN
NL 18 INGB 0000 000 860
Medewerkers
26,7 fte
Leden en Donateurs
84.000
Vrijwilligers
20.000
Directeur
Peter Schoof
Voorzitter
René Paas
Opgericht
1989
Mogelijkheid Fonds Op Naam
Ja
Doelstelling
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaan- doeningen te genezen en patiën- tenzorg te verbeteren.
Actief in
Nederland
Beneficiënt loterij
Vrienden- loterij
Keurmerk
CBF
ANBI-beschikking
Ja
gerelateerde items