Toon alles (1)

Paspoort HandicapNL: Iedereen eerlijke kansen!

1 april 2018, 05:00
Paspoort HandicapNL: Iedereen eerlijke kansen!
Paspoort HandicapNL: Iedereen eerlijke kansen!
HandicapNL ondersteunt iedereen met een handicap om sterker te staan en minder eenzaam te zijn, mantelzorgers om balans te vinden tussen draagkracht en draaglast en betrekt de samenleving in het creëren van eerlijke kansen.

Dit willen wij als organisatie concreet bereiken:
HandicapNL droomt van een Nederland waarin mensen met een handi- cap volwaardig meedoen in de samenleving. Wij willen een maatschap- pij waarin zij zo goed mogelijk in staat worden gesteld eigen keuzes te maken. We willen hen weerbaarder en zichtbaarder maken. Door mensen met een handicap zelf meer leiding te laten nemen, maar ook door de maatschappij ertoe aan te zetten eerlijke kansen te bieden.

Op deze manier kunnen major donors onze organisatie concreet steunen:
Met een fonds op naam komt u persoonlijk op voor mensen met een handicap. U bepaalt zelf de naam van het fonds en u bepaalt samen met HandicapNL waar uw bijdrage naar toe gaat. Het is ook mogelijk om het werk van HandicapNL te steunen middels uw testament. Omdat HandicapNL geen erfbelasting verschuldigd is, weet u zeker dat uw nalatenschap volledig wordt besteed aan de doelstelling.
 

Belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar:

  • Voor 500 mensen met een ernstige beperking een vakantie mogelijk gemaakt.
  • 130 jongeren geholpen met een woning waar ze zelfstandig kunnen wonen onder juiste begeleiding.
  • 17.000 ouders bereikt om hen te ondersteunen bij de verzorging van hun kind met een lichamelijke of meervoudige beperking.

Concrete plannen/projecten:
Mensen met hersenletsel in staat stellen om zelfstandig en effectief hun woordenschat weer op te bouwen, zodat ze weer zo goed mogelijk kunnen communiceren met hun dierbaren en hun omgeving.

Major donors kunnen bij ons contact opnemen met:
Karin van der Leest: schenken@handicap.nl (030) 2363 777

DDB Profiel

Opgericht
2018
Doelstelling
Het volwaardig mee kunnen doen van mensen met een handicap aan de samenleving.
Actief in
Nederland
Leden en Donateurs
37.000
Vrijwilligers
16.000
Medewerkers
17
Adres
Singelpark 1 1 3984 NC Odijk
Mogelijkheid Fonds Op Naam
Ja
Keurmerk
ANBI / CBF
Beneficiënt loterij
VriendenLoterij, Lotto
Oprichter
Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten
Voorzitter
dr. J.W.A. van Dijk
Directeur
Daniëlle Schutgens
Telefoonnummer
030-2363777
ANBI-beschikking
Ja
Statutaire naam
Stichting HandicapNederland
KvK
52854841
Bank / IBAN
NL71 ABNA 0491 1000 00
 
 
gerelateerde items